Locatie & Kosten

Locatie

De lessen van de opleiding vinden plaats op of in de buurt van de campus van de TU Delft. Nadere informatie volgt.

Kosten

  • Gehele opleiding: € 25.000

Hieronder vallen alle opleidingskosten: verplichte literatuur, opdrachten, examens, studiebegeleiding en het gebruik van voorzieningen zoals de universiteitsbibliotheek van de TU Delft.

Deze prijs is exclusief de verplichte arrangementskosten. De cursusfee is vrijgesteld van BTW.

Bijkomende kosten
Naast de kosten van de opleiding en de verplichte arrangementskosten van € 3.276 (inclusief BTW), dienen deelnemers rekening te houden met bijkomende kosten, zoals reiskosten en kosten voor eventuele overnachtingen.

Contact


Prof.dr.ir. Pieter van Gelder

Programmadirecteur

Dr. Simone Sillem

Programmacoördinator