Publications 2010

Rui Mu, Martin de Jong and Ernst ten Heuvelhof, A typology of Strategic Behaviour in PPPs for Expressways: Lessons from China and Implications for Europe,European Journal of Transport and Infrastructure Research (ISSN 1567-7141), special issue, vol. 10, nr. 1, pp 42-62 

Martijn leijten, Joop Koppenjan, Ernst ten Heuvelhof, Wijnand Veeneman and Haiko v.d. Voort, Dealing with Competing Project Management Values under Uncertainty: the case of Randstadrail, European Journal of Transport and Infrastructure Research (ISSN 1567-7141), special issue, vol. 10, nr. 1, pp 63-76

E.F. ten Heuvelhof & H.D. Stout, Strategisch gedrag in netwerksectoren, Tijdschrift voor Toezicht (ISSN 1879-8705), 2010 (1), 2, pp 26-39

Mark de Bruijne, Ernst ten Heuvelhof, Bauke Steenhuisen, rapport keuzes in het biedprijsladderontwerp. Een studie naar de instelling van ontwerpparameters om tot een robuuste biedprijsladder te komen (31 juni 2010), 66 p.

Hans de Bruijn, Ernst ten Heuvelhof, Roel in 't Veld. Process Management. Why Project Management Fails in Complex Decision making Processes. Springer 2010, ISBN 978-3-642-13940-6, Second Edition, 171 p.

Ernst ten Heuvelhof en Jeroen van der Heijden, Noord-Zuidlijn Amsterdam, Tijdschrift voor Bouwrecht, jrg. 3, nr. 9, sept. 2010, pp 882-888, ISSN 1874-8724

Willemijn Dicke, Ernst ten Heuvelhof en Wijnand Veeneman. In debat over marktwerking in infrastructuren ontbreken belangrijke argumenten. (vier illustraties uit de empirie), Bestuurskunde, jrg. 19, 2010-3, p. 21-29. ISSN 0927-3387

Ernst ten Heuvelhof e.a. ; Op weg naar intelligente netten in Nederland. Discussiedocument van de Taskforce Intelligente Netten, juli 2010, 76 p.

E.F. ten Heuvelhof, J.J. van der Heijden, B. Broekhans, S.H. van der Arend, E.M. van Bueren, C. Harteveld en T.W.J. van Ruijven, Evaluatie van het implementatieproces van de Kaderrichtlijn Water, rapport in opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, juni 2010, 149 p.

E.F. ten Heuvelhof, Piebe van der Berg, Ben van den Reek, Frank Valkenburg, Stasiu Strzelczyk, Dylan Koenders, Een dijk van een programma. Naar een nieuwe aanpak van het hoogwaterbeschermingsprogramma, Rapport uitgebracht door de Taskeforce HWBP. Taskforce is ingesteld door de directeur-generaal Water. 16 december 2010, 78 p.

Jeroen van der Heijden, Bertien Broekhans & Ernst ten Heuvelhof,Verwachtingsmanagement in de kolommenstructuur. In de polder domineerde de vraag: mag het een onsje minder? Essay in: Tien jaar ervaring met de Europese Kaderrichtlijn Water. Ambities en Ambivalenties.Sonja van der Arend, Leo Santbergen, Mark Wiering & Jelle Behagel (red). Eburon, Delft, 2010, ISBM 978 90 5972 470 9, pp 81 - 91

Bertien Broekhans, Jeroen van der Heijden & Ernst ten Heuvelhof, Convergerende planning en (ont)koppelen van beleid. Mag het een onsje meer zijn? Essay in: Tien jaar ervaring met de Europese Kaderrichtlijn Water. Ambities en Ambivalenties.Sonja van der Arend, Leo Santbergen, Mark Wiering & Jelle Behagel (red), Eburon, Delft, 2010, ISBM 978 90 5972 470 9, pp 91 -103