Deelnemersprofiel

De opleiding Management of Safety, Health & Environment (MoSHE) bereidt SHE professionals voor om een centrale rol te spelen in de dagelijkse implementatie van veiligheidseisen en de ontwikkeling van toekomstig beleid. Het vereist leiderschap en zakelijke, management-, en technische vaardigheden om deze rol succesvol te kunnen spelen.

Wilt u de veiligheid in uw organisatie verbeteren? Wilt u beter toegerust zijn om met SHE regelgeving om te gaan? Wilt u een cultuuromslag leiden in hoe uw organisatie met SHE onderwerpen omgaat? Ontwikkelt u een visie op toekomstige SHE aangelegenheden en wilt u weten welke technische verbeteringen mogelijk zijn? Als dit de uitdagingen zijn waarvoor u zich gesteld ziet, dan bent u een kandidaat voor de opleiding Management of Safety, Health & Environment van de TU Delft.

De opleiding is ontworpen voor professionals in de SHE sector zoals experts van bedrijfsveiligheidsafdelingen of mensen die invloed hebben op het SHE beleid van bedrijven. De opleiding heeft zich al bewezen in het succesvol opleiden van adviseurs en inspecteurs die werkzaam zijn in industriële sectoren, certificeringinstellingen en overheden. De meeste deelnemers hebben meerdere jaren ervaring op SHE gebied en willen op strategisch niveau aan de slag in middelgrote en grote (inter)nationale bedrijven of organisaties.

Instroomeisen

Kandidaten worden tot de opleiding toegelaten op basis van hun vooropleiding, CV en individuele motivatie. Kandidaten moeten in staat zijn om te werken op academische niveau. Dit houdt in dat kandidaten een universitair diploma (bachelor- of masterdiploma) danwel een HBO diploma moeten kunnen tonen. Tot slot dienen kandidaten minstens vijf jaar relevante werkervaring te hebben.

Tijdens een intakegesprek met de programmadirecteur worden geschiktheid, motivatie en relevant kennisniveau getoetst. De programmadirecteur beslist over iedere aanmelding.

Groepssamenstelling

Om een maximale interactie mogelijk te maken, zijn de groepen niet groter dan 20 deelnemers. De samenstelling is divers; deelnemers zijn afkomstig uit verschillende bedrijfstakken. Ook in leeftijd en motivatie zijn er verschillen. Een betrekkelijk jonge deelnemer kan zijn/haar carrière en/of marktpositie verbeteren, terwijl een senior deelnemer de vergaarde kennis door een diploma bevestigd kan zien. Het is onder meer de diversiteit in bedrijfstakken, individuele motivatie en achtergronden die dit programma zo waardevol en inspirerend maken.

Thuisorganisaties van de deelnemers

De volgende organisaties laten regelmatig medewerkers deelnemen aan de MoSHE opleiding:

TATA Steel; DSM; Ministerie van Defensie; Koninklijke Marine, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Landmacht; Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Arbeidsinspectie; ProRail; Onderzoeksraad voor Veiligheid en Shell N.V.

Voordelen voor de deelnemer

Deelnemers aan de Management of Safety, Health & Environment (MoSHE) opleiding doen nieuwe kennis en vaardigheden op zonder hun carrière te onderbreken. Ze leren om strategische uitdagingen aan te gaan en vergroten hun specialistische vaardigheden. Het  academische niveau van de opleiding wordt nauwkeurig bewaakt om de integriteit van het diploma te waarborgen. De opleiding voldoet aan de strikte eisen en certificeringsvoorwaarden die door de TU Delft zijn vastgesteld. Daardoor is het potentiële rendement voor de deelnemers groot en is het diploma een mijlpaal in hun carrières.

Zo gebruiken de deelnemers de SHE opleiding om binnen een paar jaar na afstuderen een nieuwe stap te zetten in hun carrière, zowel binnen de eigen organisatie of daarbuiten. Tijdens de opleiding bouwen ze een netwerk op van bekwame vakgenoten. Mededeelnemers aan de opleiding worden regelmatig zakenpartners.

Deelnemers aan de opleiding leren samen met – en van – een selecte groep vakgenoten, waardoor hun leiderschaps- en sociale vaardigheden versterkt worden. Daarnaast hebben de deelnemers tijdens de opleiding toegang tot een netwerk van inspirerende managers en hoogleraren.

Contact


Prof.dr.ir. Pieter van Gelder

Programmadirecteur

Dr. Simone Sillem

Programmacoördinator