Informatie voor Bachelorstudenten

Voor buitenlandse studenten die een Nederlandstalig bachelorprogramma gaan volgen, zijn de intensieve cursussen Nederlands de beste optie. Wij adviseren om in augustus of september met dit programma te starten, dus ruim voor de start van de bachelorstudie. Wanneer u zich aanmeldt voor de cursus Nederlands, dient u in het bezit te zijn van een toelatingsbrief van het International Office.

Meer informatie over toelating tot en aanmelding bij de TU Delft vindt u hier.

Voor de start van het Academisch jaar dient u het examen van het vierde niveau, de Vaktaalcursus of de cursus Bouwkundetaal, met goed gevolg te hebben afgelegd. Aspirant-bachelorstudenten volgen de volgende cursussen:

  1. Beginners (Groene boek)
  2. Halfgevorderd (Tweede ronde)
  3. Gevorderd (Derde ronde)
  4. Vaktaal of Bouwkunde taal
  5. Voor de studies Civiele Techniek en Scheikundige Technologie wordt een extra syllabus bestudeerd waarna een test wordt afgenomen.

Wanneer u het Nederlands enigszins beheerst, dan kunt u een afspraak maken voor een niveautest.

/* */