Management of Safety, Health & Environment

Het beheersen van risico's

Veiligheid op de werkvloer, goede arbeidsomstandigheden en minimale impact op het milieu: drie belangrijke bedrijfsaspecten die efficiënt en duurzaam geregeld moeten zijn.

Met de opleiding Management of Safety, Health & Environment (MoSHE) bereidt de TU Delft, faculteit Techniek, Bestuur en Management, professionals voor om een centrale rol te spelen in de dagelijkse implementatie van veiligheidseisen en de ontwikkeling van toekomstig beleid. De tweejarige parttime opleiding brengt al 25+ jaar een vooraanstaande academische benadering naar de werkvloer. Het opleidingsteam bestaat uit gerenommeerde docenten die u helpen om academische kennis toepasbaar te maken in uw organisatie.. 

Het omgaan met veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten is niets anders dan het beheersen van risico’s. Daarom staat risicomanagement centraal in het curriculum, naast gedragswetenschappen en – uiteraard – het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving.

Het curriculum, dat zowel klassikale lessen als zeer praktische huiswerkopgaven omvat, geeft u een stevige kennisbasis op het gebied van Safety, Health & Environment (SHE) methodieken en hun impact op organisaties alsmede de vaardigheden om deze methodieken op de juiste manier toe te passen. Het programma stimuleert u ook om hoogstaande ethische normen te hanteren en SHE uitdagingen op een doordachte en duurzame manier aan te pakken. Bij succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u een diploma van de internationaal toonaangevende Technische Universiteit Delft. Dit is een intern gecertificeerd diploma en is niet gelijk aan een MSc degree.

Doelgroep

  • Professionals die hun SHE kennis naar een hoger niveau willen tillen en die complexe uitdagingen binnen hun organisatie op een strategisch niveau willen benaderen;
  • Met tenminste 5 jaar werkervaring en een universitair of HBO-diploma;
  • Met name SHE managers, consultants en inspecteurs op verschillende managementniveaus en met diverse leeftijden;
  • Werkzaam in verschillende industriële sectoren, certificeringsinstellingen en overheden.

Voordelen

  • Bewezen handvatten om risico’s te beheersen, complexe problemen te analyseren, hogere managementkaders te adviseren en onderzoek te doen naar (bijna) ongevallen binnen de eigen organisatie;
  • Verbreding van uw eigen netwerk van SHE professionals uit allerlei academische en commerciële sectoren;
  • Een impuls voor uw kennisniveau en expertise.

Lees meer bij Deelnemersprofiel

Winnaars essaywedstrijd

Niet één, niet twee, maar liefst drie winnaars leverde de essaywedstrijd van Veiligheid Voorop op donderdag 19 mei op. De essaywedstrijd, een initiatief (Safety Deal) in samenwerking met Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de chemische industrie en de TU Delft, had als thema ‘Veiligheid een Kettingreactie!’ De winnaars ontvingen alle drie een beurs ter waarde van € 25.000 om de opleiding Management of Safety, Health and Environment (MoSHE) te gaan volgen.
Lees verder

Alumni-ervaring

Ir. Alexander van der Zee MSHE, Shell/NAM, Safety Specialist Land Asset
Persoonlijk heb ik veel baat gehad bij de training en coaching op het gebied van personal development.
Lees verder >

Contact


Prof.dr.ir. Pieter van Gelder

Programmadirecteur

Dr. Simone Sillem

Programmacoördinator