Publications till 2000

Publications 2000

E.F. ten Heuvelhof en H.D. Stout, Sustainable utilities; new opportunities for sustainability through liberalisation and privatisation, in, Industry and Environment, volume 23; no. 1-2, january - june 2000;UNEP Paris, France issn 0378-9993; pp 59-61.


J.A. de Bruijn, E.F. ten Heuvelhof: Process Management in Governance in Modern Society, O.v Heffen et al (eds) Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2000, pp 313-328


M.J.W. v Twist, M.B. Kort, E.F. ten Heuvelhof, M. Kuit, H.D. Stout; De regulator aan zet.. Concurrentieverstoring in nutssectoren als strategisch spel met techniek als inzet, in tijdschrift Privatisering, jaargang 7, nr 5, pp 13-17. ISSN 1384-6909


J.A. de Bruijn., E.F. ten Heuvelhof, H.H.M. Verheul, M.B.Kort en M.J.W. van Twist,: Bestuurlijk opereren van de glastuinbouwsector bij nieuwe locaties; rapport in opdracht van SIGN enNRLO , nr 2000/12; ISBN 90-5059-115-9; 46 pp uirg NRLO, Den Haag.


E.F. ten Heuvelhof, Governement governance in publieke organisaties in Visies en Visioenen, Forum Voorhout, uitg Algemene Rekenkamer, Den Haag 2000, pag 88-92


E.F. ten Heuvelhof en RJ in 't Veld; Naar een werkzaam en soepel sturingsmodel voor vervoer; rapport iov Raad V&W? uitg Bestad; Den Haag, 18 sept 2000, 8 pp


E.F. ten Heuvelhof en H.D. Stout, Schiphol: een normale zaak (2); een vergelijking tussen twee modellen vor de beheersing van milieueffecten,
Rapport iov provincie Noord Holland aug 2000, uitgeg DIOC, Delft., 50 pp.


J.A. de Bruijn en E.F. ten Heuvelhof, Network and Decision Making uitg. Lemma, Utrecht, (2000) ISBN 905189 834 7; Nugi 654, 693


E.F. ten Heuvelhof; Sturing en sturingsinstrumenten: van inhoud naar proces in bundel NMP4, pp 9-11 (nav bijeenkomsten 1999/2000 RMNO)Rijswijk


J.A. de Bruijn en E.F. ten Heuvelhof, Network and Decision Making uitg. Lemma, Utrecht, (2000) ISBN 905189 834 7; Nugi 654, 693


Mark van Twist en Ernst ten Heuvelhof: Over nieuwe markten en de veranderende rol van de overheid in de nutssectoren in ESBdossier, uitg NEI,Rotterdam issn 0013-0583, 22 juni, 85e jaargang,nr 4261, pp 28-32


E.F. ten Heuvelhof, RTC van der Helm: Planning in: Compendium, Politiek en Samenleving nr 34 ,deel C: Bestuur, p C1000-1 t/m C1000-46.


Mark van Twist en Ernst ten Heuvelhof, Lastig als je geen keus hebt: Over de toekomst van het kabelbedrijf, in Binnenlands Bestuur 28-29; 14/07/00; uitgeverij Samsom, Alphen a/d Rijn, pp 14-16, ISSN: 0167-1146, 21e jaargang.


J.A. de Bruijn, E.F. ten Heuvelhof en M. Kuit: Paper IRSPM 10/11 april Rotterdam The Management of Voluntary Organisationswith a pluriform, dynamic membership


Mark van Twist, Ernst ten Heuvelhof en Martijn Kuit; mei 2000 Strategic behavior of incumbents and entrants in the liberalization of public utility industries: Infrastratego Paper Newark Rutgers university, 1999 Eastern Conference


E.F. ten Heuvelhof en H.D. Stout, Sustainable utilities; New opportunities for sustainability through liberalisation and privatisation, in, Industry and Environment review, UNEP France issn 0378-9993 (forthcoming)


E.F. ten Heuvelhof, M Damen, A v Grinsven, Wetenschappelijke borging ONL-LT onderzoek dat is verricht ter voorbereiding van het EMA; advies aan de begeleidingscommissie ontwikkeling Nationale Luchthaven; RIGO Research en advies BV, nr 76770, mei 2000, 70pp


E.F. ten Heuvelhof, M. Kuit en H.D. Stout: Ontwikkelingen in de waterketen; inventarisatie en toetsing van institutionele ontwikkelingen; rapport iov RIZA, 88 pag. Uitg Delft (DIOC)


J.A. de Bruijn en E.F. ten Heuvelhof, Procesafspraken voor de onderhandelingen tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen en de Openbaar Vervoerbedrijven over een nieuwe reisvoorziening voor studenten, rapport iov ministerie van OC&W, uitg TB, pp 28


J.A. de Bruijn, E.F. ten Heuvelhof Procesbenadering voor Productgericht Milieubeleid, rapport iov VNO-NCW, uitg TB, pp 10.


