Data en studiebelasting

De opleiding Management of Safety, Health & Environment (MoSHE) is een tweejarige parttime opleiding. De klassikale modules worden in negen lesweken van vijf dagen (maandag tot en met vrijdag) onderwezen. Deze lesweken omvatten zowel lessen overdag als activiteiten in de avonduren. 

Cursusschema MoSHE 21

MoSHE21 is begonnen in september 2019. Door de Corono-crisis en de ‘intelligente lockdown’ die daarvan het gevolg is, is de volgorde van de modules gewijzigd. Data van de huidge editie (MoSHE21) vindt u hier:

Cursusschema MoSHE 22

De volgende leergang (MoSHE22) start (onder voorbehoud) in september 2021. Er zijn nog voldoende plaatsen beschikbaar. Wilt u op de hoogte gehouden worden, stuur dan een e-mail naar moshe-tbm@tudelft.nl.

Data van de volgende editie (MoSHE22) vindt u hier (onder voorbehoud):

Studiebelasting

De MoSHE opleiding is een uitdagende opleiding. Deelname vereist een aanzienlijke investering in tijd en energie. Deelnemers dienen er rekening mee te houden dat aan elke module een aanzienlijke leesopdracht vooraf kan gaan. Verder zal de deelnemer tijd moeten inruimen voor huiswerkopdrachten en de eindscriptie. Wij streven naar een maximale overlap tussen de huidige (of toekomstige) baan van de deelnemers en de studie. Zowel de individuele deelnemers als de betrokken organisaties kunnen optimaal van het studieaanbod profiteren. Het zal niet altijd makkelijk zijn om een goede balans te vinden tussen werk, studie en privéleven maar oud-deelnemers vinden de investering het meer dan waard.

De studiebelasting van de opleiding bedraagt 60 ECTS (1680 uur). Hiervan zijn 40 ECTS (1120 uur) verdeeld over negen inhoudelijke modules en het SHE-adviesproject. Voor de scriptie staat 20 ECTS (560 uur). De 40 ECTS zijn verdeeld over 15 ECTS (420 uur / 9 lesweken) aan les- en contacturen en 25 ECTS (700 uur) voor zelfstudie en het maken van de huiswerkopdrachten.

Elke module bestaat uit een vijfdaagse lesweek (maandag tot en met vrijdag, inclusief de avonden). De contacturen worden gebruikt voor kennisoverdracht, interactie, reflectie en het oefenen van vaardigheden. In de tijd tussen modules (meestal 4 weken) wordt van de deelnemers verwacht dat zij voldoende tijd reserveren voor zelfstudie, bijvoorbeeld om de volgende module voor te bereiden.

Contact


Dr. Frank Guldenmund

Programmacoördinator

Meer informatie

Astrid Pinzger-van Staalduinen

Programmasupport