News & In the media

188 resultaten
rss

12 juni 2019

Jop Groeneweg receives Society of Petroleum Engineers award

Last week Jop Groeneweg has received the yearly SPE North Sea Regional Health, Safety, Security, Environment, and Social Responsibility Award.

06 juni 2019

Onderzoek, innovatie en normalisatie: een gouden combinatie?

Op 25 juni organiseert NEN in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), Octrooicentrum Nederland, Climate-KIC en TU Delft een interactieve bijeenkomst die laat zien hoe normalisatie kan helpen met het opschalen van onderzoek en innovatie op de markt.

06 juni 2019

Marijn Janssen en Pieter Vermaas op iBestuur.nl over quantuminternet

Als we de verhalen mogen geloven, staan we aan de vooravond van een ander internet. Een internet dat niet is af te tappen en ook nog eens problemen aan kan pakken die met het huidige internet niet zijn aan te pakken. Tegelijk spelen er tal van vragen rond het quantuminternet. Wie bepaalt bijvoorbeeld wie straks gebruik mag maken van dat internet?

05 juni 2019

Aad Correljé op Energiepodium.nl over warmtetransitie

Anders dan in de wereld van elektriciteit en gaslevering, kunnen leveranciers en transporteurs niet worden gescheiden betoogt Aad Correljé, universitair hoofddocent Economie van Infrastructuren aan de TU Delft en verbonden aan het Clingendael International Energy Programme. De overheid moet volgens hem publieke en private partijen de ruimte geven om nieuwe mogelijkheden voor de warmtetransitie te verkennen.

24 mei 2019

Vidi-beurs voor professor Neelke Doorn

Professor Neelke Doorn ontvangt dit jaar een Vidi-beurs van 800.000 euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Met deze financiering kan ze de komende vijf jaar een ethische theorie ontwikkelen om te onderzoeken in hoeverre de verantwoordelijkheden van burgers in klimaatadaptatiebeleid op een eerlijke en effectieve manier verdeeld kunnen worden. Met dit project hoopt Doorn een bijdrage te leveren aan een klimaatbeleid dat niet alleen effectief is, maar ook eerlijk, in de zin dat iedereen ervan kan profiteren en niet alleen bevoorrechte, vaak hoopopgeleide, mensen.