Publications 2002

Ernst ten Heuvelhof en Helen Stout, De publieke zaakwaarnemer in het Nutsbedrijf in: Ruimte voor Reflectie, jaarboek 2002, Berenschot Procesmanagement B.V. P&V/D8527bqm/mjt, Den Haag, pp 93-97.


Ernst ten Heuvelhof en  Richard Scalzo, Arrangementen voor publiek-private samenwerking: omgaan met risico’s in het spanningsveld tussen proces en project in Publiek-Private samenwerking bij transportinfrastructuur. Wenkend of wijkend perspectief? (red Hans van Ham en Joop Koppenjan) ISBN 905931039x, uitg Lemma, 2002, pp 111-136


Hans de Bruijn en Ernst ten Heuvelhof, terugtred politie en eigen actie burgers, NRC 02 nov 2002 , p 6

M.A. Luursema, B.P.A. van Mil, A. Martijnse, E.F. ten Heuvelhof. Subsidies als beleidsinstrument, rapport nr D8386-okt 2002, Berenschot , Den Haag, 24 pp,

E.van Bueren en E.F. ten Heuvelhof; Improving governance arrangements in support of sustainable cities in The Ecological City a learning experience; Ch. Hendriks (ed) conference DIOC the Ecological City, 23/24 october 2002, 16pp (p 25-40)

Hans de Bruijn, Ernst ten Heuvelhof en Roel in ‘t Veld (2002) Process Management. Why Project Management Fails in Complex Decision-Making Processes, Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht, ISBN 1402073313, 170pp.

Hugo Verheul, Ernst ten Heuvelhof, Marian Luursema, Marijke van Roost, De crisis voorbij. Verwervingsstrategie structurele opvangcapaciteit  COA, iov COA, Delft/ CPS, juli 2002, 51 pp

E.F. ten Heuvelhof en H.D. Stout, De overheidscommissie is dood, leve de publieke zaakwaarnermer!; in Openbaar Bestuur, jaargang 12, nr 9, sept 2002, pp 34-37

E.F. ten Heuvelhof, S Ruddijs, e.a. Afvalverwijdering rapport van  IBO/MDW, Ronde 2001, nr 7, juni 2002, 72 pag excl bijlagen (bijl. 100 pag)

W. Dicke, H.D. Stout en E.F. ten Heuvelhof, Leerervaringen drinkwatersector, rapport iov VROM/DGM/BWL, uitg DIOC, Delft, 53 pp

E.F. ten Heuvelhof, Introduction (pp1-4) In :Proceedings of the first international doctoral consortium on Technology, Policy and Management , june 17-19 2002, TBM, Delft, isbn 90-5638-094-x, 280pp

E.F. ten Heuvelhof, Kuit, M., H.D. Stout, and J. Bauer, Capacity management in infrastructures. Lessons from the Dutch experience in 5th International Conference on Technology, Policy and Innovation, Delft 2001; uitgever lemma, Utrecht, 2002 isbn 9059310195 (CD rom)

E.F. ten Heuvelhof en H.D. Stout, Geef aparte status aan Nutsbedrijven, in: Financieel Dagblad 02 mrt 2002 pag.

Ernst ten Heuvelhof en Mark van Twist, Opsplitsing van de monopolist op het spoor in: Verkenning, Verbreding & Verdieping, jaarboek 2001 Berenschot Procesmanagement B.V. P&V/D5199bqm/mjt, Den Haag, pp 61-66

Mark van Twist en Ernst ten Heuvelhof, Anticiperen op aansprakelijkheid bij rampen in: Verkenning, Verbreding & Verdieping, jaarboek 2001 Berenschot Procesmanagement B.V. P&V/D5199bqm/mjt, Den Haag, pp 27-32

E.F. ten Heuvelhof, M. Kuit en H.D. Stout, Monopoloïde infrastructuren: inrichting capaciteitsmanagement belangrijker dan wel of niet privatiseren in: RegelMaat, Boom Juridische Uitgevers afl 2002/1, ISSN 0920-055x, pp 2-10

Hans de Bruijn, Mark de Bruijne, Ernst ten Heuvelhof, Helen Stout, Kirsten van Zalinge, Samenloop bij toezicht, ITeR reeks deel 50, SDU uitgevers, Den Haag 2002, ISBN 90-12-09461-5, 132 pp

Bruijn, J.A. de, E.F. ten Heuvelhof en R.J. in 't Veld, Procesmanagement, over procesontwerp en besluitvorming, (2e geheel herziene druk) Academic Service, Schoonhoven, 2002, ISBN 9052613974, 190 pp