Pieter van Gelder

De proeftuin van Pieter van Gelder

Wiskundige Pieter van Gelder (1968) is Hoogleraar Safety Science bij de faculteit TBM. Eerder werkte hij bij de faculteit CiTG aan risico-/kansberekening op overstromingen en hoogwaterstanden.

Binnen de sectie Veiligheidskunde ontwikkelt hij wiskundige modellen voor risicobeheersing. Daarnaast is hij (onder meer) directeur van het TU Delft Safety and Security Institute, voorzitter van de ESRA Technical Committee on Natural Hazards en programmadirecteur van diverse Delft Toptech opleidingen. Ook zit hij in de jaarlijkse ESREL Scientific Committee. Van Gelder promoveerde (in 2000) op betrouwbaarheidsanalyses van waterkeringen en de statistische methoden daarvoor. Modelleren is zijn grote passie: "Ik werk in een prachtige proeftuin om allerlei rekentechnieken op toe te passen. Het is geweldig om van de observaties in het veld, in de natuur, een abstract model te maken en om daarmee tot optimale beslissingen te komen. Dat maakt het tevens tot dankbaar onderzoekswerk."