Onderzoek

Presentatielab
Het Presentatielab is een interactieve online leeromgeving voor het aanleren van presentatievaardigheden, ontwikkeld door het Instituut voor Techniek en Communicatie. In verschillende modules worden belangrijke aspecten van presenteren toegelicht aan de hand van filmpjes, foto’s en tekst uit bestaande studentenpresentaties. De vragen die in de modules zijn verwerkt dagen studenten uit hun kennis te testen en actief te vergroten. De eerste versie van het Presentatielab is in de zomer van 2010 voltooid en zal in het najaar getest worden onder studenten.

Toetsontwikkeling
De sectie Engels gebruikt al een groot aantal jaren een plaatsingstoets om studenten en PhDs tot die cursus toe te laten die voor hen het meest geschikt is. Twee jaar geleden is deze toets, die op papier werd afgenomen, gedigitaliseerd om het correctiewerk van de docenten terug te dringen. Dit heeft er toe geleid dat de toets momenteel wordt afgenomen in Blackboard en wordt ondersteund in Maple-TA; er wordt onderzocht hoe deze toets in de toekomst nog arbeidsextensiever en gebruiksvriendelijker te maken.

Ook wordt onderzoek gedaan om te kijken of deze toets, die nu nog alleen diagnostisch wordt toegepast, ook voor andere doeleinden kan worden inzet, bijvoorbeeld voor eindtoetsen. Hiervoor wordt in een E-merge project samengewerkt met de Haagse Hogeschool.

Grassroots project
Vanuit de TU Delft wordt de inzet van ICT in het onderwijs gestimuleerd, bijvoorbeeld door het Grassroots project. (zie ook http://www.icto.tudelft.nl/projecten/grassroots/ ). Binnen het vak English for Academic Purposes 3 wordt de Wikimodule binnen Blackboard ingezet zodat studenten elkaars werk kunnen inzien en elkaar kunnen helpen bij het herschrijven van hun teksten. Door deze methode zien studenten veel voorbeelden van geschreven stukken en worden ze zich meer bewust van hoe hun schrijfstijl en taalgebruik van invloed is op hun lezers.

Onderzoek naar het effect van communicatietechnieken in presentaties en toespraken
Bas Andeweg en Martijn Wackers houden zich bezig met onderzoek naar de effecten van retorische technieken en communicatiestrategieën in presentaties en toespraken. Op dit moment staat het gebruik van humor in presentaties en toespraken centraal: welke humortechnieken staan een spreker ter beschikking, wat adviseren presentatieadviesboeken daarover en welk effect heeft het gebruik van humor in een presentatie? Een onlangs uitgevoerd experiment richtte zich bijvoorbeeld op de techniek ‘zelfspot’, met als uitgangspunt de vraag of een spreker die zichzelf op de hak neemt overtuigend en sympathiek of juist onbetrouwbaar en ondeskundig op het publiek overkomt. Een ander voorbeeld is een experiment over afsluitingstechnieken in een presentatie. Daaruit bleek dat het voor een spreker in de meeste gevallen raadzaam is aan te kondigen dat de conclusie van de presentatie eraan komt, bijvoorbeeld met een zinnetje als "ik rond af, met de volgende opmerkingen…". Verder bleek dat het toepassen van een cirkeltechniek in het slot (refereren aan een voorbeeld of anekdote uit de inleiding) ervoor zorgt dat het publiek de presentatie als duidelijk afgerond beschouwt.