Over Arachnion

Arachnion is het Alumninetwerk van Technische Bestuurskunde en is opgericht in 1998. Arachnion is ontstaan met het idee als forum te dienen voor alumni onderling, alumni en faculteit en alumni en afstudeerders. De naam Arachnion komt uit het Grieks en betekent letterlijk “spinnenweb”, maar werd ook veel gebruikt in de betekenis van "netwerk". Dit is een goede aanduiding voor het doel van de vereniging van afgestudeerde TBM’ers: het onderhouden van contacten tussen alumni onderling en tussen alumni en de faculteit TBM.

Activiteiten

Jaarlijks organiseert het bestuur van Arachnion minimaal drie bijeenkomsten. Het doel van deze bijeenkomsten is onder andere om op een informele manier contact te onderhouden met oud studiegenoten. Ook worden er voor sommige bijeenkomsten gastsprekers uitgenodigd over diverse interessante en prikkelende onderwerpen.

Bestuur van Arachnion

Het bestuur van Arachnion bestaat uit:

Menno Brummer

Lillian Maat

Eva Ferrier

Jelle Oliemans