E.F. ten Heuvelhof, H. Runhaar, Optimaal ruimtegebruik in en om infrastructuur in Institutionele condities voor optimaal ruimtegebruik W.G.M. Salet en W.M. de Jong (ed) AME.UvA, 2000, onderzoeksprogramma iov Expertisenetwerk Meervoudig Ruimtegebruik ism UvA'dam, TUDelft, UUtrecht, LUWageningen) blz 31-37


E.F. ten Heuvelhof, M.J.W. van Twist: Verontwaardiging sponsoring Vitesse door NUON misplaatst in Binnenlands Bestuur, 11, 17/03/2000, uitgeverij Samsom, Alphen a/d Rijn, pp 34-35, ISSN: 0167-1146


E.F. ten Heuvelhof, M. Kuit (M v Twist) Spanningen omtrent water; Inventarisatie van (verwachte) politiek-bestuurlijke en organisatorische knelpunten in de watersector in relatie tot andere beleidsterreinen, rapport iov Waterbeheer 21; uitgever Berenschot, Utrecht, nr D0069 - maart 2000, 25 pag.


E.F. ten Heuvelhof, M. Kuit en H.D. Stout;   Hybrid organisations in the Dutch utility sectors; Changes in public management;Paper gepresenteerd op congres in Hong Kong; januari 2000.


2000 E.F. ten Heuvelhof en J.M.F. Koppenjan: Veiligheid bij complexe projectontwikkeling, van spelbederf naar co-design in Stedebouw & Ruimtelijke Ordening 81e jaargang 2000/1 pp33-37 ISSN 1384-6531

Publications 1999

E.F. ten Heuvelhof, Eenzijdig of meerzijdig sturen van milieurelevant gedrag van bedrijven in De effectiviteit van klasieke en alternatieve reguleringsinstrumenten in milieuhandhaving in de reeks Onderzoek en beleid, nr 179 uitgave door WODC van ministerie v Jusititie, pp 15-27


E.F. ten Heuvelhof, Van sturing naar kansen benutten, pp 70-85, in Sturingswaan & ontnuchtering, R.J. in 't Veld (red.) Lemma, 1999; ISBN: 90-5189-413-9; NUGI 693 (bundel nav 10 jarig bestaan NSOB)


Cie m.e.r, vz E.F. ten Heuvelhof., Doorwerking Adviezen Cie m.e.r. iov commissie m.e.r. en ARCADIS, 04 oktober 1999; eval-57, 22 pp.


E.F. ten Heuvelhof, Beslissen voor duurzaamheid in: Factor 20, Trendbreuk of schaalvergroting, publ iov min VROM & DuBo; uitg.ANEAS, BEST, ISBN 90-75365-21-7. 1999, pp35-39


Management in Netwerken, J.A. de Bruijn en E.F. ten Heuvelhof, uitg. Lemma, Utrecht 1999, ISBN 90-5189-795-2, NUGI 654, 693, 222 pag.


Vergelijking Nutssectoren, M. Kuit e.a. waaronder E.F. ten Heuvelhof, 1999 ; Rapport iov Ministerie van EZ en VEWIN, 151 pag, uitgegeven via DIOC Design and Management of Infrastructures, Delft, sept 1999


Heuvelhof, E.F. ten, M.J.W. van Twist: In W.Derksen, M. Ekelenkamp, F.J.P.M. Hoefnagel, M. Scheltema (ed) Publieke en private verantwoordelijkheden, WRR voorstudies en achtergronden V105, Den Haag, Sdu uitgevers, 1999, ISBN 90 399 1630 6, pag 217-254


Scientific Expertise in complex decision-making processes in: Science and Public Policy J.A. de Bruijn en E.F. ten Heuvelhof, uitg Beech Tree Publishing, Surrey, Britain 1999, vol 26, no 3, June 1999; pp 179-184. ISSN 0302-3427.
Personenvervoer over het spoor in Marktwerking op weg, over concurrentiebevordering in infrastructuurgebonden sectoren, Ernst ten Heuvelhof en Ruud van der Helm; uitgeverij Lemma, Utrecht 1999. ISBN 90-5189-787-1, pag 43-68, ed.MJW v Twist & W Veeneman, NUGI 693


Interconnection Disputes an d the Role of the Government between substances and process in Communications & Strategies J.A. de Bruijn, E.F. ten Heuvelhof, H.I.M. de Vlaam, uitgeverij ENCIP, IDATE, Montpelier, France, numéro 34, 2e simestre 1999, pp 295-317; ISSN 1157-8637


Governement governance in publieke organisaties in De hort op, Forum Voorhout, E.F. ten Heuvelhof, uitg Algemene Rekenkamer, Den Haag 1999, pag 24-26


Competition Engineering in Networks Based Industries Paradigms, Practices and Pendulums, Variations in The Infrastructure Playing Field in 2030, Ernst ten Heuvelhof, Mark van Twist , Delft University Press,1999 ISBN 90-407-1884-9, pag 41-62


The Infrastructure Playing Field in 2030, ed. M.P.C. Weijnen, E.F. ten Heuvelhof, Proceedings of the first annual Symposium (nov 98)Delft University Press,1999 ISBN 90-407-1884-9


Conceivable Administrative and Judicial Variations in The Infrastructure Playing Field in 2030, Ernst ten Heuvelhof, Martijn Kuit, Helen Stout , Delft University Press,1999 ISBN 90-407-1884-9, pag 63-82.


