Missie

Faculteit Techniek, Bestuur en Management

De problemen waarvoor de maatschappij, de samenleving, zich geplaatst ziet, worden steeds complexer van aard. Kenmerkend voor deze tijd is, dat de technologie in deze problemen een steeds belangrijker rol speelt. De technologie maakt de problemen niet alleen complexer, maar speelt ook een steeds belangrijker rol in de oplossingen. Bovendien worden de oplossingen minder eenduidig. "De Oplossing" bestaat niet meer, "een oplossing" wel, met de nodige voordelen, maar ook de nodige nadelen.

"Als onderdeel van de TU Delft wil de faculteit TBM een significante bijdrage leveren, door internationaal georiënteerd onderwijs en onderzoek, aan het duurzaam oplossen van complexe maatschappelijke problemen door het analyseren van structuur en werking van technische multi-actorsystemen en door het ontwikkelen van interventiestrategieën, handelingspraktijken en instrumenten voor het ontwerpen en verbeteren van dit soort systemen".

TBM wil nieuwe perspectieven openen door een unieke samenwerking tot stand te brengen tussen de alpha/gamma wetenschappen en de bèta/technische wetenschappen, daar uit het nabije verleden is gebleken dat een eenzijdige benadering van de genoemde problemen tot onvoldoende resultaten leidt.

TBM verwezenlijkt de missie door de volgende kerntaken uit te voeren:

  • Opleiden van bekwame bestuurskundige ingenieurs dmv de 3-jarige Bacheloropleiding Technische Bestuurskunde en de 2-jarige Masteropleiding Complex Systems Engineering and Management (CoSEM)
  • Opleiden van bekwame ingenieurs-managers dmv de 2-jarige Masteropleiding Management of Technology (MoT) en dmv de 2-jarige MSc-variant Engineering and Policy Analysis (EPA)
  • Bijdrage leveren aan en participeren/verantwoordelijkheid dragen voor het internationale UNITECH-programma 
  • Inzicht verschaffen aan techniekstudenten in het verschijnsel techniek en de plaats ervan in de samenleving, het bevorderen van hun
    maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, alsmede het verbeteren van hun persoonlijke vaardigheden 
  • Doen van wetenschappelijk onderzoek in de relevante wetenschapsgebieden 
  • Verzorgen van post-academisch onderwijs.