Bij gaming denk je misschien aan jongeren die hele dagen op hun tablet aan het spelen zijn. Toch zijn ook op de TU Delft onderzoekers druk bezig met gaming, maar dan voor de wetenschap. Het TU Delft GameLab ontwikkelt samen met het bedrijfsleven zowel analoge als digitale ‘serious games’, met als doel om complexe vraagstukken behapbaar te maken en oplossingen te vinden voor processen waarin veel spelers met verschillende belangen met elkaar samenwerken. Zoals in het project TransSonic waarin kansen en belemmeringen in kaart worden gebracht voor innovaties in de transportsector.

Multidisciplinair

“Bij innovaties is het van belang om niet alleen naar de technische mogelijkheden te kijken, maar juist ook de sociale aspecten mee te nemen”, aldus Heide Lukosch, een van de projectleiders van TransSonic en werkzaam bij TBM. Het gebeurt nogal eens dat innovaties niet worden doorgevoerd, omdat in de praktijk blijkt dat hele organisatieprocessen moeten veranderen. “Dat stuit nogal eens op weerstand en zorgt er dan voor dat innovaties op de plank blijven liggen. Het is dus aan te raden om een multidisciplinaire onderzoeksaanpak te kiezen, waarbij ook wordt gekeken naar die sociale component. Dat is precies wat we doen in het project TransSonic”, zegt Lukosch.

Transportsector

In het domein transport en logistiek wordt nog vrij conservatief gewerkt. De havens van Rotterdam hebben pas de laatste jaren echt geïnvesteerd in technische innovaties, terwijl andere wereldhavens hier al veel langer mee bezig zijn. Nog steeds worden in de Rotterdamse havens op traditionele manier contracten gesloten. Er zijn veel partijen betrokken bij vervoer van goederen naar het achterland en het vertrouwde netwerk is heel belangrijk. Maar in dit proces is een innovatieslag nodig om de concurrentie het hoofd te kunnen bieden. Lukosch: “Wij willen nu onderzoeken hoe het vervoer effectiever en efficiënter kan, bijvoorbeeld door gebruik van smart contracts en het inzetten van blockchain technologie. Daarvoor moeten we eerst een netwerk analyse maken en achterhalen hoe het komt dat technische innovaties niet worden omarmt. Al deze informatie wordt dan in een serious game verwerkt”.

Experimenteren

Door op basis van de wetenschappelijke inzichten een bordspel te ontwerpen kunnen betrokkenen in de sector zelf ervaren wat blockchain technologie bijvoorbeeld kan betekenen in de manier waarop contracten worden afgesloten. “Het is fijn om in een veilige omgeving te experimenteren en het brengt de discussie op gang. Een bordspel kan zo bewustwording en vertrouwen bij partijen vergroten en acceptatie verhogend werken bij het implementeren van nieuwe technologieën” vertelt Lukosch.

Gamelab is de toekomst

In Nederland zijn verschillende groepen met serious game onderzoek bezig o.a. op de Universiteit van Utrecht en bij NHTV Breda. Het TU Delft GameLab is uniek in die zin dat de spellen de wetenschap moeten dienen. Steeds vaker weten het bedrijfsleven, maar ook maatschappelijke organisaties het Gamelab te vinden om ingewikkelde problemen met games in kaart te brengen. O.a. de transportsector zoals Prorail met het complexe spoornet, maar ook humanitaire organisaties om de veiligheid van hun medewerkers in conflictgebieden te waarborgen. Lukosch: “We zien dat serious games een steeds belangrijkere rol spelen in het oplossen van complexe problemen. Hier spelen we op in door een globaal mainframe te ontwikkelen met alle kennis en ervaring die we opdoen, zodat we een mooie basis hebben voor toekomstige uitdagingen”.