Publications

 • A.C.P. Frijters en J.A. Knegt, Implementatie hoofdstuk 'arbeidsmiddelen' Arbobesluit; NVVK-Info 4.3 (augustus 1995).
 • A. Frijters, Het Bouwprocesbesluit belicht; Veiligheid gedurende de bouw; NVVK-Info (maart 1996).
 • A. Frijters, Dieseluitlaatgassen gevaarlijk voor de gezondheid; NVVK-Info 5.1 (maart 1996).
 • T. Spee, A.C.P. Frijters, R. van Krimpen, J.A.F. de Vrede, Oriënterende studie naar vermindering van blootstelling aan stof tijdens veegwerkzaamheden in de bouw; Tijdschrift voor toegepaste arbowetenschap 98-3/4 16-17.
 • A.C.P. Frijters, Implementatie hoofdstuk 'arbeidsmiddelen' Arbobesluit; NVVK-Info 8.1 (maart 1999).
 • Erik Wiersma, Paul Swuste, Adri Frijters, Arbeidsomstandigheden tijdens werkzaamheden in (geboorde) tunnels; NVVK-Info 8.4 (oktober 1999).
 • Paul Swuste, Erik Wiersma, Adri Frijters, Storingsanalyse voor arbeidshygienisten?; Tijdschrift voor toegepaste arbowetenschappen, 2000-2 18-23.
 • Ir D Spekkink, A.C.P. Frijters, Praktijk van de besluitvorming tijdens de ontwerpfase; NVVK-Info 9.3 (augustus 2000).
 • A.C.P. Frijters, P.H.J.J. Swuste, H.R. Van Yperen; Het meten van veiligheid op de bouwplaats, De Veiligheidsindicator; Arbouw; Amsterdam, mei 2007; ISBN 9789077286654.
 • A.C.P. Frijters, P.H.J.J. Swuste, H.R. Van Yperen; Safety assessment in design and preparation phase; Safety Science, vol 1 2008.
 • A.C.P. Frijters, P.H.J.J. Swuste, H.R. van Yperen, Is veiligheid in de bouw meetbaar te maken?; Tijdschift voor toegepaste Arbowetenschap, 2008-2.
 • A.C.P. Frijters; Evaluatie pilotproject veiligheidsindex; Arbouw, Harderwijk, augustus 2008, ISBN: 9789077286968.
 • Remco Hakhoff, Martijn Mud, Adri Frijters; Ongevalsanalyse en registratie in de bouwnijverheid; Arbouw, Harderwijk, september 2010, ISBN: 9789490940943059.
 • Ramona Mochel, Paul Heimplaetzer, Adri Frijters; Handboek Arbeidsmiddelen –een gebruikersonderzoek-; Arbouw, Harderwijk, november 2010, ISBN: 9789490943066.
 •  S.I. Suddle, A.C.P. Frijters; Veiligheid in het ontwerp- en voorbereidingsproces; Arbouw, Harderwijk, februari 2011, ISBN: 9789490943097.
  S.I. Suddle, A.C.P. Frijters; Handleiding veilig onderhoudbare gebouwen maken; TopTech, Delft, 30-11-2011.
 • V. van Eijk, M. Mud, A. Frijters; Overeenkomsten tussen ongevalsformulieren en Storybuilder bouw; Arbouw, Harderwijk, november 2012, ISBN: 9789490943202.
 • P.H.J.J. Swuste, A.C.P. Frijters, F.W. Guldenmund; Is it possible to influence safety in the building sector?: A literature review extending from 1980 until the present; Safety Science, Volume 50, Issue 5, June 2012, Pages 1333-1343.
 • A.C.P. Frijters, S.I. Suddle; Design safe and maintainable buildings –manual-; Arbouw, Harderwijk, January 2013, ISBN 9789490943233.
 • Frank Guldenmund, Paul Swuste, Adri Frijters; Beïnvloeding van veiligheid in de bouw; Arbouw, Harderwijk, maart 2013, ISBN 9789490943264.
 • Adri Frijters, Margo Caspers, Hetty Vermeulen; De zelfrijdende kamersteiger; Arbouw, Harderwijk, augustus 2014, ISBN 9789490943387.
 • K. Afrian, A.C.P. Frijters; Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2015; Arbouw, Harderwijk, juni 2015, ISBN: 9789490943431.
 • H. v. Yperen, A. Frijters; Haken en ogen aan valgordels, Aandachtspunten bij individuele valbeveiliging; Arbo, Alphen a/d Rijn, juni 2015, no 6 p 12-15.
 • A. Frijters, H v. Yperen; Bouw: ontwerpen en opdrachtgeven; Anders Bouwen; Arbo, Alphen a/d Rijn juni 2017, no 6, p 8-11.
 • A. Frijters, H. v. Yperen; Bouw: de coördinator-uitvoeringsfase, Coördineren is key; Arbo, Alphen a/d Rijn, juli 2017, p 34-36.
 • Frijters, A.C.P.; Opdrachtgevers en MVO Opdrachtgeverschap; Tijdschrift voor Bouwrecht, IBR, Augustus 2017, p 835-836.
 • Adri Frijters; Safe op de steiger; Arbo Alphen a/de Rijn November 2017, no 11, p12-15.
 • Frijters, Adri.; Safe op de steiger; Facto magazine; Alphen a/d Rijn, 12-2017, p 40-43
 • Frijters, Adri.; Rolsteigers veilig opbouwen; Veiligheid & Preventie, Alphen a/d Rijn, februari 2018, p12-13.
 • Frijters, Adri.; Richtlijn Steigers is geactualiseerd Voor steigers van staal; Arbo; Alphen a/d Rijn; Arbo 6 2018 p 16-19.
 • Frijters, Adri; Handig op hoogte, Ladders als flexibel arbeidsmiddel; Arbo; Alphen a/d Rijn; Arbo 10/2018 p18-21.
 • Frijters, Adri; Wil de echte zzp’er opstaan? Zzp’ers en arbeidsomstandigheden; Arbo; Alphen a/d Rijn; Arbo 1-2/2019 p 26-29.
 • Frijters, Adri; Flexwerkers en PBM hoe zit het? Ongelijke monniken, gelijke kappen; Arbo; Alphen a/d Rijn Arbo 4/2020 p12-14.