Opleidingsteam

De opleiding Management of Safety, Health & Environment (MoSHE) is ontwikkeld en wordt aangeboden door een (inter)nationaal netwerk van experts. De programmadirecteur, programmacoördinator en modulemanagers zorgen er samen voor dat de opleiding aan alle voorwaarden voldoet die de TU Delft stelt aan haar opleidingen en het hoogst mogelijke professionele en academische niveau heeft.  

Programmadirecteur

Prof.dr.ir. Genserik Reniers
Prof. dr. ir. Genserik Reniers (1974) is hoogleraar Safety of Hazardous Materials aan de TU Delft. De burgerlijk scheikundig ingenieur en doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen doceert daarnaast op de Campus Brussel van de KULeuven en is tevens gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen. Zijn passie voor veiligheid deed hij op tijdens zijn promotieonderzoek naar geclusterde veiligheidscultuur in de chemische industrie. “Tijdens debatten met collega's en mensen uit de industrie zag ik hoe multidisciplinair het onderwerp Safety is en hoe wijdverbreid. Op dat moment werd ik door het veiligheidsvirus gegrepen. Sinds 9/11 is beveiliging daar bij gekomen. De essentie is immers dezelfde: de omgang met onzekerheid. Mijn onderzoeksgebied is enorm breed. Er valt altijd iets nieuws te leren en dat maakt het fascinerend. Bovendien zijn er veel raakvlakken met andere disciplines, zoals chemie, engineering, psychologie en economie, ook allemaal passies van mij.”

Programmacoördinator

Dr. Frank Guldenmund
Frank Guldenmund (1960) is bijna 30 jaar bij de sectie Veiligheidskunde van de TU Delft. Als psycholoog is hij geïnteresseerd in het gedrag van mensen in risicovolle werkomgevingen en datgene wat daarop van invloed is. Hij is tevens bestuurslid bij de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) en is daardoor nauw betrokken bij het delen van kennis onder Veiligheidskundigen. “Ik zou heel graag zien dat veiligheidsprofessionals meer gebruik maken van wetenschappelijk onderbouwde methoden, dus ‘evidence-based’ gaan werken, zoals dat in andere professies al gebruikelijk is”. Om de wetenschap meer te ontsluiten voor professionals, publiceert hij regelmatig in vakbladen en voerde hij de redactie over het boek ‘Gedrag & veiligheid’.

Module managers

De module managers zijn verantwoordelijk voor de inhoud en het onderwijs op het gebied van hun eigen modules. Hieronder een aantal van hen (wijzigingen voorbehouden):

Prof.dr.ir. Pieter van Gelder
Pieter van Gelder is professor in de veiligheidskunde aan de TU Delft. Hij is ruim 20 jaar betrokken bij onderzoek en onderwijs op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid aan de TU Delft. Hij is bestuurslid van de European Safety and Reliability Association (ESRA) en leidt verschillende internationale onderzoeksprojecten.

Drs. Kirsten van Schaardenburgh-Verhoeve
Kirsten van Schaardenburgh is trainer, facilitator en adviseur op het gebied van veiligheidsmanagement, specialisme incidentonderzoek. Inhoudelijk deskundig: Psychologie (MSc), Arbeidsveiligheid (HVK), Publieke veiligheid (Management of Public Safety, Delft TopTech). Zij heeft ruime ervaring in het begeleiden van groepen in hun leerproces.

Dr.ir. Remko Houba
Remko Houba is arbeidshygiënist (MSc 1988; PhD 1996) bij het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL) in Utrecht en bij coöperatie PreventPartner. Houdt zich bezig met vraagstukken rondom risico’s op de werkplek vanuit zowel de polikliniek voor mensen met een beroepsziekte (NKAL) als vanuit de preventie (PreventPartner). Participeert daarnaast in enkele onderzoeksprojecten bij de Universiteit Utrecht (Institute for Risk Assessment Sciences). Kernactiviteiten zijn het meten en beoordelen van blootstelling op de werkplek en beoordelen van gezondheidsrisico’s op de werkplek voor individuen, bedrijven en branches. Verder: begeleiding van verbetertrajecten om risico’s te reduceren. Remco is gespecialiseerd in chemische en biologische agentia.

Docenten

De docenten van de MoSHE-opleiding zijn allen deskundigen op hun vakgebied. De theoretische basis van de opleiding wordt gelegd door docenten van de TU Delft en andere Nederlandse en buitenlandse universiteiten. Professionals van specialistische bureaus en andere ervaringsdeskundigen doceren aanvullende informatie over specifieke onderwerpen. Tenslotte, vertegenwoordigers uit de publieke sector en het bedrijfsleven verzorgen het praktijkgerichte onderwijs over de toepassing van SHE-gerelateerde kennis. Het hoofddoel van de opleiding is om theorie en praktijk aan elkaar te verbinden.

Raad van Advies

Een Raad van Advies is ingesteld om de inhoud van de opleiding actueel en relevant te houden. De opleiding is ontwikkeld in samenwerking met universiteiten, kennisinstellingen, bedrijven en overheidsorganisaties. De leden van de Raad van Advies zijn afkomstig uit al deze sectoren. Naast vertegenwoordiging vanuit de MoSHE-staf, maken de volgende deskundigen deel uit de van Raad:

  • Nils Bosma – Shell
  • Robert Claasen – Chemelot
  • Hennie Pouwels – ASML
  • Kees Roelofs – voorzitter Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde
  • Ron Smits – OVV
  • Koos Visser – Voormalig OVV
  • Andre Winkes – Arbo-Unie

Contact


Dr. Frank Guldenmund

Programmacoördinator

Meer informatie

Astrid Pinzger-van Staalduinen

Programmasupport