Publications 2008

Bill van Mill, Niels-Ingvar Boer, Geke van Velzen, Hans de Bruijn, Ernst ten Heuvelhof, Annelies Dijkzeul, Maarten Noordink. Prestaties afspreken doe je zo! Lessen over outputsturing uit acht sectoren. Van Gorcum, Berenschot Fundatie, 2008

Hans de Bruijn, Ernst ten Heuvelhof, Bill van Mil, Hendrik Visser; Invoering van een nieuw zorgstelsel. Bestuurlijke strategieën en communicatie, ISBN 978 90 352 2972 3, 2007, 1e druk, 63 p.

Didier van de Velde, Ernst F. ten Heuvelhof; Chapter 13. Provision and management of dedicated railway systems: how to arrange competition. In: Decision-Making on Mega-Projects. Cost-Benefit Analysis, Planning and Innovation, pp. 263-281. Editors: Hugo Priemus, Bent Flyvbjerg and Bert van Wee. Edward Elgar, ISBN 978 1 84542 737 5

Ernst ten Heuvelhof, Joop Koppenjan, Bertien Broekhans, Martijn Leijten, Wijnand Veeneman, Haiko van der Voort, Het RandstadRail-project: lightrail, Zware Opgave. Onafhankelijk Onderzoek RandstadRail Haagse deel, 26 feb. 2008, 121 p. Rapport in opdracht van Stadgewest Haaglanden, TU Delft, ISBN 9789056381929

Ernst ten Heuvelhof, Strategic behaviour after privatization and liberalization. Proceedings Symposium EAEPE in collaboration with PRESOM/EU on Privatisation and regulation of core transactions in critical infrastructures. On the co-evalution of Technology, Policy and Institutions, Delft, 22 en 23 March 2007, Delft University of Technology, 11p.

Ernst ten Heuvelhof, Versoepel voorstellen infrastructuur (Suggesties commissie-Elverding zijn zo streng dat ze averechts uitwerken voor betrokken organisaties), Financieele Dagblad, 7 mei 2008, p. 7

Hans de Bruijn & Ernst ten Heuvelhof, Management in Networks. On multi-actor decision making, 162 p., Routledge, 2008, ISBN 10: 0 415 46249 5, ISBN 13: 978 0 415 46249 5

Ernst ten Heuvelhof, Investments in Infrastructures: Strategic Behaviour. In: New Perspectives on Investment in Infrastructures, G. Arts, W. Dicke and L. Hancher (eds.), WRR/Amsterdam University Press, ISBN 978 90 5356 608 4, pp. 159-201.

H.D. Stout en E.F. ten Heuvelhof; Concurrentie in de postsector via de netwerktoegangsplicht: last of lust? Bestuurswetenschappen, 62ste jrg, no. 4, pp.50-65, ISSN 0165-7194

Bill van Mil, Niels-Ingvar Boer, Geke van Velzen, Hans de Bruijn, Ernst ten Heuvelhof, Annelies Dijkzeul, Maarten Noordink; Prestaties afspreken doe je zo! Van Gorcum/Berenschot Fundatie, 2008, ISBN 978 90 232 4446 2

Ernst ten Heuvelhof over aanleg nieuwe infrastructuur. ' Splitsing energiebedrijven leidt tot suboptimalisatie'. Interview in Energie Nederland, 4-11-08, jrg. 11, nr. 14, pg. 3, ISSN 1388-378X

Interview met Ernst ten Heuvelhof door Camiel Donicie in Binnenlands Bestuur, jrg. 29, week 47, 21 november, pp. 30-31. ISSN 0167-1146. Titel: Doe wat met die adviezen.

Hans de Bruijn, Ernst ten Heuvelhof, Roel in ’t Veld, Procesmanagement. Over procesontwerp en besluitvorming, 3e herziene druk, 203 p., Academic Service SDU, ISBN 978 90 5261 678 0.

2008 J.A. de Bruijn, E.F. ten Heuvelhof, G.P. van Wee, W.W. Veeneman. Bestuurlijke kwestbaarheid bij het verbeteren van spoor- en weg-infrastructuren; omgaan met fragmentatie. Essay in opdracht van Raad van Verkeer en Waterstaat, dec. 2008, 24p. ISBN 978-90-5638-212-4.

2008 E.F. ten Heuvelhof; Liever geen Citotoets als mosterd na de maaltijd. Trouw, Podium, 16 december

2008 Stephen Appold, Douglas Baker, Timothy Donnet, Philip Kimmet, Odette van de Riet, Mark van Twist, Willemijn Dicke, Wijnand Veeneman, Ernst ten Heuvelhof, Nick Stevens; TUD-deelrapport Fase 2 t.b.v. de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling Luchthavens, deel C: internationale vergelijking. Eindrapportage, d.d. 12 december 2008, 100 p., Queeensland University of Technology, TUD, UNC.