Cees van Beers

Functie

Hoogleraar Management van Technische Innovaties. De benoeming vond plaats per 1 september jl.

Loopbaan in vogelvlucht

"In 1991 studeerde ik af bij de economische faculteit aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tijdens mijn dissertatieperiode zag ik mezelf nog wel in het bedrijfsleven of bij de overheid belanden, maar aan het einde wist ik dat het toch een wetenschappelijke carrière zou worden. Maar wie toen had gezegd dat ik - als kwantitatief econoom - aan de TU Delft hoogleraar zou worden, had ik waarschijnlijk voor gek verklaard. Immers, in tegenstelling tot het Massachusetts Institute of Technology in de Verenigde Staten werd in Delft in die tijd nauwelijks onderzoek gedaan op het terrein van economie en management."

"Na banen bij het economisch instituut van de Rijksuniversiteit Leiden en bij het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven, belandde ik in 1999 in Delft als docent en later hoofddocent bij de sectie Economie van Innovatie. Sinds 1 september jl. ben ik hoogleraar Management van Innovatie."

Ambities

"Ik heb het hoogleraarschap altijd wel nagestreefd. Als je wetenschappelijke belangstelling hebt én op een universiteit werkt, vind ik dat je moet proberen om dat te halen. Geen garantie dat het lukt natuurlijk en ook in mijn oude functie als universitair hoofddocent was ik volmaakt gelukkig. Maar als zich dan de kans voordoet op deze specifieke leerstoel, tja..."

"Om twee redenen vind ik dit een speciale leerstoel, waar ik ontzettend mijn best voor ga doen. De eerste reden is inhoudelijk: het gaat hier over strategie en ondernemerschap van bedrijven die in het high technology-veld opereren. Ik ben econoom en vanuit economisch perspectief is het reuze interessant om die onderwerpen te analyseren. De tweede reden is dat deze leerstoel een zeer belangrijke rol vervult in het onderwijs bij TBM. Onderwijs in het Management van Technische Innovaties is een belangrijke masteropleiding. Veel van onze studenten krijgt later een functie in het management binnen zogenoemde hightech bedrijven. Wij geven ze managementvaardigheden mee, zoals leren hoe strategisch te denken en beslissingen te nemen. Als het gaat om strategie van hightech bedrijven praten we toch over iets anders dan de strategie van een grote banketbakkersfabriek."

De mens achter de prof

"Ik ben 48 jaar, ongetrouwd maar wel samenwonend aan de duinrand van Den Haag. Ik hou veel van joggen, hiking in de bergen en skiën, al ga ik niet elk jaar meer op skivakantie. Ik lees ook veel: vakliteratuur en verder Duitse en Russische literatuur. Duits lees ik in het Duits maar Russisch niet in het Russisch, ha ha. Verder ga ik graag naar de bioscoop, het liefst op een warme zondagmiddag want dan is het lekker rustig."

Beste en slechtste eigenschappen

"Ik kan helder communiceren wat ik wil en ben geen luiaard, behalve op vakantie. Als anderen over mij moeten oordelen, denk ik dat ze mij kenmerken als iemand die iets van de grond weet te krijgen. Ons PhD-programma bijvoorbeeld, waar ik op verzoek van de toenmalige decaan drie jaar geleden samen met Scott Cunningham de schouders onder heb gezet. Ik vind het promovendibeleid zó belangrijk voor de faculteit. Vroeger kreeg de promovendus een boek mee en was het "tot ziens over vier jaar". Ik heb veel promovendi zien verdwalen of knakken en dat is voor niemand leuk. Niet voor de promovendus en ook niet voor de faculteit."

"Minder goede eigenschappen zijn dat ik wel eens weinig geduld of minder begrip kan opbrengen voor mensen die mijns inziens traag van begrip zijn dan wel een zekere oppervlakkigheid aan de dag leggen. Dan kan ik knorrig reageren. Ook als studenten minder presteren dan ik van ze had verwacht. Andersom komt gelukkig ook voor, dan ben ik heel blij als ze het beter doen dan gedacht."

Wie hebben jou geïnspireerd?

"Twee mannen. Mijn grootvader, die directeur was van een betonwarenfabriek. Hij hanteerde altijd een strakke en afstandelijke, bijna wetenschappelijke benadering van praktische bedrijfsproblemen. In de wetenschap heb je ook nodig dat je met afstand naar iets kunt kijken. De tweede man is professor Hans Linnemann, die mij begeleidde bij mijn dissertatie. Vooral vanwege zijn natuurwetenschappelijke manier om economische en sociale problemen te analyseren."

Welk onderwerp zou je graag op de politieke agenda willen zetten?

"Stimuleren van duurzame innovaties, waar ondanks het Innovatieplatform van het kabinet nog te weinig aandacht voor is. Daarnaast het elimineren van niet duurzaam energiebeleid, zoals de regulerende energiebelasting. Daar gaat geen enkele prikkel voor bedrijven van uit om in duurzaamheid te investeren, integendeel zelfs."

Favorieten

"NRC-columnist Heldring. Hij is niet zo pretentieus als veel andere columnisten. Ik kijk weinig tv, en als ik kijk is het vaak ter ontspanning naar comedyseries. Vooral vond ik series zoals The Blackadder met Rowan Atkinson en Cheers altijd erg leuk."

Leukste momenten uit mijn loopbaan

"In 1998 verbleef ik enige tijd in Australië voor een onderzoek aan de universiteit van Adelaide. Dat was een mooie tijd waar ik nu nog steeds wetenschappelijke contacten aan heb overgehouden. In 1997 had ik een publicatie in het internationaal economisch tijdschrift Kyklos, waaruit ik tot de dag van vandaag relatief vaak wordt geciteerd. En daarnaast zijn er interessante colleges. Een voorbeeld is Economics of Innovation in de master EPA waar ik wetenschappelijke artikelen met studenten besprak en analyseerde. Dat is altijd héél leuk om te doen."