Intakeprocedure intensieve beginnerscursus

De (intensieve) beginnerscursussen Nederlands vragen veel tijd en inspanning. Hoeveel dit is, hangt voor een belangrijk deel af van uw taalachtergrond en het taalonderwijs dat u in het verleden heeft gevolgd. Voor sommige cursisten is het volgen van de cursus te zwaar in de beperkte periode van de cursus. Wij willen graag teleurstellingen voorkomen. Daarom is het belangrijk dat u bepaalt of de cursus voor u geschikt is. Beantwoord daarom onderstaande vragen.  


/* */