News & In the media

500 resultaten

21 maart 2023

Klimaatbestendige kustbescherming met ‘levende dijken’

Klimaatbestendige kustbescherming met ‘levende dijken’

Dijken beschermen Nederland tegen overstromingen. Om Nederland ook in de toekomst veilig te houden, worden in het Hoogwaterbeschermingsprogramma verschillende dijken versterkt. De traditionele manier van dijkversterking bestaat uit een ‘harde’ (asfalt)bekleding, maar dit gaat wel ten koste van de natuurlijke omgeving. Daarom kijkt het project ‘Living Dikes’ naar dijkversterking met gebruik van ‘building-with-nature’ methodieken. Verschillende partijen, waaronder TU Delft, onderzoeken hoe ‘levende dijken’ een belangrijke rol kunnen spelen bij een klimaatbestendige kustbescherming met behoud van natuur en landschap.

15 maart 2023

Wijnand Veeneman op NOS over creatieve oplossingen voor lege bussen

Wijnand Veeneman op NOS over creatieve oplossingen voor lege bussen

"Wetgeving over openbaar vervoer is aan modernisering toe, hoe het nu gaat is geen houdbare zaak", zegt Wijnand Veeneman, universitair hoofddocent openbaar vervoer aan de TU Delft over lege bussen die door het land rijden.

15 maart 2023

Wijnand Veeneman in Pointer over snelbus als oplossing voor schaars OV

Wijnand Veeneman in Pointer over snelbus als oplossing voor schaars OV

Een snelle busverbinding kan volgens Wijnand Veeneman, in het algemeen enorm helpen om snel op je bestemming te komen, maar het succes ervan is afhankelijk van een paar dingen. Snelbussen rijden vaak over provinciale wegen en doen de dorpskernen niet meer aan, zoals oude lijnbussen deden. Er moet dus goede aansluiting georganiseerd worden.

15 maart 2023

Wijnand Veeneman in Pointer over autogebruik en OV

Wijnand Veeneman in Pointer over autogebruik en OV

Waar komt die autoverslaving vandaan? En hoe komen we ervan af? Op het OV moet je voor langere tijd kunnen rekenen, alleen dan kan het een alternatief zijn voor de auto. “Mensen passen hun gedrag alleen aan als er óf een crisis plaatsvindt, of als hun leven een grote verandering ondergaat”, zegt mobiliteitsexpert Wijnand Veeneman van de TU Delft.

15 maart 2023

Tatiana Filatova in Trouw over een model dat de impact van klimaatverandering op de samenleving vastlegt

Tatiana Filatova in Trouw over een model dat de impact van klimaatverandering op de samenleving vastlegt

De Delftse computerwetenschapper Tatiana Filatova zoekt naar een model dat de impact van klimaatverandering op de samenleving vastlegt. Door inzichten te combineren, komen die modellen steeds dichter bij de echte wereld.