Publiek private samenwerking in Mainport Rotterdam, Prof. mr dr Ernst ten Heuvelhof, Prof dr ir Hennes de Ridder, Artikel in Het Financieel Dagblad 03 april 1999


De uitverkoop van Nederlandse nutsbedrijven aan het buitenland in Binnenlands Bestuur20e jaargang, week 14, 09 april 1999. E.F. ten Heuvelhof, M.J.W. van Twist. Uitg Samsom bv, Alphen a/d Rijn,  (ISSN 0167-1146) pag 16-17


Interconnection disputes and the role of the government; J.A.de Bruijn, H.I.M. de Vlaam, E.F. ten Heuvelhof; pag 255-268, paperbundel uitg ENCIP;Congres Euro CPR,Venetië 21-23 mrt ’99, Hosted by Centro Studi San Salvador Venice
Sport 7; De opkomst en ondergang van een Nederlandse sportzender. Hans de Bruijn, Ernst ten Heuvelhof, Martijn Kuit. Uitgeverij Aristos, Rotterdam, 1999; ISBN 90 69352141.NUGI-code 684/656. 152 pag.


Watermanagement: van projectaanpak naar procesgerichte benadering in tijdschrift voor wetenschap, technologie & samenleving,(WT&S) jaargang 7, nr 1, 1999 J.A.de Bruijn, E.F. ten Heuvelhof en M. Kuit. Uitg. Van Gorcum & Comp bv, Assen, ISSN: 1386-4289; pag 10-14


De meerwaarde van gemeentelijke herindeling voor de gemeente Duiven, rapport iov gem Duiven, E.F. ten Heuvelhof, J.F.M. Koppenjan, ISBN 90 5638 0362, 27 pag Delft TUD, febr 1999


Kwaliteitssysteem beleid en beleidsprocessen rapport iov Ministerie van BiZa, J.A.de Bruijn en E.F. ten Heuvelhof, ISBN 90 5638 0354, 35 pag Delft TUD januari 1999


Schaalvergroting voor elektriciteitsbedrijven onvoldoende om te overleven in Staatscourant E.F. ten Heuvelhof, M.J.W. van Twist; nr 17, 26 januari 1999, pag 6-7. SDu Uitgevers, Den Haag issn 0169-5037

Publications 1998

De kleine stap van Planning Theory naar procesmanagement E.F. ten Heuvelhof in Rooilijn, nr 10, december 1998, 31e jaargang (tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening), pag 480-485, ISSN 1380-2860, AME Amsterdam


E.F. ten Heuvelhof, I.S. Mayer, G.P.J. Dijkema; Een infrastructuur voor Milieudata? Aanzet tot businessplan i.o.v. DuVo (onderdeel Unilever), (rapport) uitg TB, Delft, 23 pag.


Serviceable truth: de procescontingente inzet van wetenschapelijke expertise E.F. ten Heuvelhof, M.J.G. van Eeten in Bouwstenen voor argumentatieve beleidsanalyse, red R. Hoppe, A. Peterse, Elseviers bedrijfsinformatie bv, Den Haag; ISBN 90-5749-152-4, pag 161-174


Interconnectiegeschillen en de rol van de overheid: Tussen inhoud en proces in Beleidswetenschap, De Bruijn, Ten Heuvelhof en De Vlaam; pag 229- 318, nr 4 12e jaargang,


Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen a/d Rijn, ISSN 0921-1934


1998 Nederland als vervoersemplacement? In Watertovenaars, Delftse ideeën voor nog 200 jaar Rijkswaterstaat door E.F. ten Heuvelhof, W.A.H. Thissen, M.P.C. Weijnen, pag 130-141, Bèta Imaginations Publishers, 1998, ISBN 90-75961-01-4, nugi 831


Op zoek naar een nieuwe rol voor de overheid bij het technologiebeleid in de transportsector, H. Geerlings en E.F. ten Heuvelhof in Tijdschrift Vervoerswetenschap, Technologie in verkeer en vervoer, pag 213 – 229, Samsom HD Tjeenk Willink, 1998/3, ISSN 0040-7623 (Alphen a/d Rijn)


Grote veranderingen of kleine verbeteringen? In Stedebouw & Ruimtelijke ordening, pag 12-17, 79e jaargang 1998/5, Uitgever NIROV, Den Haag. ISSN 1384-6531.


Protocol clustering en proces van rapportage in Convenant Verpakkingen II, (15 dec ‘97 ondertekend);.J.A. de Bruijn en E.F. ten Heuvelhof, Bijlage II, pag 47 – 58. (uitgegeven door SVM· PACT / Min. VROM,  Den Haag)


(Idem als boven), engelstalig: Package Covenant II: Clustering and process of reporting protocol


A contextual approach to policy instruments in Public Policy Instruments, Evaluating the Tools of Public Administration, J.A. de Bruijn and E.F. ten Heuvelhof, pag 69 – 84, ed B Guy Peters and Frans K.M. van Nispen. Publisher Edward Elgar, Cheltenham, UK, 1998-ISBN 1 85898 744 x

 ICT: mogelijkheden voor sturing en ontwerp in landelijke gebieden, M.J.W. van Twist, E.F. ten Heuvelhof, J. Edelenbos; NRLO-rapport nr 98/12 Den Haag, juni ’98(serie ontwikkelingen in wetenschap en technologie) ISBN 90-5059-063-2, 50 pag.

Audit Report: 98 SP 648; TNO-INRO (External Technology Audit) Met J.M. Mastop, F.L.Perret, E.F. ten Heuvelhof en L.H. Keijts, 44 pag, Delft 24/06/98


J.A. de Bruijn, E.M. van Bueren en E.F. ten Heuvelhof; Grenzen aan Contouren i.o.v. Ministerie van VROM / RPD, Delft, TB 75 pag.


