Studiehelper

Nederlands

Hoe gebruikt u het materiaal van De Delftse Methode?

Het cursusmateriaal van de Delftse methode bestaat voor elke cursus uit een tekstboek, een oefenboek, audiocd’s en een cd-rom.Hieronder wordt uitgelegd hoe u deze middelen het beste kunt gebruiken.

Instructies voor boek + audiocd, en voor cd-rom
U moet de teksten in het tekstboek goed kennen want in de les gaat u Nederlands praten over de onderwerpen in de tekst. U leert dus goed de betekenis van de woorden kennen en hun uitspraak.
Hoe leert u de teksten? Dat kunt u beste doen in de volgende stappen.

Stap 1  (Veel hulp: met tekst, zin voor zin, vertaling, naspreken)
Met boek en audio-cd
Luister naar de cd, terwijl u meeleest in het boek. Stop na elke zin. Luister en lees de zin nog een keer, en zoek zonodig de betekenis van woorden op.
De nieuwe woorden zijn in cursief;  de vertaling vindt u op de rechterpagina of in de bijgevoegde losse woordenlijst. De betekenis van de oude woorden kunt u vinden via de index achterin het boek. Herhaal stap 1 enkele malen.

Met cd-rom
Klik op het nummer naast de zin en luister. Luister een paar keer naar de zin. Klik op “spreek na” en spreek zelf de zin na die je hoorde.
Klik dan op “luister” om je uitspraak te controleren.
Klik op de woorden die je niet begrijpt. Je ziet de vertaling en hoort de uitspraak. Herhaal stap 1 enkele malen.

Stap 2 (Minder hulp: met tekst, zonder pauze, vertaling)
Met boek en audio-cd en met cd-rom.
U doet hetzelfde als bij stap 1. Maar nu is er geen pauze. Luister en kijk goed. U hebt minder tijd om na te denken. Kunt u al alles begrijpen?

Stap 3 (Bijna geen hulp meer: zonder tekst, zonder vertaling, maar zin voor zin)
Met boek en audio-cd
Dit is al wat moeilijker. Deze stap doet u als u de tekst al redelijk goed kent. U luistert nu naar de audio-cd en kijkt niet meer in het boek.
Maar u stopt wel even aan het eind van elke zin. Die pauze hebt u nog nodig om te kunnen begrijpen  wat u hoorde, en om de zin na te spreken.
Met cd-rom
Klik op het nummer naast de zin, luister en spreek na. Begrijpt u wat u hoort, en kunt u het nazeggen? Zo niet, ga dan terug naar stap 2.

Stap 4 (Geen hulp: zonder tekst, zonder vertaling, zonder pauze)
Met boek en audio-cd
Dit is de hoogste stap. U luistert naar de tekst zonder enige hulp, geen pauze, geen tekst, geen vertaling. Als het niet lukt, ga dan terug naar stap 3 of 2.
Met cd-rom
Klik op het eerste nummer en luister goed. Je hoort alle zinnen achter elkaar. Probeer alles te begrijpen.

Stap 5 (Luistertraining en controle)
Met boek en audio-cd
Sluit het boek, en luister naar de cd. Schrijf op wat u hoort. Controleer daarna met het boek.
Met cd-rom.
Klik op het nummer van de zin, schrijf op wat u hoort, en klik op controle. Foute woorden zijn aangegeven met *. Probeer nog eens te luisteren, om de foute woorden te corrigeren. U kunt dezelfde zin herhaalde keren beluisteren en opschrijven. Als er nog fouten zijn kunt u natuurlijk naar de volgende zin, maar probeer een zin altijd zo goed mogelijk te beluisteren en op te schrijven. Zo oefent u ook echt het luisteren.

Stap 6 (Oefenen)
Met het boek.
Pas als u de teksten goed kent, gaat u de oefening maken die in dit boek op de pagina rechts staat.
Met de cd-rom.
Hier vindt u dezelfde oefening, maar als u een fout maakt krijgt u hulp.
Met het oefenboek.
In het oefenboek vindt u meer oefeningen.

Een stap extra
Probeer altijd zoveel mogelijk teksten te herhalen. Herhalen is enorm belangrijk. Hoe beter u de woorden kent, en hoe meer woorden u kent, hoe beter u zult kunnen luisteren en praten.

