Peter Kroes

Functie

Hoogleraar Filosofie van de techniek.

Privé?

Getrouwd met Karin, drie kinderen: Mark, Laura en Thomas; drie kleinkinderen: Sven, Isabel en Hannah.

Favoriete vrijetijdsbesteding?

Ik houd van wandelen, lezen, sporten en tuinieren…

Mooiste gebeurtenis uit uw carrière?

Ik vind het moeilijk een keuze te maken; ik heb mijn werk altijd met veel plezier gedaan en dat is nog steeds zo. Als ik wat verder terug ga in de tijd, dan herinner ik me nog goed de opluchting mijn proefschrift eindelijk klaar te hebben. Het gaat dan niet zozeer om de promotieplechtigheid zelf, als wel de inhoudelijke afronding van mijn onderzoek. Dat was een mooi moment. Meer recent denk ik aan de goedkeuring door NWO van het Dual Nature project en de tijd die ik daaraan heb samen gewerkt met mijn collega’s. Maar zeker denk ik dan ook aan mijn sabbatical aan het NIAS.  

Grootste uitdaging op dit moment?

Het opzetten van een onderzoeksprogramma op het terrein van het conceptualiseren en modelleren van socio-technische systemen.

Leukste aan uw werk?

Discussies over filosofische en andere onderwerpen met mijn collega’s en het werken met promovendi en studenten. Het minst leuke vind ik de bestuurlijke zaken.

Waarom Delft?

Die vraag suggereert dat ik de keuze voor Delft volledig in eigen hand heb gehad. Zoals met veel zaken in het leven, speelde ook hier toeval een rol. Ik eindigde als tweede in de sollicitatieprocedure, maar werd na ruim een half jaar verrast door een telefoontje of ik alsnog interesse had in deze positie omdat de kandidaat die benoemd was inmiddels al weer was vertrokken. Ik ben langer gebleven en dat is niet louter toevallig. Om velerlei redenen voel ik me hier als een vis in het water. Als filosoof aan een Technische Universiteit word je voortdurend expliciet dan wel impliciet uitgedaagd duidelijk te maken wat je vakgebied kan bijdragen aan zowel het opleiden van toekomstige ingenieurs als aan problemen waar ingenieurs mee worstelen. Dat houdt je scherp en zorgt ervoor dat je met minstens  een been op de grond blijft staan in je filosofisch werk.

Beste eigenschap?

Een oordeel daarover laat ik graag aan anderen over.

Als ik het dan aan iemand zou vragen die jou goed kent?

Dan denk ik dat die persoon zou antwoorden dat je van mij op aan kunt, maar misschien is hier de wens de vader van de gedachte.

En wat zou zo iemand zeggen over je minst goede eigenschap?

Dan zou ik antwoorden verwachten in de trant van ongeduldig en control freak.

Welk onderwerp hoort volgens u hoog op de politieke agenda?

Een probleem dat me meer en meer intrigeert en waar ik graag wat meer over zou willen lezen (maar dat zal waarschijnlijk moeten wachten tot na mijn pensioen) is het onderscheid tussen de publieke en private sfeer en de relatie van de overheid tot beide. Traditioneel opereert de overheid alleen in de publieke sfeer (de ‘res publica’) maar het lijkt erop dat het steeds moeilijker wordt dit onderscheid duidelijk te maken of te construeren als gevolg van allerlei ontwikkelingen waarbij de techniek ook vaak een rol speelt. Als dit onderwerp op de agenda komt, dan is dat meestal aan de hand van concrete problemen of voorstellen. Ik mis een meer algemeen debat over dit onderscheid en de uitgangspunten waarop het gebaseerd kan worden. Ik zou zo’n debat eerder hoog op de maatschappelijke agenda willen zien dan op de politieke omdat het ieder van ons aangaat.

Inspiratiebron?

Ik heb geen specifieke filosofische of wetenschappelijke helden. Dat wil niet zeggen dat ik niet veel leer van anderen; integendeel, maar daarbij ga ik nogal eclectisch te werk. Vooral voor de filosofie vind ik schoolvorming rond ‘grote’ filosofen problematisch, omdat dat in mijn ogen niet strookt met waar het in de filosofie om zou moeten gaan, namelijk om een radicale (‘tot aan de wortel’) ondervraging van de begrippen en de vooronderstellingen waarmee we proberen greep te krijgen op het leven. Een dergelijke ondervraging verdraagt zich slecht met filosofische schoolvorming omdat schoolvorming veronderstelt dat bepaalde uitgangspunten niet ter discussie worden gesteld. Verder heb ik ronduit een hekel aan modeverschijnselen in de filosofie; op het ene moment laat iedereen zich inspireren door deze filosoof, dan weer door een andere.

Levensfilosofie?

Dat vind ik een moeilijke. Het beste antwoord dat ik op die vraag kan geven, is wellicht ook het kortste: geen. Maar een toelichting op dit antwoord zou een lang gesprek met een goed glas wijn onder de kerstboom vergen…

Prof.dr.ir. Peter Kroes

Persoonlijke website >
/* */