Opleidingsteam

De opleiding Management of Safety, Health & Environment (MoSHE) is ontwikkeld en wordt aangeboden door een (inter)nationaal netwerk van experts. De programmadirecteur, programmacoördinator en module managers zorgen er samen voor dat de opleiding aan alle voorwaarden voldoet die de TU Delft stelt aan opleidingen en het hoogst mogelijke professionele en academische niveau heeft.  

Programmadirecteur

Prof.dr.ir. Pieter van Gelder
Pieter van Gelder is professor in de veiligheidskunde aan de TU Delft. Hij is ruim 20 jaar betrokken bij onderzoek en onderwijs op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid aan de TU. Hij is bestuurslid van de European Safety and Reliability Association (ESRA) en leidt verschillende internationale onderzoeksprojecten.

Opleidingscoördinator

Dr. Simone Sillem
Simone Sillem werkt als universitair docent bij de Veiligheidskunde groep van de TU Delft. Na haar opleiding cognitieve psychologie verdedigde zij met succes haar promotieonderzoek op het gebied van het waarschuwen van burgers in noodgevallen en het beïnvloeden van hun zelfredzaamheid. Naast dit onderwerp bestudeert Dr. Sillem de factoren die van invloed zijn op de mate waarin mensen zich veilig gedragen binnen grote bedrijven in de olie- en gasindustrie. Ook coacht ze masterstudenten en promovendi op het gebied van veiligheid. Dr. Sillem rondt op het moment haar Basis Kwalificatie Onderwijs af en maakt al sinds 2010 deel uit van de examencommissie van de MoSHE opleiding.

Module managers

De module managers zijn verantwoordelijk voor de inhoud en het onderwijs op het gebied van hun eigen modules. Hieronder een aantal van hen:

Drs. Marcel van Gils
Docent strategieën in complexe omgevingen bij de Strategy Academy. Met een MA in Public Administration is hij gespecialiseerd om mensen de complexiteit in te laten zien van het werkveld waarin ze zich bevinden, en hen te leren om met die complexiteit om te gaan. Hij is één publicatie verwijderd van het promotie op het gebied van openbaar bestuur.

Drs. Kirsten van Schaardenburgh-Verhoeve
Kirsten van Schaardenburgh is trainer, facilitator en adviseur op het gebied van veiligheidsmanagement, specialisme incidentonderzoek. Inhoudelijk deskundig: Psychologie (MSc), Arbeidsveiligheid (HVK) , Publieke veiligheid (MPS). Ruime ervaring in het begeleiden van groepen in hun leerproces.

Dr.ir. Remko Houba
Remko Houba is arbeidshygiënist (MSc 1988; PhD 1996) bij het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL) in Utrecht en bij coöperatie PreventPartner. Houdt zich bezig met vraagstukken rondom risico’s op de werkplek vanuit zowel de polikliniek voor mensen met een beroepsziekte (NKAL) als vanuit de preventie (PreventPartner). Participeert daarnaast in enkele onderzoeksprojecten bij de Universiteit Utrecht (Institute for Risk Assessment Sciences). Kernactiviteiten zijn het meten en beoordelen van blootstelling op de werkplek en beoordelen van gezondheidsrisico’s op de werkplek voor individuen, bedrijven en branches. Verder begeleiding van verbetertrajecten om risico’s te reduceren. Gespecialiseerd in chemische en biologische agentia.

Roel Meijers

Dr. Frank Guldenmund

Eelco de Groot BSc MA
Eelco de Groot (1969) is een Social License to Operate Principal en Lector bij de TU Delft. Hij werkt ruim 20 jaar voor het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid. Sinds 2006 werkt hij aan het oplossen van conflicten tussen gemeenschappen en de olie, mijnbouw- en windindustrie. Naast Nederland woonde en werkte Eelco in Italië, Frankrijk en de Democratische Republiek Congo. Hij is lid geweest van verschillende internationale bestuursorganen op het gebied van olie- en mijnbouw.

Docenten

De docenten van de MoSHE opleiding zijn deskundigen op hun vakgebied. De theoretische basis wordt gelegd door deskundigen van de TU Delft en andere Nederlandse en buitenlandse universiteiten. Aanvullende informatie over specifieke onderwerpen wordt verstrekt door adviseurs van specialistische bureaus. Onderwijs over de praktische kant van de diverse onderwerpen wordt verzorgd door vertegenwoordigers uit de publieke sector en het bedrijfsleven. Hoofddoel is het toepassen van de theorie in praktische situaties.

Raad van Advies

Een Raad van Advies is ingesteld om de inhoud van de opleiding actueel en relevant te houden. De opleiding is ontwikkeld in samenwerking met universiteiten, kennisinstellingen, bedrijven en overheidsorganisaties. De leden van de Raad van Advies vertegenwoordigen deze sectoren.

  • Eric Rouhof - DSM
  • Hennie Pouwels - Merck
  • Koos Visser - Voormalig OVV
  • Andre Winkes - Arbo-Unie
  • Annemarie van der Rest - Shell

Contact


Prof.dr.ir. Pieter van Gelder

Programmadirecteur

Dr. Simone Sillem

Programmacoördinator