De les
Nu gaat u het geleerde in praktijk brengen. De docent zal met u en de andere cursisten gaan praten over de onderwerpen in de tekst. Soms spreekt de docent met de hele groep, soms vraagt de docent groepen van twee of drie cursisten om samen een spreekoefening uit het Oefenboek te maken. U kunt trouwens het spreken ook thuis al oefenen met de spreekoefening uit het Oefenboek, natuurlijk met iemand die beter Nederlands spreekt dan u.

English

How to use the materials of The Delftse methode?
De course materials of the Delft method consist of: text book, practice book, audiocd’s and cd-rom. In this section it is explained how to use these materials. 

How to use the book + audio-cd + cd-rom
Make sure that you are very familiar with the texts in the textbook because you are going to have to discuss the text topics in class and in Dutch. Discover what the words mean and learn how to pronounce them. How can you learn the texts? You can do that best by taking the following steps.

Step 1 (Plenty of help: with text, sentence by sentence, with translation, repeating)
With your book and audio-cd
Listen to the cd while reading in the book at the same time. Stop after each sentence. Listen to the sentence and read it through again, where necessary check the meanings of words. The new words are italicised: their translations are given on the right-hand page or in the separate word list. The meanings for the old words are given in the index at the back of the book. Repeat step 1 several times.
With your cd-rom
Click on the number next to the sentence and listen carefully. Listen to the sentence a couple of times.
Click on ‘repeat’ and then repeat the sentence you have just heard. Then click on ‘listen’ to check your pronunciation.Click on the words that you do not understand. You will see the translation and hear the pronunciation.Repeat step 1 several times.

Step 2 (Less help: with text, without pauses, with the translation)
With your book and audio-cd and with your cd-rom
Do the same as in step 1 but this time without the pauses. Listen and read carefully. You now have less time to reflect.Can you already understand everything?

Step 3 (With hardly any help: without text, without translation but sentence by sentence)
With your book and audio-cd
This step is slightly more difficult. Only go on to this phase if you know the text reasonably well. Listen to your audio-cd but do not use your book any longer. Stop at the end of each sentence. You need to pause to repeat the sentence and to understand what has been said.
With your cd-rom
Click on the number next to the sentence, listen and repeat. Do you understand what you hear and can you repeat it? If you do not, go back to step 2.

Step 4 (Working without the text, without the translation and without pauses)
With your book and audio-cd
This is the highest step. Listen to the text without receiving any help, without the pauses, without the text and without the translation. If you cannot manage to understand the text go back to step 3 or step 2.
With your cd-rom
Click on the first number and listen carefully. You will hear all the sentences one after another. Try to understand everything you hear.

Step 5 (Listening practice and checking; in other courses then the Introduction course, choose the button ‘controle’)
With your book and audio-cd
Close your book and listen to the cd. Write down what you hear then check your text alongside of the text in the book.
With your cd-rom
Click on the number of the sentence, write down what you hear then click on ‘check’. Incorrect words are indicated by means of an *. Listen again in order to correct the words you got wrong. You can listen to and write down the same sentence several times.You can, of course, go on to the next sentence, even if you are still making mistakes but always listen to and then write down sentences to the best of your ability. In this way you will also be practising your listening skills.

Step 6 (Practising; in other courses then the Introduction course, choose the button ‘oefenen’)
With your book
Do not start doing the exercise until you know your text very well. You can always check your answer against the key at the back of your book.
With your cd-rom
Here you will find the same exercise. Whenever you make a mistake you will get help.

An extra step
Always try to repeat as many texts as possible. It is essential to repeat texts. The better you know the words and the more words you know, the better you will become at listening and speaking.

The lesson
Now you are going to put into practice everything you have learnt. The teacher will talk to you and the other students about the subjects in the text. Sometimes the teacher will talk to the whole group, sometimes the teacher will ask two or three students to do a fluency exercise from the book together. You can practice your fluency at home by doing an exercise from the exercise book but work with someone whose Dutch is better than yours.

Turkish

DELFT METHODU CALISMA YONTEMI

1) Daima calismanizin basinda ilk olarak konuyu iyice ogrenin. Anlamini bilmediginiz kelimeleri yan yan sayfadan bulun.

