Values, Technology and Innovation

The Department of Values, Technology & Innovation (VTI) focuses on the value dimension of comprehensive engineering, the overarching research theme of the Faculty Technology, Policy and Management. The central research theme of the department is responsible innovation.

The value dimension is important for the further development, social acceptance and moral acceptability of technological innovations. Lack of public support for an innovation often means that it is not introduced into society, even though it might make a positive contribution to society in some way. At other occasions, the innovation is pushed through despite lack of public support, which sometimes means that public concerns are ignored. The responsible innovation approach provides for an alternative paradigm: the choice should not be between foregoing a potentially helpful innovation or pushing it through despite justified concerns. Rather, the responsible innovation approach pays attention to important values, in the design as well as in the implementation of technological innovations, and in the institutions that govern them.

News & in the media

19 september 2019

Verantwoorde innovatie voor een betere samenleving: een stappenplan voor bedrijven

Nieuwe technologieën zoals nanotechnologie, synthetische biologie, internet of things, robotica, kunstmatige intelligentie en autonome voertuigen hebben een toenemende impact op ons dagelijks leven, onze samenleving en het milieu. Dit betekent dat bedrijven op verantwoorde wijze moeten innoveren en maatschappelijke waarden - zoals privacy, veiligheid, duurzaamheid, eerlijke verdeling van risico's en voordelen, - moeten opnemen in de ontwikkelingsstrategie van innovatieve producten. Dit staat bekend als ‘Responsible Research and Innovation’ (RRI).

13 september 2019

Jafar Rezaei and Roland Ortt ontvangen 2019 Emerald Award for Excellence voor hun artikel

Een artikel van Jafar Rezaei en Roland Ortt is door de redactie van Emerald Publishing geselecteerd als Highly Commended in de Emerald Publishing Awards for Excellence 2019. Het bekroonde artikel verscheen in het International Journal of Productivity and Performance Management. In hun artikel 'Supply chain drivers of high-tech SMEs: an empirical study using SEM' onderzoeken Rezaei en Ortt high-tech MKB supply chain samenwerking.

04 september 2019

Marijn Janssen en Jeroen van den Hoven in iBestuur over ethisch innoveren

Tijdens een heus college over techniek en ethiek vertellen TU Delft hoogleraren Marijn Janssen (ICT & Governance) en Jeroen van den Hoven (Ethics & Technology) over de kansen van innovatie met nieuwe technologie en de ethische uitdagingen daarbij.

Projects