Stel je voor dat je de baas bent van een organisatie, een lokale politicus of de premier van je land. Je wilt dan toch goede beslissingen nemen? Om tot een goede beslissing te komen, is het belangrijk om te weten wat de voorkeuren van jouw mensen zijn. Wetenschappers van de TU Delft hebben nu een nieuwe geavanceerde methode ontwikkeld om de voorkeuren van grotere groepen mensen bij overheidsbeslissingen te onderzoeken. Deze methode heet Participatieve Waarde Evaluatie, afgekort PWE. In onderstaande video en op onderstaande pagina's kom je meer te weten over deze methode.

Bekijk de video

De essentie van een PWE is dat deelnemers in een (online) experiment een restrictie (bijvoorbeeld een overheidsbudget of een te behalen duurzaamheidsdoelstelling) te zien krijgen en een aantal mogelijke beleidsopties, inclusief de effecten van de beleidsopties. PWE is enerzijds een beleidsevaluatie-instrument. Op basis van de keuzes van deelnemers aan de PWE kunnen we de maatschappelijke kosten en baten van verschillende beleidsopties vaststellen en is het mogelijk om de optimale portfolio aan projecten te bepalen. Anderzijds is PWE een instrument om massaparticipatie van burgers te faciliteren.