Hedendaagse thema’s zoals migratie en klimaatverandering zijn zeer complex en met elkaar verweven. Dat maakt het ingewikkeld om te overzien welke consequenties beleidsbeslissingen hebben. Inzet van modellen en simulaties biedt hier uitkomst. Erik Pruyt, Associate Professor of System Dynamics and Policy Analysis rekent met zijn modellen verschillende scenario’s door en biedt daarmee handvatten om in onzekere situaties beleidskeuzes te maken.

Visuele Vertaalslag

Met een model an sich ben je er nog niet. Het is ook belangrijk om de ‘modellentaal’ voor de opdrachtgever verder te visualiseren, zoals bleek uit een project dat Pruyt deed voor de Nationale Politie, IND, COA, provincie en gemeenten. Zij liepen vast in het vreemdelingen registratietraject. Door met de partijen om tafel te zitten en het registratietraject via modelscenario’s met lego uit te beelden, werd meteen duidelijk waar het spaak liep en konden maatregelen worden genomen om de procesdoorstroming te verbeteren.  

Revolutionair

Studenten van het masterprogramma Engineering and Policy Analysis (EPA), aan wie Pruyt lesgeeft, leren naast modelleren, ook scripts te maken en om ‘out of the box’ te denken. Alleen door het proberen van nieuwe dingen komen ze op revolutionaire innovaties die helpen om modellen geavanceerd en gebruikersvriendelijk te maken. Pruyt: “Je ziet nu vaak dat modelling en simulaties weinig worden gebruikt in besluitvormingsprocessen omdat het maken ervan een grote tijdsinvestering vergt. Mijn doel is om ‘modelcomponenten’ te maken die je aan elkaar kan koppelen en hergebruiken. Zo wordt het gebruik van modellen wel aantrekkelijk. Overigens heb je naast de modellen dan nog steeds wel mensen nodig die systemisch kunnen denken. Zij gebruiken de modellen dan om scenario’s te combineren”.

Unieke modellering van Migratiestromen

In zijn onderwijs maakt Pruyt graag gebruik van de échte vraagstukken, waar hij zich ook voor externe opdrachtgevers mee bezig houdt. Pruyt: “Vanaf het tweede kwartaal vind ik dat studenten moeten proeven aan real-life projecten, tot aan hun thesis toe”. Zo heeft hij o.a. met student Stefan Wigman voor de nationale politie een model ontwikkeld waarin migratiestromen in Europa in kaart zijn gebracht. Het verspreidingsmodel laat zien waar migranten vandaan komen en waar ze heen willen binnen Europa. “Een bruikbare tool in de huidige tijd, maar ook voor de toekomst wanneer we steeds meer met klimaatvluchtelingen te maken krijgen”, zegt Pruyt. In het model zijn verschillende data en modellen bijvoorbeeld op gebied van demografie, politiek en economie met elkaar verbonden. Wigman: “Door slimme technieken die wij hebben ontwikkeld, is de simulatietijd teruggebracht van 3 dagen naar een paar uur. Daardoor kan het model ‘on the spot’ gebruikt worden. Dat maakt deze methodiek uniek en goed bruikbaar”.

Projecten portfolio

Door te werken aan echte cases voelen studenten zich nuttig. Wigman: “Je betekent echt iets. Ik vind het fijn dat ik als student al mijn steentje kan bijdragen door innovatieve technieken te ontwikkelen voor modellen die helpen om complexe problemen op te lossen”. Pruyt: “Voor studenten is het een mooie manier om al tijdens de studie aan een projectenportfolio te werken en opdrachtgevers profiteren van onze kennis, kunde en vernieuwende ideeën”.