Studievereniging

Studievereniging Curius

Curius is de studievereniging van Technische Bestuurskunde en behartigt de belangen van alle studenten studerend aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management. Nagenoeg alle studenten van de faculteit zijn lid van de studievereniging. De kern van de vereniging wordt gevormd door 15 commissies, die zowel studiegerelateerde als ontspannende activiteiten organiseren. Curius werkt mee aan de onderwijskwaliteitzorg, is intermediair voor student in zijn/haar beroepsleven, organiseert diverse sociale activiteiten en verkoopt studieboeken. Daarnaast is Curius aangesloten bij meerdere studentenorganisaties door heel Nederland (Landelijk Overleg Bestuurskunde, het Studenten BedrijfsContact en Direct Future).

De onderwijscommissaris van Curius is bij alle onderwijsgremia betrokken en heeft tevens een functie bij activiteiten met betrekking tot het verbeteren van onderwijs en de organisatie rondom het onderwijs. Deze samenwerking wordt als uiterst nuttig ervaren door zowel Curius als de faculteit.

Meer informatie: www.curius.nl