Procesmanagement, in Bestuurs Wetenschappen, J.A. de Bruijn en E.F. ten Heuvelhof, pag 120 – 134, april/mei ’98, Jaargang 52, nr 2, (VNG uitg. Den Haag) ISSN 0165 - 7194


(april) Horizontaal bestuur in Nederland is oud en diep geworteld in Horizontaal bestuur en wetgeving (themamiddag op 13/11/97), Iov Ministerie van BiZa, [mmv Min v Just.] pag 6 – 8 (uitg BiZa, drukkerij De Bink bv,Leiden)


(juni) Gemeentelijke plannen in Lokaal bestuur in Nederland, inleiding in de gemeentekunde, E.F. ten Heuvelhof, M. Kuit; pag 493 - 504, red. A.F.A. Korsten, P.W. Tops, uitg Samson HD Tjeenk Willink, Alphen a/d Rijn ISBN 90 422 0068 5


(mei) Procesmanagement, over procesontwerp en besluitvorming door J.A. de Bruijn, E.F. ten Heuvelhof en R.J. in ‘t Veld, Academic Service, Amsterdam, ISBN 90 5261 263 3, Nugi 684, ISSN 0925 4978 (195 pag) 

Publications 1997

Bruijn, J.A. de, E.F. ten Heuvelhof, Het I.Q. van de handhaving, 1997, in opdracht van de Gedeputeerde Staten van Noord Holland, 36 pagina’s,  ISBN 90-5638 0232 0


Bruijn, J.A. de, E.F. ten Heuvelhof, Protocol Clustering, Rapportage en Toetsing Convenant Verpakkingen II, 34 pp, in opdracht van de Stichting Verpakking en Milieu


L’administration negociee aux Pays Bas. Lecons de quelques recherche empiriques sur le processus de contractualisation dans les reseaux metropolitains de politique, in G. Marcou (ed.), La cooperation contractuelle et le gouvernement des villes, Paris 1997, p347-382, (met J.A. de Bruijn,en Michel van Eeten)


[proceeding] sturing en besluitvorming in een pluriforme context (pag 27 - 36), door E.F. ten Heuvelhof in Verslag studiemiddag Sturingsinstrumenten en hun context op 4 september 1997 i.o.v. Raad voor het Openbaar Bestuur


Interconnection disputes by Hans de Bruijn, Ernst ten Heuvelhof en Heleen de Vlaam in ITeR reeks nr 8, p 165 - 265, Samson Bedrijfsinformatie bv, Alphen a/d Rijn/ Diegem 1997, ISBN; 90 14 05569 2 (NUGI 691/855)


(okt) Toetsing van aanvullend onderzoek TNLI door E.F. ten Heuvelhof en T.J.M. Verhey, 23 pag. C2455, okt ‘97


Een Goede Buur...door E.F. ten Heuvelhof en J.F.M. Koppenjan, i.o.v.de vijf gemeenten: Duiven, Renkum, Rheden, Rozendaal en Westervoort, (onderzoek naar gemeentelijke herindeling en model KAN) 23 pag


Instruments for Network Management, by J.A. de Bruijn and E.F. ten Heuvelhof (pag 119-136), in: Kickert W.J.M., E.H. Klijn, J. Koppenjan (eds) Managing Complex Networks. Strategies for the Public Sector, Sage, 1997, ISBN 0-7619-5548-8


(juni) Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Regionaal Structuurplan Utrecht van het BRU en de aanvulling daarop door commissie m.e.r., Utrecht; ISBN 90 421 0233 0, (E.F. ten Heuvelhof zat in de werkgroep mbt de toetsingsfase)


(juni) De Lex Specialis als vorm voor besluiten over grote projecten? door prof. mr. D.A. Lubach en prof. mr.dr. E.F. ten Heuvelhof; i.o.v. Ministerie van Vrom en Ministerie van V&W, (53 pag, het tweede deel: Versnelling besluitvormingsprocessen en kwaliteit, pag 23-53)


(juni) Quick scan van procesontwerpen voor vervlechting van dialoog, onderzoek en besluitvorming rondom TNLI, door J.A. de Bruijn, M.J.G. van Eeten, E.F. ten Heuvelhof (rapport; ISBN 90 5638 016 8) ca 20 pag


(juni) Inventarisatie van Procedures voor Interconnectie-geschillen; Zweden, Groot-Brittannieë en de Verenigde Staten. J.A. de Bruijn, E.F. ten Heuvelhof en H.I.M. de Vlaam 102 pag


(april) STEDEN / LAND naar een evenwicht tussen natuur en cultuur in 2030, door E.F. ten Heuvelhof , C. Nauta e.a.. Office for metropolitan Architecture (opdrachtnemer: Zandvoort Ordening & Advies, OMA, TUD; medewerking Ministeries VROM/LNV/V&W) 94 pag


Environmental Impact; The effects of environmental impact asssessment in the Netherlands, door E.F. ten Heuvelhof en C. Nauta; in tijdschrift:Project Appraisal, volume 12, number 1, march ‘97 [pag 25-30](Beech Tree Publishing, England, ISSN 0268-8867/97/010025-6)


Milieu-effectrapportage als leerproces in : Beleidswetenschap. no 1, 1997, pag 25 - 40, ISSN 0921 - 1934


Ontwerp bestuurlijk model Zuidelijk Mestplan, NUBL, ISBN 90-5638-015x (i.ov. Ministerie van L, N & V) (80 pag, en een samenvatting 20 pag)

(jan) Agendamanagement VROM, J.A. de Bruijn, E.F. ten heuvelhof, J.F.M. Koppenjan, A.B. Ringeling, m.m.v. N.G.E. van Baren (TUDelft, Erasmus Rotterdam, 66 pag.)

