Publications 2007

scientific publications

Hans de Bruijn en Ernst ten Heuvelhof, Management in netwerken, derde, geheel herziene druk, 318 p., Lemma, Den Haag, ISBN 978090-5931-013-1

Frank Beemer en Ernst ten Heuvelhof, De rijkheid van procesmanagement. Projectie, 14e jrg., april 2007, p. 52 en 53, ISSN 1570-9655

Heuvelhof, E.F., recensie boek Taco Brandsen, Wim van de Donk, Patrick Kenis (red.)  ‘Meervoudig bestuur, publieke dienstverlening door hybride organisaties. Den Haag, Lemma 2006, ISBN 90 5931 445. In Openbaar Bestuur maart 2007 p. 28 en 29, ISSN 0925 7322

Heuvelhof, E.F., Strategic behaviour after privatization and liberalization. Paper EAEPE PRESOM conferentie, Delft, 22 en 23 maart 2007, 11 p.

Hans de Bruijn, Ernst ten Heuvelhof and Marieke Koopmans, Law Enforcement. The Game Between Inspectors and Inspectees, Universal Publishers, 133 p, ISBN1 58112 957 2

M. Stefanski, W.M. Dicke, M.J.G. van Eeten, E.F. ten Heuvelhof. Elektriciteit op de markt. Het gesmoorde conflict rond publieke belangen bij de invoering van de Elektriciteitswet 1998. In: Bestuurswetenschappen, no. 4, 2007, 61e jrg. Aug. 2007 p.31-50, ISSN 0165-7194

Ernst ten Heuvelhof, Hans de Bruijn, Marieke de Wal, Michiel Kort, Marinka van Vliet, Maarten Noordink Bas Böhm. Procesevaluatie. Totstandkoming PKB Ruimte voor de Rivier, Utrecht, 3 juli 2007, Berenschot, 54 p

W. Lemstra, J.C. Arnbak, J.A. de Bruijn, M.L.C. de Bruijne, A.F. Correljé, J.P.M. Groenewegen, V. Hayes, E.F. ten Heuvelhof, H. Stout, J. Ubacht, W.W. Veeneman, S. Wissing. Het effect van paradigma-verschuivingen. Reflecties op elektronische communicatie. Publicatie van ministerie van Economische Zaken, juli 2007, Publicatienummer 07ET08, 80 pg.

E. F. ten Heuvelhof/M.J.W. van Twist.  Hoe de ‘Wisdom of Crowds’ kan doorwerken in Den Haag. Het Burgerforum Kiesstelsel als ‘critical case’. Bestuurswetenschappen, 61ste jrg, oktober 2007, no. 5, p 10 – 29, ISDN 0165 7194

Hans de Bruijn and Ernst ten Heuvelhof. A second generation policy instruments. In: B. Guy Peters et all (eds), Public Policy Instruments (In Chinese, Mandarin)

Ernst ten Heuvelhof, Hans de Bruijn, Joop Koppenjan, Bertien Broekhans, Marijke van Roost, N.I. Boer. Posities van partijen en dominente beelden over de toekomst van drinkwatervoorziening (quick scan), Delft/Den Haag.