Deelnemersprofiel

De opleiding Management of Safety, Health & Environment (MoSHE) bereidt SHE-professionals voor om een centrale rol te spelen in de dagelijkse implementatie van veiligheidseisen en de ontwikkeling van toekomstig beleid. Het vereist leiderschap en zakelijke, management-, en technische vaardigheden om deze rol succesvol te kunnen invullen.

Wilt u de veiligheid in uw organisatie verbeteren? Wilt u beter toegerust zijn om met SHE-regelgeving en SHE-eisen om te gaan? Wilt u een omslag teweegbrengen in de wijze waarop uw SHE beheerst? Ontwikkelt u een visie op toekomstige SHE-kwesties en wilt u weten welke technische verbeteringen mogelijk zijn? Als dit de uitdagingen zijn waarvoor u zich gesteld ziet, dan bent u een kandidaat voor de opleiding Management of Safety, Health & Environment van de TU Delft.

De opleiding is ontworpen voor mensen die al werkzaam zijn in SHE, zoals professionals van bedrijfsveiligheidsafdelingen en mensen die het SHE-beleid van bedrijven vormgeven. De opleiding heeft zich bewezen in het succesvol opleiden van adviseurs en inspecteurs die werkzaam zijn in industriële sectoren, certificerende instellingen en overheden. De meeste deelnemers hebben jaren ervaring op SHE-gebied en willen nu op strategisch niveau opereren in middelgrote en grote (inter)nationale bedrijven of organisaties.

Instroomeisen

Kandidaten worden tot het programma toegelaten op basis van de vereiste vooropleiding, hun CV en een geschreven, individuele motivatie. De MoSHE-opleiding is een post-initiële opleiding en daarom verwachten wij van de deelnemers dat zij op academisch niveau kunnen werken, daarnaast minimaal een Hbo-diploma bezitten en minstens vijf jaar relevante werkervaring hebben. In een toelatingsgesprek met de programmacoördinator bespreken wij uw capaciteiten, motivatie en domeinkennis en ontvangt u meer informatie over het programma. De programmacoördinator en de programmadirecteur besluiten samen over de uiteindelijke toelating.

Groepssamenstelling

Om maximale interactie mogelijk te maken, zijn de groepen niet groter dan 20 deelnemers. De samenstelling is divers; deelnemers zijn afkomstig uit verschillende bedrijfstakken. Ook in leeftijd en motivatie zijn er verschillen. Een betrekkelijk jonge deelnemer kan zijn/haar carrière en/of marktpositie verbeteren, terwijl een senior deelnemer de inmiddels vergaarde kennis door een diploma bevestigd kan krijgen. De diversiteit in bedrijfstakken, de individuele motivaties en achtergronden van de deelnemers maken dit programma waardevol en inspirerend voor allen.

De organisaties van deelnemers

De volgende organisaties laten regelmatig medewerkers deelnemen aan de MoSHE opleiding:

TATA Steel; DSM; Ministerie van Defensie; Koninklijke Marine, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Landmacht; Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Arbeidsinspectie; ProRail; Onderzoeksraad voor Veiligheid, Shell N.V., Alliander, TenneT, ASML, Bilfinger en Dow Chemicals.

Voordelen voor de deelnemer

Deelnemers aan de Management of Safety, Health & Environment (MoSHE)-opleiding doen nieuwe kennis en vaardigheden op zonder hun carrière te onderbreken. Zij leren om strategische uitdagingen aan te gaan en vergroten hun specialistische vaardigheden. Het academische niveau van de opleiding wordt zorgvuldig bewaakt om de integriteit van het diploma te waarborgen. De opleiding voldoet aan de strikte eisen en certificeringsvoorwaarden die door de TU Delft zijn vastgesteld. Daardoor is het potentiële rendement voor de deelnemers groot en is het diploma een mijlpaal in hun carrière.

Zo gebruiken de deelnemers de SHE-opleiding om binnen een paar jaar na afstuderen een nieuwe stap te zetten in hun carrière, zowel binnen de eigen organisatie of daarbuiten. Tijdens de opleiding bouwen ze een netwerk op van bekwame vakgenoten. Mededeelnemers aan de opleiding worden regelmatig zakenpartners.

Deelnemers aan de opleiding leren samen met, en van, een selecte groep vakgenoten, waardoor zij hun leiderschaps- en sociale vaardigheden versterken. Daarnaast hebben de deelnemers tijdens de opleiding toegang tot een netwerk van inspirerende managers en hoogleraren.

Certificering MoSHE-opleiding

Naast een interne certificering door de TU Delft, is de MoSHE-opleiding toegelaten door Hobéon-SKO. Kerndeskundigen, zoals Hoger veiligheidskundigen (HVK), zijn verplicht een certificaat van vakbekwaamheid te tonen. Dit stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het arbeidsomstandighedenbesluit. Hobéon geeft deze certificaten van vakbekwaamheid op verzoek van dit ministerie af. Als Hoger veiligheidskundige geeft u met dit certificaat aan over voldoende deskundigheid en ervaring op uw vakgebied te beschikken. De certificering legitimeert u om de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op goede arbeidsomstandigheden te toetsen, waartoe alle bedrijven wettelijk zijn verplicht.

Certificatie-eisen

Voor (her)certificatie worden eisen gesteld aan:

  • Vooropleiding (Hbo werk- en denkniveau)
  • Beroepsopleiding (diploma hogere veiligheidskunde)
  • Werkervaring
  • Compleet opgebouwd portfolio
  • Bij- en nascholing

De MoSHE opleiding is toegelaten als beroepsopleiding hogere veiligheidskunde (met diploma).

Contact


Dr. Frank Guldenmund

Programmacoördinator

Meer informatie

Astrid Pinzger-van Staalduinen

Programmasupport