News & In the media

263 resultaten
rss

09 oktober 2018

Intreerede Neelke Doorn - ‘Waarden in water’

Op vrijdag 16 november zal prof.dr.mr.ir. Neelke Doorn haar intrederede uitspreken ter aanvaarding van de leerstoel ‘Ethics of water engineering’.

09 oktober 2018

Delftse visie op integriteit klaar voor uitvoering

Hoe gaan we om met onze verantwoordelijkheden naar elkaar en de maatschappij? Het is belangrijk om daar regelmatig met elkaar bij stil te staan én waar nodig tot actie over te gaan. Daartoe is de Delftse visie op integriteit geschreven, die onlangs is goedgekeurd door het CvB.

05 oktober 2018

Jeroen van den Hoven in Management Impact over het belang van ethiek

‘Als professional moet je je in deze tijd heel goed bewust zijn van morele waarden, en dat er zoiets als ‘ethiek’ is. In de hectiek van alle dag op de werkvloer raakt dat wel eens uit beeld. Je komt dan niet alleen in een morele gevarenzone terecht, je mist ook kansen om dingen beter te doen’, zo betoogt professor Jeroen van den Hoven.

05 oktober 2018

Jeroen van den Hoven in de Volkskrant over macht decentralisatie van het internet

Jeroen van den Hoven, techniekhoogleraar aan de TU Delft, is optimistisch over de plannen van Tim Berners Lee om een nieuw internet platform te maken en zo de macht terug te geven aan de consument. ‘Hij heeft het internet al één keer veranderd, misschien lukt het hem nog een keer. Dit heeft kans van slagen.’

04 oktober 2018

Daniel Scholten in VPRO Tegenlicht over geopolitiek en de energietransitie

De transitie naar duurzame energie is volop aan de gang en zal de komende jaren alleen maar verder versnellen. We gaan massaal van het gas af, duurzame energie wordt goedkoper dan fossiele brandstoffen en onze mobiliteit wordt elektrisch en automatisch. Maar, waar gaan we precies naartoe? De veranderingen die deze transitie teweegbrengt zijn ingrijpend en maken impact op verschillende vlakken, van de manier waarop we samenleven tot de geopolitieke verhoudingen in de wereld. Vreemd genoeg zijn brede visies over deze groene horizon zeldzaam. Hoe ziet een wereld eruit die volledig duurzaam is? Wat gaat er allemaal veranderen? Daniel Scholten, universitair docent gespecialiseerd in geopolitiek in de energietransitie wordt hierover geinterviewd.