Data en studiebelasting

De opleiding Management of Safety, Health & Environment (MoSHE) is een tweejarige parttime opleiding. De klassikale modules worden in negen lesweken van vijf dagen (maandag tot en met vrijdag) onderwezen. Deze lesweken omvatten zowel lessen overdag als activiteiten in de avonduren.

Data

Data van de lopende editie:

  • Module 1 | Introduction | 9 – 13 januari 2017
  • Module 2 | Risk Management | 13 – 17 februari en 13 – 17 maart 2017 
  • Module 3 | Performance management & tools | 10 – 14 april en 15 – 19 mei 2017
  • Module 4 | Environment & Social Risk Management | 12 – 16 juni 2017
  • Module 5 | Leadership & Culture | 11 – 15 september 2017
  • Module 6 | Health | 9 – 13 oktober 2017
  • Module 7 | SHE Advisory Project | november 2017 – maart 2018
  • Module 8 | Strategy | 9 – 13 april 2018
  • Module 9 | Thesis | april 2018 – maart 2019
  • Examen | april 2019  

De volgende leergang start begin 2019. Wilt u op de hoogte gehouden worden, stuur dan een e-mail naar moshe-tbm@tudelft.nl.

Studiebelasting

De MoSHE opleiding is een uitdagende opleiding. Deelname vereist een aanzienlijke investering in tijd en energie. Deelnemers dienen er rekening mee te houden dat aan elke module een aanzienlijke leesopdracht voorafgaat. Verder zal er tijd moeten worden ingeruimd voor de tussentijdse opdrachten en de scriptie. Het programma zit zo in elkaar dat een maximale overlap wordt bewerkstelligd tussen de huidige of toekomstige baan enerzijds en de studie anderzijds. Zowel de individuele deelnemers als de betrokken organisaties kunnen optimaal van het studieaanbod profiteren. Het zal niet altijd even makkelijk zijn om een balans te vinden tussen werk, studie en privéleven maar oud deelnemers vinden het de investering meer dan waard.

De studiebelasting voor deze opleiding bedraagt 60 ECTS (1680 uren). Hiervan zijn 40 ECTS (1120 uren) verdeeld over zeven inhoudelijke modules en het SHE adviesproject. Voor de scriptie staat 20 ECTS (560 uur). De 40 ECTS zijn verdeeld over 15 ECTS (420 uur / 9 lesweken) aan contacturen en 25 ECTS (700 uur) voor zelfstudie en het maken van huiswerkopdrachten.

Elke module bestaat uit één of twee vijfdaagse lesweken (maandag tot en met vrijdag, inclusief avonden). De contacturen worden gebruikt voor kennisoverdracht, interactie, reflectie en het oefenen van vaardigheden. In de tijd tussen modules (ongeveer 4 weken) wordt van de deelnemers verwacht dat zij zelfstudie ondernemen, bijvoorbeeld om de volgende module voor te bereiden.

Contact


Prof.dr.ir. Pieter van Gelder

Programmadirecteur

Dr. Simone Sillem

Programmacoördinator