Publications 1996

Protocol toetsing naleving Convenant Verpakkingen II J.A. de Bruijn en E.F. ten heuvelhof (dec 96)


Rapportage onderzoek Besturingsconcepten VROM, Bestad/ Ministerie van VROM/ Kadaster, olv RJ in ‘t Veld


Instituties rondom technische - complexe projecten, J.A.de Bruijn, P. de Jong, A.F.A. Korsten, W.P.C. van Zanten. Grote projecten, besluitvorming en management. Alphen a/d/ Rijn,1996. ISBN 9060928466; pag 108 - 119


Strategisch gedrag in ketens, sturing door de overheid en verpakkingen van consumentenproducten in :Openbaar bestuur, jaargang 6, nr 10 ,okt 1996. (met J.A. de Bruijn) ISSN 0925 - 7322 , (pag 12-17)


 "De meerwaarde van m.e.r.", Milieu, Jaargang 11, 1996/4, pp. 170 - 177 * ISSN 0920-2234


1996 Evaluatie Participatie Delft in het Stadsgewest Haaglanden, met J.A. de Bruijn, Delft


Ontwikkelingen in het denken over ruimtelijke instituten en communities in WRR: Voorstudies en achtergronden; W. Derksen en W.G.M. Salet, Bouwen aan het binnenlands bestuur, , Sdu Uitgevers, Den Haag, ISBN 90-399-1079-0 pag 119 - 134


"Doorwerking : de cijfers" in Kenmerken, jaargang 3, nr 4, pp. 18 - 19, augustus ‘96 * (ISSN 0929 7537)


Waalre - gemeten en gewogen - zelfstandig* (brochure) uitgeverij: Waalre Groenfontein


1996 "Uitvoerbaarheidstoets scenario’s Verdrag Malta" i.o.v. Ministerie OC&W, Directie Cultureel Erfgoed, 1996 *


"Bestuursrechtelijke Handhaving Tanker Cleaning Rotterdam " i.o.v. Provincie Zuid-Holland, februari ‘96*

"(M)erkenning, Onderzoek naar de doorwerking van m.e.r." i.o.v. Evaluatiecommissie Wet Milieubeheer,achtergrondstudie nr. 28,   april ‘96*


"Binnengrenzen Haaglanden" rapport i.o.v. Stadsgewest Haaglanden,  juni ‘96* (40 pag)


"Strategienota Gemeente Waalre" i.o.v. Gemeente Waalre, maart ‘96*

Publications 1995

 "Nimby als fantoom", in Niet in mijn achtertuin, maar waar dan? redactie: B. van der Moolen en H. Voogd, Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1995,  pp. 22 - 29

"Mogelijkheden voor versnellen van procedures rondom milieuvergunningen", advies aan Werkgelegenheids Adviesraad Rotterdam (15 pag)

"Ontwerp van een strategie naar aanleiding van majeure infra-structurele en bestuurlijke ontwikkelingen, bestuurlijk-staatkundige positie Albrandswaard" Rapport i.o.v. College B&W Albrandswaard, 1995*  (20 pag)

Netwerkmanagement, Strategieën, Instrumenten en Normen, Lemma 1995, Utrecht, ISBN 90-5189-524-0. NUGI 654/693* (223 pag)

"Milieurendement in milieurelevante besluitvormingsprocessen" in: Milieurendement in theorie en praktijk, pp. 160 - 170, Milieubeleid Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen a/d Rijn, ISBN 90-6092-842-3

"Governing: Structure and process-contingent interventions" in Public Policy and Administration Sciences in the Netherlands edited by Walter J.M. Kickert, Frans A. van Vught, pp. 165 - 178, ISBN 0-13-442021-7*

"Een rekenkamer op lokaal niveau; revitalisering van de democratie door institutionele vernieuwing" in Decentrale Democratie, Bestuurskundig Onderzoeks Reeks, red.: S.A.H. Denters [et al.], Enschede 1995,  ISBN 90-365-0752-9* (pag 2-18)

"Ontwerp besluitvormingsproces aanleg en bestemming Maasvlakte II" rapport i.o.v. Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, Delft 1995, 27 pp.*

"Gemeentelijke rekenkamer kan lokale democratie revitaliseren" in: BMI Magazine, jaargang 7, april ‘95, pp. 5 - 7*

"Policy networks and governance" in: Institutional Design, pp.161 - 181, David L. Weimer, Kluwer Academic Publishers, ISBN 0-7923-9503-4* 

"Quick scan milieu-effecten van ruimtelijke plannen: de "milieumatrix" in: Milieu, Jaargang 10, 1995/1, pp. 26 - 32 * (ISSN 0920-2234

