Contact

Universitair Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden

Nederlands voor buitenlanders
Faculteit TBM
Technische Universiteit Delft
Jaffalaan 5
2628 BX Delft

Secretariaat

Mw. A.E.S. de Jong (Annelieke) of mw. F. Mulder-Smit (Femke)
telefoon: +31 (0)15 2784124
e-mail: delftsemethode@tudelft.nl
internet: www.dm.tudelft.nl 
kamer: C.0.010

Vanwege de Corona-maatregelen zijn de TU Delft en onze afdeling tot nader bericht gesloten voor bezoekers. U kunt ons bereiken via bovengenoemd e-mailadres.

In week 31 en 32 (van 27 juli t/m 7 augustus) is het secretariaat afwezig. Tijdens deze periode zal de e-mail beperkt worden gelezen.