Publications 2012

Jeroen van der Heijden & Ernst ten Heuvelhof, The Mechanics of Virtue: Lessons on Public Participation from Implementing the Water Framework Directive in the Netherlands, Environmental Policy and Governance22, pp. 177-188.

E.F. ten Heuvelhof & M.J.W. van Twist, Werkt nieuwe vorm van participerende democratie, Openbaar Bestuur, jrg. 22, nr. 2, feb. 2012, p. 24-28, ISSN 0925-7322.

E.F. ten Heuvelhof, F.S.K. Bijlaard, H.A.F. Schrier-Verheij. Evaluatie uitgebruikname Koningin Julianabrug. Inspectie- en raparatiegeschiedenis. Rapport in opdracht van Gemeenteraad en College B&W Gemeente Alphen a/d Rijn, jan. 2012, 32 p. + 4 bijlagen.

Martijn van der Steen, Peter van Deventer, Hans de Bruijn, Mark van Twist, Ernst ten Heuvelhof, Kingsley Haynes, Zhenhua Chen, Governing and innovation: the transition to e-mobility - a Dutch perspective, Social Science Research Network, GMU School of Public Policy Research Paper, no. 2011-222 p.

E.F. ten Heuvelhof. Ruimte voor de Rivier doet het goed, MER-nieuws, 76, maart 2012, p. 16-18.

E.F. ten Heuvelhof, lid adviescommissie VVBI (Versnelling en Verbetering Besluitvorming Infrastructuur). Advies aan Staatssecretaris van Economische Zaken, landbouw en Innovatie, 9 pg. d.d. 20 maart 2012

Hans de Bruijn, Ernst F. ten Heuvelhof & Bert Enserink. Chapter 6: Organizing the Policy Analysis Process, In: Public Policy Analysis, New developments. International Series in Operations Research & Management Science. Editors. Wil A.H. Thissen, Warren E. Walker, Springer, ISBN 978 1 4614 4601 9, 2012, pp. 133-157

Ernst ten Heuvelhof, Marc Bosma, Harry Kneppers, Eric Logtenberg, Ivo van de Poel, Hans Tonino. Interfacultair Onderwijs (ervaringen en toekomstperspectieven).  Eindrapport werkgroep Interfacultair Onderwijs, aug. 2012, TUD, 11 p.