Publications 1994

Evaluatierapport Stadsgewest Haaglanden, maart ‘94, 29 pp.*

"De invloed van de milieuvergunning op de bedrijfsinterne besluitvorming", Milieu, Jaargang 9, 1994/4, pp. 174 - 183 *   (ISSN 0920-2234)

"Milieumatrix Structuurplan, toetsingskader voor de beoordeling van milieueffecten van ruimtelijke ordeningsvoorstellen op structuurplanniveau", januari ‘94, i.o.v. Dienst Ruimtelijke Ordening

Organisatie-Analyse van de milieudienst Amsterdam, juni ‘94, 14 pp.* 

"Democratiseren door covenanten: een ‘constitutionele’ benadering", in Onderhandelend Bestuur, redactie H.D. Stout en A.J. Hoekema, Zwolle 1994, W.E.J. Tjeenk Willink, ISBN 90-271-44075-8* (p 187-229)

"Het Infrafonds tussen politieke afweging en inhoudelijke norm". i.o.v. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, maart ‘94, Integrale Prioriteitstelling Hoofd Infrastructuur, 59 pp., ISBN 90-5586-002-6 *

"De milieuvergunning in bedrijf, doorwerking van de milieuvergunning op bedrijfsinterne strategische besluitvormingsprocessen", april 1994, achtergrondstudie nr. 20, Evaluatiecommissie Wet Milieubeheer* 

Publications 1993

"Democratiseren door covenanten", Beleid en sturing in complexe netwerken, Rotterdam, december ‘93, 54 pp.*

"Toetsing uitgangspunten rivierdijkversterkingen", Ministerie van Verkeer en Waterstaat, januari ‘93

"Parlementaire controle en meerzijdig sturen" in: Bestuurskunde, jaargang 3, nr 2, 1994, pp.105 t/m 113 ISSN 0927-3387

"Water in beweging" rapport i.o.v. Rijksplanologische Dienst, ‘s-Gravenhage, 1993, 60 p.*

1993 "Principes en rechtsnormen" in: Milieubeleid normatief bezien, redactie M. Mentzel, Stenfert Kroese, 1993, pp. 81 - 107, ISBN: 90-207-2349-9 

"Management of environmental policy networks" in: Dutch Committee for long term policy. The environment: towards a sustainable future. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp. 85 - 110, ISBN: 0-7923-2655-5* 

Gedragsnormen voor overheden in horizontale structuren; het alterneren van eenzijdig en meerzijdige vormen van sturing bij de toepassing van het principe ‘de vervuiler betaalt’. VUGA, ‘s-Gravenhage, 1993, 78 pp,  ISBN 90-5250-546-2 (oratie)

"Gebruik M.E.R. kan effectiever" in: Stedebouw en volkshuisvesting, Nederlands instituut voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, 74e jaargang, nr. 5,1993, pp. 26 - 31. ISSN-kode: 0039-0879 

"Een integrale afstemming van ruimtelijke kwaliteit en milieukwaliteit, een gebiedsgerichte toepassing op de Noordelijke IJ-oever", i.o.v. Rijksplanologische Dienst, oktober ‘93, pp. 50 * 

"Instrumenten voor netwerkmanagement" in: Netwerkmanagement in het openbaar bestuur, J.F.M. Koppenjan, J.A. de Bruijn, Vuga, Den Haag,  pp. 79 - 99, IBSN 90-5250-592-6* 

Publications 1992

Instrumentarium aanpak oneigenlijke C-lokaties , april ‘92, i.o.v. Rijksplanonologische Dienst, 80 pp.

"Sturingsinstrumenten en management in beleidsnetwerken" in: Handboek Beleidsvoering overheid, november ‘92, M6001 (pag 3-31)

Ruimtelijk inrichting en duurzame ontwikkeling in Nederland, Nijmegen, september ‘92, 53 pp.* 

Krimpen hoort bij Rijnmond, voorwaarden voor deelname, Leiden 1992,  116 pp.* 

Recommendations for a process standard, Rotterdam, februari ‘92, pp. 88, ISBN 90-72597-40-0 *

Processtandaard voor uitvoering van het Convenant Verpakkingen, Rotterdam, februari ‘92, 90 pp.*

KAN- tekeningen van Renkum, Rotterdam, februari ‘92, ISBN 90-800901-1-3, 82 pp.*

KAN-tekeningen van Rheden, Rotterdam, februari ‘92, ISBN 90-800901-1-5, 82 pp.* 

"Gebiedsgericht beleid en het bereiken van win-win-situaties" in: Mededelingenblad Gebiedsgericht Beleid, nr. 4, december ‘91* 

"Bestuurlijke reorganisatie in grootstedelijke gebieden" in: Pluriforme Bestuurkunde, G.J.N. Bruinsma(red.), pp. 75 - 81 

Sturingsinstrumenten voor de overheid; over complexe netwerken en een tweede generatie sturingsinstrumenten, ISBN 90-207-2164* 

"Rapport audit sanering woningen in verband met geluidhinder Schiphol" i.o.v.Ministerie V&W, Rijksluchtvaartdienst, juli ‘91, 131 pp.*

"Policy instruments for steering autopoietic actors" in: Autopoiesis and configuration theory: New approaches to societal steering. R.J. in ‘t Veld, L.Schaap. L.J.A.M. Termeer, M.J.W. van Twist, pp. 161 - 171* 

"Maatschappelijke en interbestuurlijke problemen van grootstedelijke gebieden" in: Openbaar Bestuur, Jaargang 1, nr. 3, maart ‘91, pp.2 - 6*

"Recht en netwerken: een bestuurskundige beschouwing" in: Bestuurswetenschappen, Jaargang 45, nr.2, maart/april ‘91, pp. 105 - 117* 

"Fysieke infrastructuur en bestuurlijke reorganisatie" in: Stedebouw en Volkshuisvesting.*

"Bodemverontreiniging in bestaand stedelijk gebied anno 1971" i.o.v. Ministerie VROM, Directoraat-Generaal Milieu, juli ‘91, 32 pp.

