Books

Barack Obama en de kunst van de politieke toespraak
Over politiek, geloof en de raciale verhoudingen

Hans de Bruijn Lemma 2009 


Managers en professionals
Over management als probleem en oplossing

Hans de Bruijn
Academic Services 2008
Lees de samenvatting

 

Recensies:

 

 Vakblad Sociale Psychiatrie


Prestaties afspreken doe je zo
Lessen over outputsturing uit acht sectoren

Bill van Mill, Niels-Ingvar Boer, Geke van Velzen, Hans de Bruijn, Ernst ten Heuvelhof, Annelies Dijkzeul, Maarten Noordink
Van Gorcum, Berenschot Fundatie 2008


Invoering van een nieuw zorgstelsel
Bestuurlijke strategieën en communicatie

Hans de Bruijn, Ernst ten Heuvelhof, Bill van Mil en Hendrik Visser
Elsevier Gezondheidszorg 2008 


Prestatiemeting in de publieke sector
Tussen professie en verantwoording
Hans de Bruijn
ISBN 90-5931-473-5 151 pagina’s 2006 Lemma   


Handhaving
Het spel tussen inspecteurs en inspectees
Hans de Bruijn, Ernst ten Heuvelhof
ISBN 90-5931-417-4 200 pagina's 2005 LemmaMeervoudig ruimtegebruik en het management van meerstemmige processen
Hans de Bruijn, Geert Teisman, Jurian Edelenbos,Wijnand Veeneman
ISBN 90-5931-295-3 450 pagina's 2004 


Samenloop bij toezicht
Hans de Bruijn, Ernst ten Heuvelhof, Helen Stout, Kirsten van Zalinge
2002 132 pagina’s SDU Uitgevers    


Procesmanagement
Over procesontwerp en besluitvorming
Hans de Bruijn, Ernst ten Heuvelhof
ISBN 90-5931-417-4 Tweede herziene druk 2002 academicservice   


Prestatiemeting in de publieke sector
Tussen professie en verantwoording
Hans de Bruijn
2001 151 pagina’s Boom juridische uitgevers    


 

Processen van verandering
Hans de Bruijn
2000 71 pagina’s Boom/Lemma   


Sport 7
De opkomst en ondergang van een Nederlandse sportzender
Hans de Bruijn, Ernst ten Heuvelhof, Martijn Kuit  
1999 Aristos    Grote Projecten
Besluitvorming & Management
Hans de Bruijn, De Jong, Kortsen and Van Zanten. Samson H, D Tjeenk Willink.   
1996 Stoop