Alumnivereniging

Alumni op het gebied van publieksveiligheid, security, safety, health & environment, en patiëntveiligheid (kortweg S&S-alumni) hebben een vereniging met de naam NOISSE opgericht.

NOISSE wil als vereniging het S&S-alumninetwerk beter faciliteren en een solide basis geven. NOISSE organiseert ontmoetingen voor alumni om te netwerken, kennis te delen en te verdiepen. Ook werken wij aan de ondersteuning van een doorgaande ontwikkeling van opleidingen op ons vakgebied. Samen met de faculteiten van de TU Delft zet NOISSE zich in voor de verdere ontwikkeling van afgestudeerde S&S-professionals. Alle studenten die gestudeerd hebben aan de Safety en/of Security Masteropleidingen van Delft TopTech en de TU Delft zijn van harte welkom. Leden van NOISSE zijn tevens beschikbaar om geïnteresseerde kandidaten voor de MoSHE-opleiding informatie te geven over de opleiding vanuit studentoogpunt.

Graag komen we in contact met geïnteresseerden voor een lidmaatschap van de alumnivereniging NOISSE. Belangstellenden kunnen mailen naar noisse.vereniging@gmail.com voor meer informatie en aanmelding.