2) Konuyu bir kez tamamen okuduktan sonra yeniden baslayin. Muhtemelen bazi kelimeleri unuttugunuzu goreceksiniz.
Unuttugunuz kelimlerin anlamlarini tekrar arastirin. Zaman zaman anlamini animsamadiginiz bazi kelimlerin tercumelerinin yan sayfada yazilmadigini goreceksiniz.
Sadece konuda ilk defa gecen kelimlerin aciklamasi yan sayfada belirtilmistir.
Eger aradiginiz kelime italik yazilmamissa buradan kelimenin daha onceki konulardan birinde gectigini anlayabilirsiniz.
Kitapta gecen butun kelimeleri kitabin arkasindaki alfabetik listede bulabilirsiniz. Kelimelerin tercumelerini asla orjinal tekstin uzerine yazmayin.

3) Konuyu hic bir kelimenin tercumesine bakmadan kavrayabilecek seviyeye gelene kadar birinci ve ikinci onergeyi uygulamaya devam edin.

4) Ilk uc asamayi gerceklestirirken cd leri dinlemeniz onerilir. Cd'leri dinlerken kitaptan okuyarak takip etmeyi ihmal etmeyin.
Takib etme islemi en etkili cumle cumle durdurarak  yapilmaktadir.
Baska bir etkili yontem ise cumleyi okuduktan sonra kitabi kapayip ayni cumleyi eksiksiz olarak kendinizin kurmaya calismasidir.
Boylece dilin nasil telaffuz edildigini ogrenir ayni zamanda da dinleyerek anlama yeteneginizi gelistirebilirsiniz.
Artik konuya hakim oldugunuza inandiginizda kitabinizi kapatin ve sadece dinlemeyerek takip etmeye calisin. Ileride bu alistirmalarin cok yararini goreceksiniz.

5) Butun bu calismalari kitap ve dimleme cd'leriyle yapabileceginiz gibi isterseniz kitaplarla beraber edinmis oldugunuz bilgisayar cd'sini de kullanabilirsiniz.
Eger erisiminiz altinda bir bilgisayar varsa ve siz de kendinizi bilgisayarla calismak konusunda rahat hissediyorsaniz bilgisayarla calismanin bazi avantajlarindan yararlanabilirsiniz.
Mesela bilgisayarinizda tekstin okunma seklini "butun tekst" ya da "cumle cumle" olarak secebilir anlamadiginiz kelimlerin ustune tiklayarak anlamlarini goreceksiniz.
Bilgisarda bir teksti calisirken ilk basta cumle cumle dinlemeye hatta daha sonra ekrana bakmadan cumleyi kendiniz kurmaya calisin.
Giderek daha az yardim kullanarak tekst icinde ilerleyebildiginizi goreceksiniz.

6) Artik alistirmalara gecebilirsiniz. Ama oncelikle calistiginiz teksti iyi anlayip anlamadiginizi kontrol etmeniz gerekmektedir.
Bu konuda karsiniza iki secenek cikacaktir. Kontrol yontemi olarak ister kitabinizi isterseniz de kitapla beraber edinmis oldugunuz bilgisayar cd'sini kullanabilirsiniz.
Kitabi secerseniz orada calistiginiz tekstin sonrasinda ayni tekstin bir daha karsiniza ciktigini ancak bu sefer her sekizinci kelimenin bosluk olarak birakildigini goreceksiniz.
Burada bos birakilan sozcukleri doldurup dolduramayacaginizi kontrol edebilirsiniz.
Isterseniz baska bir secenek olarak da kitaplarla beraber edinmis oldugunuz bilgisayar cd'sinden yararlanabilirsiniz.
Bilgisayarinizda isterseniz cd'deki dinleme testleri de derse etkili hazirlanmaniz konusunda yardimci olacaktir.
Bundan sonra alistirmalara baslayabilirsiniz.
Gereksiz zaman kayiplarini onlemek ve ogrenme islemini hizlandirmak isyitorsaniz asla ozellikle sorulan kelimeleri ezberlemeye calismayin.
Alistirma bolumunde de bilgisayar ya da kitabinizdan yararlanabilirsiniz. Ancak bilgisayarin kitaba gore avantaji sizi cevaba yonlendirebilecek ipuclari iceriyor olmasidir. 
Eger basarili olamiyorsaniz ilk basamaklari tekrar gozden gecirin.

