Genserik Reniers

Functie

Hoogleraar Safety of Hazardous Materials (veiligheid van gevaarlijke stoffen) binnen de sectie Veiligheidskunde. Tevens: professor aan de HUB-campus van de KU Leuven en gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen.

Privé

'Ik ben in 1974 geboren in Brussel en woon nu samen met Carmen en onze dochter Kari in een dorpje ten noorden daarvan, in Relegem. Ik mag graag lezen, altijd non-fictie, bij voorkeur vakliteratuur met een voorliefde voor engineering, (veiligheids)management en economie. Psychologie boeit mij ook: hoe nemen mensen beslissingen? Kennis daarover geeft interessante inzichten in hoe mensen omgaan met veiligheid. Sporten is niet mijn hobby, maar soms gaan we wandelen of fietsen, zeker in vakanties. Reizen is wèl een passie. Carmen en ik hebben voor de geboorte van Kari al vele verre tochten gemaakt, van de Verenigde Staten over Afrika tot Australië. Ook skiën we graag, elk jaar wel een weekje, meestal in Frankrijk. Verder luister ik veel muziek en heb ik een verzameling stripalbums opgebouwd die anderhalve kamer beslaat. Tegenwoordig heb ik daar helaas geen tijd meer voor - en ook geen plaats trouwens.'

Mooiste gebeurtenis uit uw carrière

'Er zijn een paar voorname stappen in mijn loopbaan. Eén daarvan is het behalen van mijn doctoraat in 2006, over 'geclusterde veiligheidscultuur in de chemische industrie'. Dat moment, waarop iets waaraan je jaren hebt gewerkt zeer goed wordt bevonden, geeft enorm veel voldoening. Het is een teken dat je een creatieve bijdrage aan de wetenschap hebt geleverd. Een ander hoogtepunt is natuurlijk mijn benoeming tot hoogleraar bij de TU Delft. Verder blijft het elke keer weer heel leuk als er een boek of artikel van mijn hand verschijnt. Dat geeft echt een kick.'

Grootste uitdaging

'Ik zou zeggen: mensen uit de industriële sectoren zover brengen dat ze op een strategische manier proactief samenwerken en informatie delen als het om veiligheid gaat. In de chemie bijvoorbeeld heb je chemische industriële clusters, waarbij bedrijven die behoren tot zulke industriële parken een bedreiging voor elkaar vormen. Nu zijn de bedrijven in die clusters nog eilandjes naast elkaar. Op veiligheidsgebied werken ze alleen samen op operationeel niveau, en dan vooral reactief. Zo wordt er bijvoorbeeld soms wel informatie uitgewisseld over ongevallen. Mijns inziens is het beter de handen ineen te slaan en na te denken over hoe je op een gezamenlijke manier het best kunt investeren in preventie. Denk aan een gezamenlijke pot geld die door een onafhankelijk, raadgevend overkoepelend orgaan op een optimale manier wordt verdeeld over de cluster op basis van een wiskundig model. Het gezamenlijk belang is daarbij leidend. Wat mij betreft zijn chemische clusters van de toekomst veel meer geïntegreerd dan nu. Op milieugebied gebeurt dit al, maar inzake veiligheid is er nog veel winst te boeken.'

Leukste aan uw werk

'Van alles eigenlijk. Ik geef graag les, wat ik veel doe in Antwerpen, Brussel en Leuven, over onderwerpen variërend van Organische Chemie tot Welzijns- en preventiemanagement. Ook denk ik graag na: over actuele vraagstukken of over problemen die je op het eerste gezicht niet ziet maar die er wel degelijk zijn. Immers, als iets goed gaat wil het nog niet zeggen dat het excellent is - en daar gaat het wèl om. Een ander aantrekkelijk aspect is het samenwerken met anderen: met mensen uit de industriële wereld en collega's, ook van andere disciplines. Veiligheid is bij uitstek een multidisciplinair onderwerp. Zelf ben ik gespecialiseerd in engineering, management en economie, maar over onderwerpen als filosofie, psychologie, sociologie en recht steek ik graag mijn licht op bij de desbetreffende experts. Ik ervaar dat als een verrijking.'

Waarom Delft

'De TU Delft heeft een uitstekende reputatie in de onderzoekswereld, en dat geldt ook voor de (voorheen zo geheten) Safety Science-groep van professor Andrew Hale en later Ben Ale. Toen ik dan ook hoorde van de vacature voor hoogleraar Safety of Hazardous Materials, heb ik direct gesolliciteerd. Het is een grote eer dat ik deze leerstoel mag bekleden. Zoals ik het zie, heb je goede universiteiten en excellente, en behoort Delft op vele vlakken tot de laatste categorie. Het geeft veel voldoening om eraan te mogen bijdragen dat onze universiteit nog verder excelleert op het gebied van veiligheid en beveiliging.'

Beste eigenschap

'Volharding. Zeker als ik overtuigd ben van het excellente van iets, dan blijf ik op de nagel kloppen tot-ie erin zit. Soms is dat niet gemakkelijk, en tegelijkertijd is deze karaktertrek ook een nadeel. Verder heb ik een open geest en ben ik flexibel, maar dat zijn eigenschappen die samengaan met goed onderzoek doen. Tè zelfzeker zijn is trouwens niet goed, het gaat om de juiste balans tussen eigen ideeën en inbreng van anderen.'

Minst goede eigenschap

'Volharding houdt ook koppigheid in. Zelf denk ik niet dat ik koppig ben, maar op sommige vlakken misschien toch wel? Wat ook in dit rijtje thuishoort, is dat ik misschien iets te hard werk in relatie tot mijn gezin. Het werk gaat bij mij altijd door. Ik tracht wel de balans te houden, maar dat lukt niet altijd. Niet alleen omdat ik sommige zaken nu eenmaal gedaan wil krijgen, maar ook omdat ik van mijn werk hou.'

Welk onderwerp hoort volgens u hoog op de politieke agenda

'De wetenschap in het algemeen. Om te spreken met de Zwitserse sociologie-professor Dirk Helbing, die onlangs spreker was op de 172e Dies Natalis-viering van de TU Delft: de academische wereld zou de vijfde, onafhankelijke discipline moeten zijn waarop de politiek bouwt. Bij vraagstukken kan de wetenschap als geen ander de politiek op een neutrale manier van informatie voorzien. Dit gebeurt al wel, maar lang niet genoeg. De politiek zou moeten beseffen dat dit in haar eigen voordeel is. Immers: zij kan dan betere beslissingen nemen, wat beter is voor de maatschappij en dus ook beter voor de politiek. Mijn vakgebied, safety en security, staat terecht al hoog op de agenda. Maar ook hier is nog een verbeterslag mogelijk. Ik pleit er bijvoorbeeld voor dat 'veiligheid en beveiliging' een vak wordt in het lager en middelbaar onderwijs. Dit zal uiteindelijk leiden tot betere managers en veiligheidsmanagers, die nog betere beslissingen zullen nemen.'

Levensfilosofie

'Doe wel en zie niet om. Daarmee bedoel ik: doe je best, tracht de wereld te verbeteren, zonder je te laten weerhouden door de kritiek die je ongetwijfeld zult ondervinden.'

/* */