Docenteninformatie

Hieronder vindt u een beschrijving van publicaties die praktische en theoretische ondersteuning bieden bij het werken met de Delftse methode.

Docentenhandleiding

Een beknopte docentenhandleiding voor de Delftse methode staat hier. In 2012 is een geheel vernieuwde docentenhandleiding verschenen: De Delftsemethode voor docenten.
Deze docentenhandleiding is via Boom te bestellen.

A.G.Sciarone, F.Montens, Hoe leer je een taal. Boom, Amsterdam,1984.
In het eerste hoofdstuk worden kort de basisprincipes van de methode uiteengezet. In de daarop volgende hoofdstukken worden taalaanleg, motivatie en de methode beschreven. In de drie appendixen worden gegeven: de basisgrammatica, voorbeelden van het lesmateriaal (oud), en een frequentielijst van 1200 woorden. Al naar gelang de doelgroep kan met behulp van deze gegevens eigen materiaal ontwikkeld worden.
Download deze uitgave hier.(pdf-file; gecorrigeerde versie 20-03-06).

De Delftse Methode nader bekeken, onder redactie van A.G.Sciarone
In de afgelopen twintig jaar heeft het onderzoek naar het tweede- en vreemde-taalonderwijs een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. De auteurs van deze bundel hebben aan dit onderzoek veel nieuwe inzichten bijgedragen. Centraal staan de thema's: grammatica, oefenmateriaal en woordenschat. In het oog springende conclusies betreffen de nutteloosheid van uitgebreid grammaticaonderwijs en de noodzaak de enorme hoeveelheid en grote variatie in oefenmateriaal te beperken. De eindredactie van deze bundel was in handen van Bondi Sciarone. Hij is - samen met Frans Montens - de grondlegger van de Delftse methode. Een praktijkgerichte onconventionele methode om Nederlands te leren.

Veelgestelde vragen in de NT2-les, Antwoorden en voorbeelden, Alied Blom en Conny Wesdijk
Op deze uitgave hebben docenten en cursisten nu al jaren gewacht: hét antwoord op de meest prangende vragen van NT2-cursisten. Wanneer gebruik je ‘je’ en wanneer ‘jij’? Is het ‘iedereen zijn’ of ‘iedereen is’? Is er verschil tussen ‘dit’ en ‘dat’? Met een paar simpele voorbeelden is het antwoord duidelijk. Want cursisten hoeven niet de regels te kénnen maar moeten ze kunnen toepassen. Docenten kunnen dit boekje gebruiken tijdens de les om vlug wat op te zoeken zodat ze de grammaticavragen van hun cursisten op een zinvolle manier kunnen beantwoorden. Cursisten kunnen hierin ook zelf de oplossing voor hun taalprobleem vinden; het taalgebruik en de voorbeelden zijn ook voor hen toegankelijk.

/* */