7) Konuyu calisirken ve alistirmalari yaparken sikca dilbilgisi problemleriyle karsilasacaksiniz.
Bu konuda kitabin ilk basinda verilmis olan gramer ozeti size yardimci olacaktir.
Ancak aklinizdan cikarmayin ki bu methodda gramer okudugunuz tekstler yardimiyla ogretilmektedir.
Yine de verilmis olan ozet ne zaman "een groen_ boek" ne zaman "het groene boek" oldugu gibi temel kavramlar icin oldukca yardimci olucaktir

8) Butun bunlari bitirdiginizde zamaniniz oldugu surece eski konulara goz atmaniz onemle tavsiye edilir.
Unuttugunuz kelime sayisini dusuk tutmak icin bu yol size oldukca yardimci olucaktir

9) Artik onunuzdeki ders icin hazirsiniz. Ders icinde calismis oldugunuz tekst hakkinda ogretmen ve diger ogrencilerle sikca konusmaniz beklenecektir.
Cevrenizde hollandaca konusan biri var ise onunla ders konusu uzerine hollandaca konusmak cok yararli olucaktir.
Bu konuda almis oldugunuz "OefenBoek" size yardimci olucaktir. O bolumdeki diyaloglari kullanabilirsiniz.

Arabic

Open pdf-file here.

Chinese

Open pdf-file here.

Russian

Open pdf-file here.

Espanol

Cómo utilizar el material del método Delft?
El material del método Delft consiste en: un libro de texto, un libro de ejercicios, cd’s de audio y cd-rom. En esta sección se explica como usar dicho material. 

Cómo utilizar el libro + el cd de audio + el cd-rom
Asegúrese de que está familiarizado con los textos del libro de texto porque tendrá que tratar el tema del texto en la clase de neerlandés. Descubra qué siginifican las palabras y aprenda a pronunciarlas. Cómo puede aprender los textos? Lo mejor que puede hacer es seguir estos pasos:

Paso 1 (Mucha ayuda: con el texto, oración por oración, con la traducción, repitiendo)
Con el libro y el cd de audio
Escuche el cd mientras lee el libro al mismo tiempo. Pare después de cada oración. Escuche la oración y léala otra vez, cuando sea necesario revise el significado de las palabras. Las palabras nuevas están escritas en cursiva : sus traducciones están en la página de la derecha, en una lista aparte. Los significados de las palabras viejas están en el índice de la parte de atrás del libro. Repita el paso 1 bastantes veces.

Con el cd-rom

Pinche en el número próximo a la oración y escúche atentamente. Escuche la oración un par de veces. Pinche en “repetir”  y repita la frase que acaba de escuchar atentamente. Escuche la oración un par de veces. Pinche en las palabras que no entienda. Verá la traducción y oirá la pronunciación. Repita el paso 1 bastantes veces.

Paso 2 (Menos ayuda: con el texto, sin pausas, con la traducción)
Con su libro y el cd de audio y con su cd-rom

Haga lo mismo que en el paso 1 pero esta vez sin las pausas. Escuche y lea atentamente. Ahora tiene menos tiempo para reflexionar.Puede ya escucharlo todo?

Paso 3 (Apenas sin ayuda: sin texto, con la traducción pero frase por frase)

Con el libro y el cd de audio
Este paso es ligeramente más dificil. Continúe en esta fase sólamente si conoce el texto razonablemente bien. Escuche su cd de audio pero sin utilizar el libro. Pare al final de cada frase. Necesita hacer una pausa para repetir la oración y entender lo que se oye.

Con el cd-rom
Pinche en el número que está cerca de la frase, escuche y repita. Entiende lo que escucha y puede repetirlo? Si no es así, vuelva al paso 2.

Paso 4 (Trabajando sin el texto, sin la tradcción y sin ninguna pausa)

Con el libro y el cd de audio

Este es el paso paso más grande. Escúche el texto sin ninguna ayuda, sin pausas, sin el texto y sin la traducción. Si no llega a entenderlo, vuelva al paso 3 o al paso 2.

Con el cd-rom

Pinche en el primer número y escúche atentamente. Oirá todas las oraciones una detrás de otra. Intente entender y escuchar cuidadosamente.

