Alumni-ervaringen

MSHE, Shell/NAM, Safety Specialist Land Asset

Na enkele jaren als onderzoeker bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid te hebben gewerkt, ontstond bij mij de behoefte om mijn veiligheidskennis te verbreden. Ik had een scala aan trainingen en cursussen gevolgd, maar het ontbrak me aan het meer generieke inzicht hoe een organisatie of bedrijf op een goede manier zijn veiligheidsmanagement in kan richten. Wat is daarvoor nodig en hoe kan een bedrijf dit continu verbeteren? Om invulling te geven aan mijn behoefte ben ik de MoSHE-opleiding gaan doen. Mijn wens werd gestimuleerd door mijn (toenmalige) werkgever en ik kreeg de ruimte om de studie te combineren met het werk. Daar ben ik overigens nog steeds erg dankbaar voor.

De opleiding is me goed bevallen en heeft inhoudelijk zeker aan mijn verwachtingen voldaan. Ook op gebied van incidentonderzoek – het enige aspect waarin ik me vooraf al redelijk ‘expert’ voelde – heb ik nieuwe inzichten opgedaan. Wat ik erg gewaardeerd heb in de opleiding is de veelvuldige inbreng van externe HSE-professionals, waardoor de balans tussen theorie en praktijk goed bleef. Organisatorisch waren er – zeker in het begin van de opleiding – wel wat zaken nog niet helemaal op orde, maar over de afhandeling hiervan was ik in z’n algemeenheid wel tevreden.

Persoonlijk heb ik veel baat gehad bij de training en coaching op het gebied van personal development. Daarin heb ik veel geleerd over bijvoorbeeld het doen van interventies op de werkvloer en het adviseren van management. Ook de gedragscomponent kwam hierbij veelvuldig aan de orde. We hebben dit tijdens de opleiding in de praktijk kunnen brengen middels het adviesproject, waarbij we in groepsverband een veiligheidsvraagstuk van een bedrijf hebben geanalyseerd en een advies aan het management hebben gepresenteerd. Van die ervaringen heb ik in mijn huidige rol als safety specialist bij Shell/NAM nog dagelijks profijt.

Naast de aangeboden kennis vanuit de opleiding zelf, bood de opleiding de nodige ruimte voor discussies en het delen van ervaringen tussen de deelnemers zelf. We hadden een leuke groep van deelnemers met allerlei achtergronden en ervaringen, wat de discussies verrijkte en waardoor je je leerde verplaatsen in andere perspectieven. Juist op die momenten merkte ik de directe meerwaarde van de opleiding. Ook nu heb ik met diverse medestudenten nog regelmatig contact om ervaringen te delen of te sparren.

Mede door de ondersteuning van mijn werkgever(s) kon ik tijdens de opleiding de work-life balance redelijk in stand houden. Tijdens de scriptiefase heb ik enkele weken verlof opgenomen om me hierop goed te kunnen focussen. Daarnaast was ik gemiddeld 1 dag in het weekend bezig met zelfstudie.

Royal HaskoningDHV, HSE Advisor

Verbreding van het werkveld heb ik onder meer gekregen in de inhoudelijke blokken. Zoals ik van een studie op academisch niveau verwachtte, lag de focus niet op een volledige lijst van regelgeving op het gebied van veiligheid of op de uitvoer van een bepaalde risico-analyse maar meer op het waarom. Welke risico-analyse of onderzoeksmethodiek zou jij kiezen als HSE-manager en met welke reden. Een ander mooi voorbeeld van een wetenschappelijke benadering was het kritisch beoordelen van de literatuurstudies waarop de grenswaarden voor asbest zijn gebaseerd; wat zou je als HSE-manager vinden als zo’n studie voor jouw bedrijf werd opgeleverd. Altijd kritisch zijn, was één van de punten die centraal stond. In een apart blok werd ingegaan op de integratie van veiligheid en milieu binnen een organisatie. Hierbij werd ook informatie gegeven hoe je een HSE-doel binnen een organisatie kan bereiken. Hoe krijg je een organisatie in beweging en hoe ga je om met andere belangen binnen de organisatie. Dit blok werd afgesloten met een case-studie waarbij we een manager moesten overtuigen. Nadat we de aanpak en taktiek met psychologen hadden geoefend werd de case-studie voor een jury met ervaren HSE-managers uitgevoerd. Tijdens het intakegesprek met hoogleraar Ben Ale werd duidelijk aangegeven dat de studie een flinke impact zou hebben op mijn werk- en privéleven. Om deze reden had ik me voorbereid door, vooruitlopend op de MoSHE studie, de aanbevolen boeken goed door te lezen. De opdrachten varieerden van groepsopdrachten tot individuele blokopdrachten en uiteindelijk de scriptie. De opdrachten vond ik goed te doen. Met de scriptie begin je al tijdens het begin van de studie en deze loopt integraal mee tijdens de studie zodat je het geleerde direct kan toepassen. Alhoewel de scriptie veel tijd kost, was het wel een heel leerzaam traject. Ik heb de begeleiding tijdens de scriptie als heel prettig ervaren. De scriptiebegeleider is gezond kritisch en blijft je “challengen”. Concluderend kan ik zeggen dat ik door het volgen van de MoSHE-opleiding een bredere HSE-adviseur ben geworden die HSE-problemen op een integrale manier kan benaderen binnen een multidisciplinair team.

CB&I Lummus, HSE Engineer

Toen ik de MoSHE cursus begon had ik een duidelijke doelstelling: het opdoen van meer theoretische achtergrondkennis over met name Veiligheid en Gezondheid. Die doelstelling is overtroffen. MoSHE biedt namelijk veel meer. De aangeboden lezingen, case studies en workshop, de kwaliteit van de docenten maar ook het contact met de medestudenten zorgen ervoor dat je op een meer kritische, onderzoekende manier naar het onderwerp HSE gaat kijken. De opleiding MoSHE heeft mij op meerdere manieren kennis gebracht die ik kan toepassen in mijn werkzaamheden. Ik werk als HSE lead engineer en HSE manager bij CB&I Lummus, een engineering bedrijf dat fabrieken bouwt voor de olie en gas industrie. Zowel mijn inhoudelijke kennis op het gebied van HSE is toegenomen als mijn kennis over het beïnvloeden van het gedrag van personen en organisaties op het gebied van veiligheid. Daarnaast heb ik door het schrijven van mijn scriptie ook mijn bedrijf beter leren kennen. Toen ik de MoSHE studie begon werkte ik nog geen jaar bij CB&I Lummus. Ik heb veel mensen geïnterviewd, een aantal daarvan zou ik zonder het maken van de scriptie niet ontmoet hebben. Het contact met mijn medestudenten was heel goed, inspirerend en leerzaam. De MoSHE16 groep was divers, mijn medestudenten werkten in de olie en gas industrie maar ook bij een ziekenhuis of de overheid. De leeftijd varieerde van eind twintig tot begin vijftig. Het enthousiasme in de groep was groot en het niveau hoog.Tenslotte, de combinatie van studie werk en privé (in mijn geval een gezin met 3 kinderen) was niet altijd makkelijk maar het was zeker de moeite waard! 

Contact


Prof.dr.ir. Pieter van Gelder

Programmadirecteur

Dr. Simone Sillem

Programmacoördinator