Boeken en Publicaties

Bij uitgeverij Noordhoff is deze zomer  (2012) het boek "Lesgeven in het Engels" (isbn:  9789001807696, boek en CD)  verschenen, geschreven door Irma Laponder en Martine Swennen. Het boek is bedoeld voor docenten in het hoger onderwijs waar Engels de instructietaal is. Meer informatie en een aantal voorbeeldbladzijdes en fragmenten van de CD is te vinden op de site van Noordhoff.

In 2012 is het boek Presenteren: wat werkt echt en wat echt niet? Onderbouwde adviezen over presentatietechnieken, geschreven door ITAV-communicatiedocenten Martijn Wackers en Josje Kuenen, verschenen bij uitgeverij Communicatiereeks. Het boek bevat up-to-date presentatieadvies dat is onderbouwd met onderzoek uit de communicatiewetenschap, sociale en cognitieve psychologie, en retorica. Op basis van die inzichten wordt gericht advies gegeven over het toesnijden van je boodschap op verschillende soorten publiek en het effectief inzetten van overtuigingsprincipes en interactieve middelen. Dat levert bijvoorbeeld de volgende spannende conclusies op: controversiële openingen kunnen juist averechts werken, de inhoud van je antwoord is soms minder belangrijk dan de vorm ervan en als je je publiek in een goed humeur brengt, zal het minder kritisch zijn. Daarnaast blijkt het vaak verguisde PowerPoint helemaal zo slecht nog niet, als je het tenminste zo gebruikt dat het publiek de boodschap onthoudt. Ook heeft het boek aandacht voor nieuwe visualisatie- en interactiemiddelen zoals Prezi en Twitter en geeft het concrete tips voor verschillende soorten presentaties – van elevator pitch tot onderzoekspresentatie. Aan het boek is ook een lesopzet voor presentatiecursussen gekoppeld. Het Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden gebruikt het boek Presenteren: wat werkt echt en wat echt niet? in haar cursussen WM0211TU Bedrijfscommunicatie: Professioneel Presenteren en WM0203TU Mondeling Presenteren.

De publicaties van het Instituut voor Techniek en Communicatie zijn per jaar gerubriceerd in de volgende categorieën:

  • wetenschappelijke publicaties
  • congres bijdragen
  • promotie (thesis)
  • vakpublicaties
  • rapporten aan derden
  • abstracts
  • overig

Meer informatie is verkrijgbaar via het secretariaat:
tel: 015 27 83646