Paso 5 (Práctica con el listening y control; en otros cursos posteriores al curso introductorio, escoja el boton ‘control’)

Con el libro y con el cd de audio
Cierre el libro y escúche el cd. Escriba lo que oye y después compruebe el resultado en el libro.

Sin el cd-rom
Pinche en el número de la oración, escriba lo que oye y después pinche en “comprobar”. Las palabras incorrectas están indicadas con un  *. Escuche otra vez para corregir las palabras que sean incorrectas. Puede escuchar y escribir la misma frase varias veces. También puede, por supuesto, ir a la frase siguiente, incluso si todavía está comentiendo errores pero escuche siempre y escriba las frases, para mejorar su habillidad. De esta manera también entrenará la comprensión auditiva.

Paso 6 (Practicando; en otros cursos, escoja el botón “oefenen”)

Con el libro

No empiece a hacer el ejercicio hasta que sepa el texto muy bien. Siempre puede comprobar la respuesta en la lista que hay al final del libro. Si comete un error con el cd-rom, obtendrá ayuda y una explicación.

Con el cd-rom
Aquí encontrará el mismo ejercicio. Cuando cometa un error, tendrá ayuda.

Un paso extra

Trate siempre de repetir tantos textos como sea posible. Es importante repetir textos. Cuanto mejor conozca las palabras y cuantas más palabras conozca, mejorará en listening y conversación.

La lección
Ahora va a poner en práctica todo lo que ha aprendido. El profesor le hablará a usted y a los otros estudiantes sobre los temas del texto. A veces el profesor hablará al grupo entero, otras veces pedirá a dos o tres estudiantes que realicen un ejercicio de fluidez verbal del libro entre ellos.
Puede practicar su fluidez verbal en casa haciendo un ejercicio del libro de ejercicios pero trabaje con alguien que hable mejor neerlandés que usted.

Polish

Jak nalezy sie poslugiwac materialami do kursu Metoda z Delft?
Kurs Metoda z Delft sklada sie z nastepujacych materialow: podrecznik, ksiazka z cwiczeniami, audio-cd’s oraz cd-rom. Ponizszy tekst zawiera zasady poslugiwania sie tymi materialami.

Instrukcje poslugiwania sie ksiazka audio-cd oraz plyta cd-rom
Przed kazda lekcja nalezy dobrze zapoznac sie z tekstem z podrecznika  poniewaz w czasie zajec bedziecie panstwo omawiac tematy dotyczace danej lekcji w jezyku niderlandzkim. Sprawdzcie znaczenie slow i nauczcie sie je wymawiac. Jak efektywnie uczyc sie tekstow? Zrobicie to panstwo najlepiej sledzac nastepujace kroki:

Krok 1 (Pomoc w duzym zakresie: z tekstem, zdanie po zdaniu, z tlumaczeniem, powtarzajac zdania)

Z ksiazka i audio-cd
Nalezy czytac tekst z ksiazki sluchajac w tym samym czasie audio-cd. Zatrzymywac sie po kazdym zdaniu. Wysluchac i powtorzyc zdanie kolejny raz a jesli istnieje potrzeba sprawdzic znaczenie niezrozumialych slow. Nowe slowa w tekscie odznaczaja sie tlustym drukiem, ich znaczenie znajduje sie  po prawej stronie tekstu lub na odzielnej liscie slow. Znaczenie wczesniej poznanych slow mozna znalezc poprzez indeks znajdujacy sie na koncu ksiazki. Nalezy powtorzyc krok 1 kilka razy.

Z plyta cd-rom
Kliknac na numer znajdujacy sie przy zdaniu i uwaznie wysluchac. Prosze powtorzyc ten proces kilka razy. Nastepnie nacisnac na przycisk 'powtorz' i powtorzyc uslyszane zdanie. Nastepnie prosze kliknac na 'sluchac' i sprawdzic poprawnosc swojej wymowy. Jesli jakis fragment jest wciaz niezrozumialy nalezy kliknac na dane slowo i wowczas pojawi sie jego tlumaczenie oraz uslyszycie panstwo wymowe. Nalezy powtorzyc krok 1 kilka razy.

Krok 2  (Pomoc w mniejszym zakresie)

Z podrecznikiem, audio-cd oraz z plyta cd-rom
Nalezy powtorzyc ten sam proces jak w przypadku kroku 1 natomiast tym razem bez robienia przerw. Prosimy sluchac i czytac uwaznie, tym razem macie panstwo mniej czasu na zastanowienie.
Czy mozecie juz panstwo zrozumiec tekst?

