Publications 2001

M.P.C. Weijnen, P.M. Herder, E.F. ten Heuvelhof en M. Kuit, Next Generation Infrastructures, Expression of Interest ICES KIS 3, DIOC, TU Delft, 80pp

E.F. ten Heuvelhof, A.B. Ringeling, A.van Sluis en S. van Thiel, Zelfreinigend Vermogen, Bestuurlijke rapportage over het stelsel van 'niet-reinigbaar' verklaringen en de daarbij betrokken actoren, iov politie en openbaar ministerie, Erasmus R'dam 2001, 82 pag, ISBN 90-75289-07-3

H.H.M. Verheul, M. v Roost en E.F. ten Heuvelhof, Van A naar Beter inzicht? Over de rol van onderzoek in mobiliteitsbeleid. Rapport aan WRR, Delft, 2001, 45p

Ernst ten Heuvelhof en Martijn Kuit, Vaste telefoonnet als joint venture, in Financieel Dagblad, 24 aug 2001

Mark van Twist en Ernst ten Heuvelhof, De ramp na de ramp door aansprakelijkheid voor toezicht; procesmanagement als perspectief, in Nederlands Juristenblad, nr 34, jaargang 76, 28 sept 2001, pp 1666-1669

Ernst ten Heuvelhof en Mark van Twist, Minister Netelenbos moet falen van NS niet belonen in NRC Handelsblad, Rotterdam, 25 juli 2001, p 7

Kuit, M., E.F. ten Heuvelhof, and H.D. Stout, Capacity management in infrastructures. Lessons from the Dutch experience, paper for the 20th Annual Conference Competitive Challenge in Network Industries, Advanced Workshop in Regulation and Competition, Center for Research in Regulated Industries, Rutgers University, New Jersey, United States of America, 2001

Kuit, M., E.F. ten Heuvelhof, H.D. Stout, and J. Bauer, Capacity management in infrastructures. Lessons from the Dutch experience, paper for the 5th International Conference on Technology, Policy and Innovation, Delft, The Netherlands, june 2001

Hans de Bruijn en Ernst ten Heuvelhhof, Procesmanagement in Handboek Beleidswetenschap, Tineke Abma en Roel in 't Veld (red), Uitg Boom, Amsterdam, ISBN 905352 695 1, pp 193-207

E.F. ten Heuvelhof en E.M van Bueren, Veranderen met Beleid, Op zoek naar een nieuwe Sturingsfilosofie voor Duurzaam Bouwen, essay iov Nationaal Dubo Centrum, mei 2001, uitg TBM

Ernst ten Heuvelhof, Capaciteitsmanagement van infrastructuren, in Ernst ten Heuvelhof, Kaspar Koolstra Helen Stout, (red), Capaciteitsmanagement, beslissen over capaciteit van infrastructuren. Uitg. Lemma, Utrecht ISBN 90 5189869X, NUGI 687, pp13-24

Ernst ten Heuvelhof, Martijn Kuit,  Capaciteitsmanagement: verkenning, uitwerking en operationalisering, in Ernst ten Heuvelhof, Kaspar Koolstra Helen Stout, (red), Capaciteitsmanagement, beslissen over capaciteit van infrastructuren. Uitg. Lemma, Utrecht ISBN 90 5189869X, NUGI 687, pp25-48

Ernst ten Heuvelhof, Capaciteitsmanagement van de televisiekabel, in Ernst ten Heuvelhof, Kaspar Koolstra Helen Stout, (red), Capaciteitsmanagement, beslissen over capaciteit van infrastructuren. Uitg. Lemma, Utrecht ISBN 90 5189869X, NUGI 687, pp133-150

Ernst ten Heuvelhof, Martijn Kuit, Capaciteitsmanagement en capaciteitsproblemen, in Ernst ten Heuvelhof, Kaspar Koolstra Helen Stout, (red), Capaciteitsmanagement, beslissen over capaciteit van infrastructuren. Uitg. Lemma, Utrecht ISBN 90 5189869X, NUGI 687, pp253-296

Ernst ten Heuvelhof, Martijn Kuit, Oplossingsrichtingen voor problemen met capaciteitsmanagement, in Ernst ten Heuvelhof, Kaspar Koolstra Helen Stout, (red), Capaciteitsmanagement, beslissen over capaciteit van infrastructuren. Uitg. Lemma, Utrecht ISBN 90 5189869X, NUGI 687, pp297-310

Ernst ten Heuvelhof, Martijn Kuit, 2001, Epiloog en perspectief, in Ernst ten Heuvelhof, Kaspar Koolstra Helen Stout, (red), Capaciteitsmanagement, beslissen over capaciteit van infrastructuren. Uitg. Lemma, Utrecht ISBN 90 5189869X, NUGI 687, pp311-320

Ernst ten Heuvelhof, 2001,Capaciteitsmanagement van infrastructuren, in Ernst ten Heuvelhof, Kaspar Koolstra Helen Stout, (red), Capaciteitsmanagement, beslissen over capaciteit van infrastructuren. Uitg. Lemma, Utrecht ISBN 90 5189869X, NUGI 687, pp13-24

Ernst ten Heuvelhof, Kaspar Koolstra Helen Stout, (red), 2001, Capaciteitsmanagement, beslissen over capaciteit van infrastructuren. Uitg. Lemma, Utrecht ISBN 90 5189869X, NUGI 687, 331  pp.

E.F. ten Heuvelhof en M.J.W. van Twist, 2001, Competiton Engineering door ontbinding van de incumbent, in tijdschrift Privatisering, jaargang 8, nr 2, april 2001, SDU uitgevers, Den Haag, pp 4-7.

E.F. ten Heuvelhof en Martijn Kuit, 2001: Overheid als vangnet voor Californication in Virtueel Bestuur, nr 5, jaargang 1, 21 februarie 2001-05-25 vb@bestuurskunde.nl Vereniging voor Bestuurskunde

E.F. ten Heuvelhof en M.J.W. van Twist, 2001, Conflict KLM en Schiphol is voorbode in Publiek Management jaargang 4, nr 1 2001, (geen ISSN) uitgeverij Samsom, Alphen a/d Rijn. pp 38-41

E.F. ten Heuvelhof en E.M van Bueren, 2001,Zonder duidelijke procedure blijven ruimtelijke controuren vaag, in Binnenlands Bestuur, 22e jaargang, week 8, 23/02/2001, uitgeverij Samsom, Alphen a/d Rijn, pp 20-21, ISSN: 0167-1146

E.F. ten Heuvelhof en MJW van Twist: Nieuwe markten en de rol van de overheid, in Producten, projecten en Processen, jaarboek 2000 D2550MjT, Berenschot Procesmanagement B.V. Den Haag pp 25-29

E.F. ten Heuvelhof en M.J.W. van Twist; Opsplitsing van NS is in huidige situatie enige optie; in: NRC Hansdelsblad, Rotterdam, 02 januari 2001, p 7

/* */