Publications in Dutch & book reviews

1. “Soepel ontslag en innovatie”, Economisch Statistische Berichten 98 (4655), 8 maart 2013, pp. 134-137. (with Alfred Kleinknecht, C.W.M. Naastepad & Robert Vergeer)

2. “Het nut van ontslagbescherming” (“The usefulness of employment protection”), Socialisme & Democratie 69 (3), 2012, pp. 22-30. (with Alfred Kleinknecht and C.W.M. Naastepad)

3. “Is een flexibele arbeidsmarkt wel zo wenselijk?” Vlaams Marxistisch Tijdschrift 42 (3) 2008, pp. 3─6. (with Alfred Kleinknecht, C.W.M. Naastepad & Robert Vergeer)

4. “Wat de commissie Bakker weten moet”, Economisch Statistische Berichten 93 (4534), 2008, pp.260─263. (with C.W.M. Naastepad)

5. “Ontslagrechtversoepeling mist doel”, in: Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde Jaarboek 2008. (with C.W.M. Naastepad)

6. “Openheid en economische groei” (“Openness and economic growth”), Economisch-Statistische Berichten, 85 (4239), 21 January 2000, pp. 52-54.

7. “Het einde van de ontwikkelingshulp” (“The end of development aid”), Economisch-Statistische Berichten, 84 (4215), 13 August 1999, pp. 584-585.

8. “Aanpassingsbeleid in India” (“Structural adjustment policy in India”), Economisch Statistische Berichten, 78 (3898), 1993, pp. 153-158. (with C.W.M. Naastepad)

9. “Beleidsopties voor de Indiase regering” (“Policy options before the Indian government”), Economisch Statistische Berichten, 76 (3829), 1991, pp. 1009-1014. (with C.W.M. Naastepad)