News & In the media

367 resultaten
rss

26 november 2020

Delfts onderzoek in negen NWA-ORC consortia

Delftse onderzoekers gaan in negen consortia met de gehele kennisketen en maatschappelijke organisaties aan de slag met interdisciplinair onderzoek waarmee wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken binnen bereik komen. Jill Slinger, onderzoeker bij TBM en CiTG, is betrokken bij het NWA-ORC CASTOR project (CAtchment Strategies TOwards Resilience), waarvan WUR penvoerder is.

22 november 2020

Hans de Bruijn in Trouw over een metafoor voor datadiefstal

Hans de Bruijn legt uit waarom fietsendiefstal geen goede metafoor is voor datadiefstal.

17 november 2020

Hans de Bruijn in Trouw over de kracht van rafelranden

De overheid zal de rafelranden van het kapitalisme actief bij moeten schaven, zegt het concept verkiezingsprogramma van de VVD. Het frame ‘rafelranden’ blijft hangen en komt overal in de media terug. Wat is de kracht ervan? Hans de Bruijn vertelt het in zijn column.

10 november 2020

Hans de Bruijn in Trouw over het coronavirus

Wie vindt dat het kabinet harder en sneller moet ingrijpen om het coronavirus te bezweren, heeft een retorisch voordeeltje: het bekt goed en je kunt altijd je gelijk opeisen, legt Hans de Bruijn uit in zijn column.

09 november 2020

Wijnand Veeneman in SpoorPro over ProRail

Wijnand Veeneman geeft aan dat er nog veel onduidelijk is over de manier waarop het ministerie ProRail wil aansturen en omgaat met de grotere machtspositie die ProRail krijgt op het spoor.