Alumni

Alumninetwerk TBM Arachnion


Arachnion is het Alumninetwerk van en voor bestuurskundig ingenieurs. Het doel van het netwerk: het onderhouden van contacten tussen alumni onderling en tussen alumni en de faculteit TBM.

Alumninetwerk van de TU Delft


Het Alumninetwerk van de TU Delft bestaat inmiddels uit ruim 50.000 alumni wereldwijd. En wij willen graag dat al deze alumni met elkaar in contact kunnen blijven en contact houden met de TU Delft. Omdat alumni de huidige studenten kunnen inspireren, mede-alumni kunnen helpen en de TU Delft kunnen steunen.