Martijn Warnier

Orde in de chaos

Dr. Martijn Warnier (1976) is universitair docent Systeemkunde aan de TU Delft. Het ontwerpen van computersystemen voor het managen van grootschalige gedistribueerde systemen is zijn expertise.

“Mijn passie zit in de technische uitdagingen van dergelijke complexe systemen. Laat mij maar orde scheppen in de chaos! Ook het samenspel van fundamenteel onderzoek, praktische toepassing en maatschappelijke relevantie vind ik interessant, net als onze multidisciplinaire aanpak. Om grootschalige en complexe systemen te kunnen begrijpen, moet je vanuit verschillende perspectieven kijken. Bij TBM zijn we daar meester in, vanwege onze beleidsmatige, juridische én technische insteek. Bovendien kijken we voorbij onze eigen grenzen, want we werken ook samen met andere faculteiten. Die samenwerking met specialisten uit allerlei gebieden is spannend en leuk, omdat ik er zelf ook weer nieuwe dingen van leer.”