Waarden, Technologie en Innovatie (WTI)

De Afdeling Waarden, Technologie en Innovatie (WTI) bestudeert socio-technische systemen vanuit het perspectief van sociale en morele waarden.

Meer over ons onderzoek

Of ontdek onze afdeling

Ons onderzoek richt zich op de overkoepelende thema’s waardenbewust ontwerpen, management van verantwoorde innovatie en verantwoord risicomanagement, waarbij we expertise uit de vakgebieden economie, veiligheidskunde en ethiek/filosofie samenbrengen.

Gebrek aan maatschappelijk draagvlak voor een innovatie betekent vaak dat deze niet wordt ge√Įmplementeerd, ook al heeft deze innovatie de potentie om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. In andere gevallen wordt de innovatie doorgedrukt ondanks een gebrek aan publieke steun, wat soms betekent dat de publieke zorgen worden genegeerd. Maar de keuze mag niet zijn tussen het doorvoeren van een innovatie ondanks gerechtvaardigde zorgen of het afzien van de potenti√ęle voordelen ervan.

Gelukkig biedt de verantwoorde innovatiebenadering een alternatief paradigma. Ons onderzoek daarnaar besteedt aandacht aan belangrijke sociale en morele waarden tijdens zowel de ontwerp- als de implementatiefase, en aan de instituties die innovatie verankeren en beheren. In onze visie zijn de waardedimensie en het systeemperspectief beide essentieel voor de verdere ontwikkeling, sociale acceptatie en morele aanvaardbaarheid van nieuwe technologie√ęn.

Ontdek onze onderzoekers

Verhalen uit de Wetenschap