"Gebiedsgericht beleid en het bereiken van win-win situaties" in: Bestuurswetenschappen, Jaargang 45, nr. 4, juli/ augustus ‘91,  pp. 301 - 316* 

Publications 1990

"Minder winkelbezoek door overschatting parkeerproblemen" in: Verkeerskunde 41 (1990), nr. 2, pp. 58 - 59 

"Stadsvernieuwing: problematisch management van een netwerk" in: Beleidsnetwerken, J.A.M. Hufen, A.B. Ringeling, pp. 189 - 205, 

"Kosten voor milieuzonering" in: Stedebouw en Volkshuisvesting, 71e jaargang, nummer 6, december ‘90, pp. 24 - 28

"Over het bestaan van regio’s" in: Bestuurswetenschappen, Jaargang 44, nummer 7, december ‘90, pp. 545 - 551 

"Rijksbeleid in gedecentraliseerde beleidssectoren" i.o.v. Ministerie VROM, Directoraat-Generaal Volkshuisvesting, november ‘90, 100 pp.* 

"De kosten van milieuzonering" i.o.v. Ministerie VROM, RPD,  januari ‘90, 56 pp.*

"Geluid- en bodemsaneringskosten van woningbouwlocaties volgens het ‘gemeenschappelijk spoor", i.o.v. MinisterieVROM, Directoraat-Generaal Milieu, september ‘90, 30 pp.* 

Achtergrondstudie problemen regio Den Haag, 195 pp.*

"Regionale Problemen, regionale oplossingen" i.o.v. Ministerie BiZa, Gewest Den Haag, Provincie Zuid-Holland, 120 pp.* 

"Stiltestructuur Groene Hart", i.o.v. Ministerie VROM, Directoraat-Generaal Milieu, juli ‘90, 26 pp.* 

"Bodemverontreiniging op toekomstige woningbouwlocaties" i.o.v. Ministerie VROM, Directoraat-Generaal Milieu, februari ‘90, 7 pp.* 

"Geluid- en bodemsaneringskosten van mogelijke woningbouwlocaties" i.o.v. MinisterieVROM, Directoraat-Generaal Milieu, 40 pp.* 

Ruimtelijke besluitvorming inzake snelweg-georiënteerde bedrijfsterreinen, de rol van vervoersargumenten", i.o.v. Ministerie V&W, februari ‘90, 30 pp.* 

"Milieuschade, schadevergoeding bij onrechtmatige daad", Amsterdam, februari ‘90, 55 pp. 

"Handhaving milieu-, en ruimtelijke wetgeving Schiphol" i.o.v. Milieuinspectie Noord-Holland, 200 pp.* 

Publications 1989

"Milieuzonering en ruimtelijke ordening, een analyse van de besluitvorming", i.o.v. Rijksplanologische Dienst, december ‘89, 58 pp. 

"Gevolgen van de verhoging van het tarief voor parkeermeters per 1 september 1988 voor het functioneren van de winkels in de Haagse binnenstad" i.o.v. Gemeente ‘s-Gravenhage, september ‘89, 30 pp.*

"Bodemsanering en sociale woningbouw bijten elkaar" in: Bouwmanagement, oktober ‘89, nummer 4, pp. 38 - 40 

"Bodemsanering in de provincie Zuid-Holland, beleids- en besluitvormingsprocessen" i.o.v. Provincie Zuid-Holland, juli ‘89,   85 pp.* 

"Ex ante evaluatie integrale milieuvergunning", achtergrondstudie nr.9, Evaluatiecommissie WABM, september ‘89, 116 pp.*

"Stadsvernieuwing en bodemsanering" in: Stedebouw en Volkshuisvesting, juni ‘89, nummer 3, pp. 12 - 18 

"Stadsvernieuwing en bodemsanering, verslag studiedag", NIROV, februari ‘89, 40 pp.

"Lokale Planning" (actualisering) in: Lokaal bestuur in Nederland, W.Derksen en A.F.A. Korsten, pp. 248 - 263 

"Milieu en stads- en dorpsvernieuwing", i.o.v. Ministerie VROM, Directoraat-Generaal Milieu, januari ‘89, 35 pp.* 

"Betere stadsvernieuwing door een goed milieubeleid" in: Stedebouw en volkshuisvesting, januari ‘89, nummer 1, pp. 12 - 17* 

Publications 1988

"Oude Industriegebieden uit de gratie bij modernisering bedrijfsleven, maar geldinjectie moet ‘dode stukken stad’ tot nieuw leven wekken" in: Binnenlands Bestuur, maart, pp. 16 - 21 

Vooronderzoek Integrale Milieuvergunning, 32 pp.*

"Alternatieve bouwlocaties regio Amsterdam", i.o.v. de Nederlandse Spoorwegen, 35 pp.*

"Stedebouwkundige kwaliteit en leegstand", i.o.v. Ministerie VROM, Directoraat-Generaal Volkshuisvesting, mei ‘88, 173 pp.*

"Integratie stadsvernieuwing en milieubeleid, een methode" i.o.v. Ministerie VROM, Directoraat-Generaal Milieu, januari ‘88, 178 pp.*

"Kosten en kwaliteit van stedenbouwkundige plannen", i.o.v. Provincie Overijssel, januari ‘88, 100 pp.*

Publications 1987

"Evaluatie coördinatie-regeling EX WABM", i.o.v. Evaluatiecommissie WABM, achtergrondstudie nr.5, 87 pp. 