Krok 3 (Prawie bez zadnej pomocy: bez tekstu, bez tlumaczenia, ale wciaz zdanie po zdaniu)

Z podrecznikiem i z audio-cd
Ten krok jest juz troszke trudniejszy. Do tego etapu mozecie panstwo przejsc tylko wtedy kiedy tekst jest juz wam dobrze znany. Nalezy teraz sluchac audio-cd bez patrzenia w tekst. Prosze robic przerwy po kazdym zdaniu. Potrzebujecie panstwo tych przerw aby powtorzyc i zrozumiec to co panstwo wlasnie uslyszeli.

Z plyta cd-rom
Kliknijcie panstwo na numer przy danym tekscie , sluchajcie i powtarzejcie zdania na glos. Czy rozumiecie juz panstwo teks i mozecie go powtorzyc? Jesli nie musicie sie panstwo wrocic do kroku 2.

Krok 4 (bez zadnej pomocy:bez tekstu, bez tlumaczenia bez robienia przerw)

Z podrecznikiem i audio-cd

To jest najtrudniejszy krok. Nalezy sluchac tekstu bez zadnej pomocy, bez tekstu, bez robienia przerw oraz bez tlumaczenia. Jesli macie panstwo jakiekolwiek problemy ze zrozumieniem nalezy wrocic sie do kroku 3 lub 2

Z audio-cd
Nacisnijcie panstwo na pierwszy tekst i stuchajcie zdanie za zdaniem bez robienia przerw. Sprobujcie panstwo wszystko zrozumiec.

Krok 5 (Cwiczenie sluchania oraz kontrola)

Z podrecznikiem oraz audio-cd
Nalezy zamknac ksiazke i sluchac audio-cd. Zapisujcie panstwo uslyszany teks i sprawdzajcie jego poprawnosc uzywajac podrecznika.

Z plyta cd-rom
Nalezy kliknac na numer znajdujacy sie przy danym zdaniu. Napiszcie panstwo uslyszany tekst a natepnie kliknijcie na przycisk 'sprawdz'. Bledne slowa beda zaznaczone nastepujacym znakiem *. W celu poprawienia blednych slow przesluchajcie panstwo tekst ponownie. Jesli istnieje taka potrzeba mozecie panstwo sluchac i zapisywac dane zdania kilka razy. Nawet jesli wciaz popelniacie panstwo bledy w danym zdaniu, mozecie oczywiscie przejsc do dalszej czesci tekstu. Sprubujcie jednak zawsze sluchac i zapisywac dane zdanie najlepiej jak to tylko mozliwe. W ten sposob bedziecie panstwo cwiczyc sluchanie.

Krok 6 (Praktyka)

Z podrecznikiem
Przejdz do tego kroku dopiero wowczas gdy bardzo dobrze znasz tekst. Wykonajcie panstwo cwiczenia ktore, znajduja sie w podreczniku po prawej stronie.

Z plyta cd-rom
Tutaj znajdziecie panstwo te same cwiczenia. Jesli jednak popelnicie blad otrzymacie panstwo pomoc w postaci podpowedzi.

Z ksiazka cwiczen
Tutaj znajduja sie dodatkowe cwiczenia.

Dodatkowy krok

Zalecamy powtarzac jak najwiecej tekstow jak tylko mozliwe. Powtarzanie tekstow jest bardzo wazne. Czym lepiej i wiecej slow beda panstwo znali tym latwiej bedzie panstwu mowic i rozumiec.

Lekcja

Teraz bedziecie manstwo mieli okazje aby wykorzystac w praktyce to czego sie panstwo dotychczas nauczyli. Nauczyciel bedzie rozmawial zarowno z wami jak i innymi studentami o danych tematach z podrecznika. Czasami nauczyciel rozmawia z cala grupa, innym razem prosi aby dwoch lub trzech studentow razem wykonalo zadanie z ksiazki do cwiczen. Mozecie pastwo rowniez cwiczyc swoja bieglosc w domu uzywajac ksiazki z cwiczeniami, naturalnie z kims kto lepeiej od panstwa zna jezyk Niderlandzki.