Bijna wekelijks worden we wel opgeschrikt door berichten over terrorismedreiging. Maar hoe reëel is deze dreiging eigenlijk en hoe wordt deze dreiging beleeft door de bevolking? Het is niet onwaarschijnlijk dat er een kloof zit tussen terrorismedreiging en risicoperceptie. Uit nieuw onderzoek van dr. Gerdien de Vries van TU Delft moet blijken of dit ook zo is, en hoe communicatieestrategiën deze kloof kunnen overbruggen. In het project brengen onderzoekers van Leiden, Rotterdam en Delft hun expertise samen.

Effectief communiceren

De Vries: “Een onderzoeksresultaat kan zijn dat burgers het risico van een terroristische aanslag overschatten, waardoor overheden door hen onder druk worden gezet om drastische maatregelen te nemen die wellicht overdreven of onnodig duur zijn. Met ons onderzoek willen we overheden handvatten geven hoe ze effectief kunnen communiceren over terrorismedreiging. Op zo’n manier dat de boodschap aansluit bij de dreiging zoals die gevoeld wordt door de bevolking”. 

Dreigingsscenario’s

In het onderzoek leggen de onderzoekers verschillende terrorisme dreigingsscenario’s voor aan panels in Nederland en Groot-Brittannië. De Vries: “We vragen hen vervolgens om aan te geven in welke mate zij denken slachtoffer te worden van een terroristische aanslag. Zo krijgen we inzicht of men het risico van terrorisme onderschat of juist overschat. Deze kennis bepaalt welke communicatiestrategie moet worden ingezet”.

Uniek

“Voor zover bekend is er in Europa nog geen onderzoek gedaan naar de kloof tussen terrorismedreiging en risicoperceptie en de onderliggende psychologische mechanismen. Uniek is ook dat we een nieuwe methodiek van kwantitatief  - experimenteel - onderzoek gaan toepassen. In de Verenigde Staten is wel onderzoek gedaan na de aanslagen van 11 september, maar dat is niet per se representatief voor Europeanen door verschillen in culturele achtergronden. Juist ook om te kijken of culturele verschillen en een historie van eerdere aanslagen meespelen in risicopercepties voeren we het onderzoek uit in Groot-Brittannië (hoger risico) en Nederland (lager risico).

Relevantie

Het onderzoek wordt gefinancierd door het Centre for Safety and Security dat samenwerking tussen de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam stimuleert. Vanuit Erasmus is dr. Elena Kantorowicz-Reznichenko betrokken en vanuit Leiden dr. Jaroslaw Kantorowicz. “Dit onderzoek is een opstap naar groter onderzoek naar communicatiestrategiën en terrorisme op Europees niveau. Het is een onderwerp dat in de huidige maatschappij steeds meer aan relevantie wint”, aldus De Vries.

/* */