CSI The Hague

Systems Engineering and Mediated Reality

Doorbraak in forensische opsporing. Op een plaats delict moeten sporen zo snel mogelijk in kaart worden gebracht en veilig gesteld. CSI The Hague geeft hier een nieuwe dimensie aan: door toepassing van Mediated Reality brengt dit project onzichtbare bewijsstukken virtueel tot leven. Sterker nog: CSI The Hague voorziet in een virtuele plaats delict, die altijd intact en onderzoekbaar blijft. De sectie Systeemkunde van de TU Delft is één van de ‘partners in crime’. 

In CSI The Hague werken de TU Delft, het Nederlands Forensisch Instituut en vele andere partijen aan het digitaliseren van de plaats delict. Zo is er een speciale ‘mediated reality’- bril ontwikkeld waarmee degene die als eerste ter plaatse is, de omgeving met alle sporen kan opnemen. Ook kan hij informatie toevoegen, zoals tekst, gele plakkers en afzetlint, en zelfs een kogelbaanreconstructie maken. Extra waardevol is dat er op afstand een forensisch expert kan meekijken en advies geven over het verzamelen van sporen, zoals DNA. Deze persoon kan bovendien dezelfde interventies plegen. In de toekomst zal het mogelijk zijn om ter plaatse een 3D-reconstructie te maken en alle informatie met de bril op weer terug te zien.

De eerste experimenten, met een nagebootste moord in het CSI lab van het Nederlands Forensisch Instituut, duiden op een doorbraak. Eén van de conclusies is dat de techniek uitstekend werkt. Zo kan de expert-op-afstand goede instructies geven, mede door de combinatie van geluid én beeld. Verbeterpunten zijn er echter ook. Zo voelde de persoon ter plaatse zich net een robot, zeker als de meekijkende expert onaangekondigd interventies deed. De expert gaf te kennen het echte plaats delict-gevoel te missen en was bang details over het hoofd te zien. Gewend aan dergelijke complexe vraagstukken, richt Systeemkunde zich nu op een participatief systeem dat rekening houdt met zaken als (situational) awareness, samenwerking, vertrouwen en menselijke interactie. De reacties van politie en recherche in binnen- en buitenland zijn positief: CSI The Hague draagt een belangrijk steentje bij aan de innovatie van de forensische opsporing, en is daarmee van groot maatschappelijk belang.

Typisch TBM

Mediated (of Augmented) Reality en Virtual Co-location zijn onderzoeksprogramma’s van de sectie Systeemkunde binnen de afdeling Multi Actor Systems van TBM.

Typerend voor TBM is dat er niet alleen een technische benadering voor vraagstukken wordt gekozen, maar dat er ook aandacht is voor de sociale en bestuurskundige aspecten, met als meerwaarde een integrale benadering van technisch complexe vraagstukken waarbij meerdere actoren zijn
betrokken.