Publications 2006

Scientific publications

Heuvelhof, E.F. ten; H.D. Stout (2006); De doorgang in de Straat van Messina; privatiseren met geborgde publieke belangen. Essay in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, 24 p., 20 februari 2006.

B.P.A. van Mil. A.E. Dijlzeul. R.M.A. van der Pennen (Berenschot), E.F. ten Heuvelhof, M.J.G. van Eeten, B.J.M. Ale, A.R. Hale, L.H.J. Goossens (2006). Zicht op risico’s. Handboek Risicoanalysemethoden. (Handboek is geschreven in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken), Utrecht, febr., 150 p. 

Heuvelhof, E.F. ten (2006),  New dilemmas in regulating critical infrastructures, In: International Journal of Critical Infrastructures (IJCIS, vol. 2, issue 2/3, p. 160-170, ISSN 1475 3219 (print versie); ISSN 1741-8038 (online versie)

Heuvelhof, E.F. ten (2006); Stroperigheid is regel. In: Stedebouw en Ruimtelijke Ordening, 87e jrg., 2006, 02, p. 43-47, ISSN 1384-6531. 

Bruijne, M. de; Kuit, M., Heuvelhof, E.F. ten (2006),  Airport privatisation and safety: Does ownership type affect safety? In: Safety Science 44, p. 451-478, ISSN 0925-7535.

Heuvelhof, E.F., ten; Stout, H.D. (2006). Privaat schaadt? De borging van publieke belangen in geprivatiseerde nutssectoren. In: Bestuurswetenschappen, 60e jrg., nr. 5, p. 354-369, ISSN 0165-7194.

Weijers, T.C.M. en E.F. ten Heuvelhof (2006). 'Eene schoone toekomst'. Een case-studie naar de ontwikkeling van de netwerken voor gas, licht en water in Nijmegen in de periode 1850 - 1930, paper t.b.v. NIG Annual Work Conferernce 2006, 9 november 2006, Amsterdam.

Professional publications

Bruijn, Hans de, Eeten, Michel van, Heuvelhof, Ernst ten, Veeneman, Wijnand (2006),. Energie en telecommunicatie – Twee sectoren onder één dak. In: Reflecties op elektronische communicatie en energie, nr. 4, 2006, 26 p. , uitgave van het Ministerie van Economische Zaken, 06ET06.

Heuvelhof, E.F. ten, e.a. (2006). Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), Advies over de milieubeoordeling (uitgebracht aan de Minsitere en Staatssecretaris van VROM, d.d. 14 september 2006, rapport nr. 1795-65. Commissie voor de Milieueffectrapportage, 6. p. ISBN 90 421 1938 1.

Kort, M., Heuvelhof, E.F. ten, Berndsen, R., Bruijn, J.A. de (2006) Sturingsvarianten stedelijke vernieuwing naar een toekomstige rol van het rijk.

Koppenjan, J.F.M., Kars, M., Voort H.G. van der, Heuvelhof, E.F. ten (2006). Sturen met kaders. Onderzoek in opdracht van de Commissie Beleidsevaluatie van de Provinciale Staten van Noord Brabant. Eindrapport, september 2006, 112 p.