Arachnion

Alumninetwerk Arachnion

Arachnion is het Alumninetwerk van en voor bestuurskundig ingenieurs. Het doel van de vereniging: het onderhouden van contacten tussen alumni onderling en tussen alumni en de faculteit TBM. Wij moedigen alle studenten die een opleiding hebben voltooid aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management om lid te worden van deze vereniging.