"The sporting complex in Indianapolis, U.S.A.: an example of how close cooperation between public and private sectors can lead to a successful development" in: Public Infrastructure Redefined, L.J. Roborgh,   R.R. Stough, Th.A.J. Toonen, pp. 71 - 81 

"Van kaalslag naar rehabilitatie. De totstandkoming van de Wet op de Stads-en Dorpsvernieuwing", Beleidsvorming in Nederland, redactie J.F.M. Koppenjan, A.B.Ringeling, R.H.A. te Velde, VUGA, pp. 191 - 205, ISBN 90 6095 050 X

"Implementatie van infrastructuurplannen; een beleid als resultante van een inter-organisationeel bargainingproces" in: Bundel Planologische Discussiedagen, mei, pp. 321 - 330 

"Groennormen voor de compacte stad? over kwantiteit en stedenbouw-kundige kwaliteit" in: Stedebouw en Volkshuisvesting, januari ‘87,  pp. 10 - 17* 

"Grilligheid specifieke uitkeringen is vrij groot" in: Binnenlands Bestuur, 30 oktober ‘87, week 44, p. 27 

Publications 1986

"Stedebouwkundig kader volkshuisvesting" i.o.v. Ministerie VROM Directoraat-Generaal Volkshuisvesting, 1986, 47 pp.*

1986 "Het overlegartikel BRO" in: Bestuurswetenschappen, september ‘86, jaargang 40, nr.5, pp.311 -317* 

"Van artikel8 BRO naar artikel10 BRO, 1985" in: Stedebouw en Volkshuisvesting, 7/8, juli/augustus ‘86, pp. 281 - 283* 

1985 "Lokale Planning" in: Lokaal bestuur in Nederland, Alphen aan den Rijn, redactie W. Derksen en A.F.A. Korsten, Samson HD Tjeenk Willink, 1985, ISBN 90 6092 1763, pp. 234 - 249* 

Publications 1985

"Grootstedelijke informele werkgelegenheid, structuur en functioneren van een deel van de Amsterdamse informele sector" in: Geografisch Tijdschrift,XIX 1985 nr. 4, pp. 354 - 362* 

"Over groeiers en knoeiers: een verkennend onderzoek naar informele bedrijven", in: Economisch Statistische Berichten, 27 februari ‘85,  pp. 200 - 203* 

3 recensies in Acta Politica, 1985

"Informele bedrijven in Amsterdam: structuur, functioneren en waardering", januari ‘85, 1985.

"Rapportage vooronderzoek beheer en gebruik" i.o.v. Rijksplanologische Dienst, oktober ‘85, 65 pp.*

"Herstructurering bedrijfsterreinen" i.o.v. Rijksplanologische Dienst,  maart ‘85, 40 pp.* 

"Groen in de compacte stad" i.o.v. Rijksplanologische Dienst, mei ‘85, 279 pp.*

Publications 1984

"Planning gedereguleerd, gedecentraliseerd en heroverwogen" in: Bestuurswetenschappen, 38e jaargang nr. 6, oktober/november ‘84, pp. 348 - 354 

"De dilemma’s van de planning" in: Plan 1984¦8, augustus ‘84, pp.39 - 41 

"Transito: veranderingen in de gebouwde omgeving" in: Plan 1984¦1, januari ‘84, pp. 5 - 19*  

Publications 1983

 "De ‘vruchtbaarheid ‘ van gebieden voor het starten van bedrijven" in: Economisch Statistische Berichten, 7 september 1983, pp. 709 - 804*  

Publications 1982

"Hoge dichtheid, hoog voorzieningenniveau" in: Bundel Colloquium Vervoerplanologisch Speurwerk, 16 pp.

"Beïnvloeding van werkgelegenheid door ruimtelijke ordening" in: Planologische Discussiedagen, pp. 303 - 313.

"Naar een empirische beleidstheorie", Dissertatie, 1982, 250 pp.

"Transito-bouw", i.o.v. Centrale Directie Volkshuisvesting 200 pp.*

Publications 1981

"Meting van beleidseffecten: effecten van verkeersingrepen op het functioneren van winkels in binnensteden" in: Beleid en Maatschappij,  pp. 230 - 240, Jaargang VIII, 7/8, juli/augustus ‘81 

"Kenmerken van verblijfsgebieden", i.o.v. Studiecentrum Verkeerstechniek, december ‘81, 40 pp.*

Publications 1979

"Vragen rondom het lokatie-eisen onderzoek" in: Stedebouw en Volkshuisvesting, nr. 10, pp. 461 - 47, oktober ‘79