De Resultaten

Een combinatie van aanpakken

De PWE bestaat uit twee stappen. In de eerste stap kunnen bewoners 100 punten verdelen over vier aanpakken. De aanpak die deelnemers het meest aanspreekt geven ze de meeste punten en de aanpak die ze het minst aanspreekt de minste punten. De aanpakken zijn zo gekozen dat ze steeds hoog scoren op één bepaald aspect en uiteraard minder goed op andere aspecten.In de eerste aanpak is de financiële hulp van de overheid hoog genoeg om ervoor te zorgen dat de woonlasten van bewoners niet stijgen. De andere drie aanpakken zijn duurder, en bewoners doen een eigen bijdrage. Bewoners krijgen financiële hulp van de overheid, maar ze moeten ook een deel van de kosten zelf betalen. De tweede aanpak geeft de meeste ruimte aan bewoners om zelf te kiezen hoe zij van het aardgas afgaan. De derde aanpak scoort het best op het reduceren van CO2 uitstoot. De vierde aanpak start in de wijken waar bewoners de hoogste financiële draagkracht hebben. Nadat bewoners hun punten hadden verdeeld, is aan hen gevraagd om hun keuzes tekstueel toe te lichten. In de tweede stap van de PWE konden bewoners, als zij dit wilden, zelf een aanpak samenstellen. 

De deelnemers

Uiteindelijk vulden 617 deelnemers de PWE volledig in. Het valt op dat de leeftijd van de deelnemers relatief laag ligt, zeker vergeleken met de leeftijd van deelnemers aan reguliere participatievormen (oververtegenwoordiging 65+). 45% van de deelnemers zijn vrouwen.

De puntenverdeling

Deelnemers kennen de meeste punten (gemiddeld 35) toe aan de aanpak ‘woonlasten gaan niet omhoog’. Utrechters kennen ongeveer 20 punten toe aan de andere drie aanpakken (waarvoor geldt dat zij zelf een deel moeten investeren). Voorkeuren van bewoners verschillen sterk. Sommige bewoners hebben een hele sterke voorkeur voor de ene aanpak, terwijl andere bewoners juist een grote voorkeur hebben voor een andere aanpak. Weinig bewoners kennen alle 100 punten toe aan één aanpak. Zij vinden dat er in meerdere aanpakken goede elementen zitten. Utrechters hebben sterk verschillende voorkeuren als het om de beste aanpak gaat om woningen aardgasvrij te maken. 286 bewoners kennen de meeste punten toe aan de aanpak ‘woonlasten gaan niet omhoog’, gevolgd van 168 deelnemers, die de meeste punten aan maximale CO2 reductie geven. ‘Wijken met hoge financiële draagkracht’ scoort bij 135 personen als de beste aanpak, ‘bewoners kiezen zelf’ bij 107.

Stemgedrag deelnemers

Enkele verschillen in voorkeuren tussen respondenten met verschillende kenmerken zijn opvallend. Vrouwen zijn meer geneigd dan mannen om voor de aanpakken ‘Maximale CO2-reductie’ en ‘Wijken met hoge financiële draagkracht eerst’ te kiezen, en minder geneigd om te kiezen voor de aanpakken ‘Bewoners kiezen zelf’ en ‘Woonlasten stijgen niet’. Oudere respondenten hebben een sterkere voorkeur voor ‘Woonlasten stijgen niet’. Naarmate hun inkomen hoger wordt, zijn respondenten meer geneigd om te kiezen voor aanpak ‘Bewoners kiezen zelf’ of de aanpak ‘Maximale CO2-reductie’, en minder geneigd om te kiezen voor aanpak ‘Woonlasten stijgen niet’ of ‘Wijken met hoge financiële draagkracht eerst’. Aanpak ‘Bewoners kiezen zelf’ wordt minder vaak gekozen door GroenLinks stemmers, maar juist vaker door VVD stemmers, terwijl de aanpak ‘Maximale CO2-reductie’ vaker wordt gekozen door GroenLinks stemmers.